to top

Pravni fakultet

Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Nastavni plan 2014-15

Nastavni plan 2014-2015

  UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU  

Pravo

Nastavni plan 2014-15

   

Redni broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Status(O/I)

Uslovljeni predmeti

Semestar

Fond časova (sedmični)

ECTS

P

V

LV

Prva godina

1

PF-1-1-001

Teorija države

O

Nije uslovljeno

Z

3

2

-

8

2

PF-1-2-001

Teorija prava

O

Teorija države

LJ

3

2

-

7

3

Pf-1-1-002

Nacionalna pravna istorija

O

Nije uslovljeno

Z

3

2

-

7

4

PF-1-1-003

Rimsko pravo

O

Nije uslovljeno

Z

4

2

-

8

5

PF-1-1-004

Sociologija

O

Nije uslovljeno

Z

3

1

-

7

6

PF-1-2-005

Opšta pravna istorija

O

Nije uslovljeno

LJ

3

2

-

6

7

PF-1-2-006

Uvod u građansko pravo

O

Nije uslovljeno

LJ

3

2

-

7

8

PF-1-2-007

Osnovi ekonomije

O

Nije uslovljeno

LJ

3

1

-

6

9

PF-1-2-008

Engleski jezik

O

Nije uslovljeno

LJ

3

1

-

4

UKUPNO:

28

15

-

60

Druga godina

1

PF-1-3-009

Stvarno pravo

O

Uvod u građansko pravo

Z

3

2

-

7

2

PF-1-3-010

Krivično pravo I

O

Teorija prava

Z

3

2

-

8

3

Pf-1-3-011

Porodično pravo

O

Uvod u građansko pravo; Rimsko pravo

Z

3

2

-

6

4

PF-1-3-012

Ustavno pravo I

O

Teorija prava

Z

3

2

-

6

5

PF-1-4-012

Ustavno pravo II

O

Ustavno pravo I

LJ

3

2

-

7

6

PF-1-4-014

Krivično pravo II

O

Krivično pravo I

LJ

3

2

-

8

7

PF-1-4-015

Ekonomska politika i evropske integracije

O

Osnovi ekonomije

LJ

3

1

-

7

8

PF-1-4-016

Nasljedno pravo

O

Uvod u građansko pravo

LJ

4

2

-

8

9

PF-1-3-013

Engleski jezik II

O

Engleski jezik

Z

3

1

-

3

UKUPNO:

28

15

-

60

                         

Treća godina

1

PF-1-5-018

Krivično procesno pravo – opšti dio

O

Krivično pravo II

Z

3

2

-

7

2

Pf-1-5-019

Obligaciono pravo – opšti dio

O

Porodično pravo; Nasljedno pravo; Stvarno pravo

Z

3

2

-

8

3

PF-1-5-020

Kriminalistika

O

Nije

uslovljeno

Z

3

1

-

5

4

PF-1-5-026

PF – 1-5-027

Izborni predmet

I

Nije

uslovljeno

Z

2

1

-

3

5

PF-1-5-021

Finansije i finansijsko pravo

O

Ekonomska politika i evropske integracije

Z

3

2

-

7

6

PF-1-6-018

Krivično procesno pravo – posebni dio

O

Krivično procesno pravo – opšti dio

LJ

3

2

-

7

7

PF-1-6-022

Obligaciono pravo – posebni dio

O

Obligaciono pravo – opšti dio

LJ

3

2

-

6

8

PF-1-6-023

Kriminologija sa penologijom

O

Nije

uslovljeno

LJ

3

1

-

4

9

PF-1-6-024

Pravo privrednih društava

O

Nije

uslovljeno

LJ

4

2

-

7

10

PF-1-6-025

Međunarodno javno pravo

O

Ustavno pravo II

LJ

3

2

-

6

UKUPNO:

30

17

-

60

Lista izbornih predmeta:
PF – 1-5-026 –Pravno normiranje
PF – 1-5-027 – Pravna informatika
Četvrta godina
1 PF-1-7-029 Građansko procesno pravo I O Obligaciono pravo – posebni dio Z 3 2 - 7
2 Pf-1-8-029 Građansko procesno pravo II O Građansko procesno pravo I LJ 3 2 - 8
3 PF-1-7-030 Upravno pravo – materijalni dio O Nijeuslovljeno Z 3 1 - 6
4 PF-1-8-035 Upravno pravo – procesni dio O Upravno pravo – materijalni dio LJ 3 2 - 7
5 PF-1-7-032 Poslovno pravo (Ugovori u privredi i hartije od vrijednosti) O Obligaciono pravo – posebni dio Z 4 1 - 5
6 PF-1-7-031 Međunarodno privatno pravo O Obligaciono pravo – opšti dio Z 3 2 - 5
7 PF-1-7-033 Institucije i pravo EU O
Međunarodno javno pravo Z 3 1 - 4
8 PF-1-8-034 Radno i socijalno pravo O Obligaciono pravo – posebni dio LJ 3 2 - 6
9 PF-1-8-036 Pravo intelektualne svojine O Obligaciono pravo – posebni dio LJ 3 2 - 6
10

PF-1-7-038

PF – 1-7-039

Izborni predmet
I

Krivično procesno pravo – posebni dio

Pravo privrednih društava

Z 2 0 - 3
11 PF-1-8-037 Prekršajno pravo O
Krivično procesno pravo – posebni dio LJ 2 1 - 3
UKUPNO:

32

16

-

60

Lista izbornih predmeta:
PF – 1-7-038 -Međunarodno krivično pravo
PF – 1-7-039 – Stečajno pravo

 

 

 

 

* Studenti koji u srednjoj školi nisu imali predmet Latinski jezik, ne mogu polagati nijedan ispit na I godini prije nego što polože ispit iz predmeta Latinski jezik.

Lista izbornih predmeta:

PF – 1-7-038 -Međunarodno krivično pravo

PF – 1-7-039 – Stečajno pravo

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892