to top

Silabusi za II ciklus studija od 2022-2023 a. g.

 

OBAVEZNI PREDMET NA SVIM STUDIJSKIM PROGRAMIMA

 Metode izrade akademskih i naučnih radova - od 2023/2024. akademske godine

 Metodologija prava sa osnovama metodologije naučno-istraživačkog rada - do 2022/2023. akademske godine

 

Studijski program: JAVNO PRAVO

 Uporedno ustavno pravo

 Radni sporovi

 Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava i sloboda

 Ustavno sudstvo

 Izborno pravo

 Akti uprave i upravne procedure

 Sudska kontrola uprave

 Kolektivni ugovori o radu

 Poresko pravo

Ustavna istorija Srbije 1804-1914

 Crkva i država

 

Studijski program: GRAĐANSKO PRAVO

MODUL GRAĐANSKO PRAVO

 

 Pravni poslovi građanskog prava

 Teorija vanparničnog postupka

 Pravosudno organizaciono pravo

 Notarijalno pravo

 Stvarnopravno obezbjeđenje pretraživača

 Teorija izvršnog postupka

 Obligaciono pravo - ugovorna odgovornost za štetu

 Prava djeteta

 Imovinski odnosi supružnika

 

MODUL POSLOVNO PRAVO

 Međunarodno i uporedno pravo društava

 Međunarodno privredno pravo

 Pravo konkurencije

 Berzansko pravo

 Stečajno pravo

 Arbitražno pravo

 Međunarodni promet usluga

 Međunarodno privatno pravo EU

 Pravo intelektualne svojine i informaciono društvo

 

Studijski program: KRIVIČNO PRAVO

 Maloljetničko krivično pravo

 Viktimologija

 Pravo izvršenja krivičnih sankcija

 Organizovani kriminalitet

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892