Nastavni plan 2007-08 i 2008-09

Nastavni plan 2007-08 i 2008-09

NASTAVNI PLAN I CIKLUSA STUDIJA

PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU

ZA STUDENTE UPISANE ŠKOLSKE 2007/08 I 2008/09 GODINE


STUDIJSKI PROGRAM PRAVO

 

НАСТАВНИ ПЛАН I ЦИКЛУСА СТУДИЈА

ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

ЗА СТУДЕНТЕ УПИСАНЕ ШКОЛСКЕ 2007/08 И 2008/09 ГОДИНЕ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПРАВО

I година

Ред. бр.

ПРЕДМЕТ

Зимски семестар

Љетњи семестар

ECTS

зим.

сем.

ECTS

љет.

сем.

ECTS

оба сем.

предав.

вјежбе

предав.

вјежбе

1.

Увод у право

3

2

3

2

8

7

15

2.

Национална правна историја

3

1

6

3.

Римско право

4

2

9,5

4.

Социологија

3

1

6,5

5.

Општа правна историја

3

1

7

6.

Увод у грађанско право

3

2

7

7.

Основи економије

3

1

6

8.

Енглески језик

2

1

4

УКУПНО: седмично

13

6

14

7

30

30

60

19

21

семестрално

195

90

210

105

285

315
II година

Ред. бр.

ПРЕДМЕТ

Зимски семестар

Љетњи семестар

ECTS

зим.

сем.

ECTS

љет.

сем.

ECTS

оба сем.

предав.

вјежбе

предав.

вјежбе

1.

Стварно право

4

2

9

2.

Кривично право – I

3

2

7,5

3.

Породично право

3

2

7,5

4.

Уставно право

3

2

3

2

6

6

5.

Кривично право – II

3

2

8

6.

Насљедно право

3

2

8

7.

Социологија права

3

2

8

 

УКУПНО: седмично

13

8

12

8

30

30

60

21

20

семестрално

195

120

180

120

315

300