to top

Izmijenjeni nastavni plan od 2022-2023 a.g.

IZMIJENJENI NASTAVNI PLAN NA STUDIJSKOM PROGRAMU PRAVO NA PRVOM CIKLUSU STUDIJA

 

 

 

PRAVNI FAKULTET
UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU

 

Studijski program

Pravo

Prvi ciklus studija

NASTAVNI PLAN
2022–23.

Red. broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Status (O/I)

Uslovljeni predmeti

Semestar

Fond časova (sedmični)

ECTS

P

V

LV

Prva godina

1.

PF-1-1-001

Teorija države

O

Nije uslovljen

Z

3

2

-

8

2.

PF-1-2-001

Teorija prava

O

Teorija države

LJ

3

2

-

7

3.

PF-1-1-002

Nacionalna pravna istorija

O

Nije uslovljen

Z

3

2

-

7

4.

PF-1-1-003

Rimsko pravo

O

Nije uslovljen

Z

4

2

-

8

5.

PF-1-1-004

Sociologija

O

Nije uslovljen

Z

3

1

-

7

6.

PF-1-2-005

Opšta pravna istorija

O

Nije uslovljen

LJ

3

2

-

6

7.

PF-1-2-006

Uvod u građansko pravo

O

Nije uslovljen

LJ

3

2

-

7

8.

PF-1-2-007

Osnovi ekonomije

O

Nije uslovljen

LJ

3

1

-

6

9.

PF-1-2-008

Engleski jezik

O

Nije uslovljen

LJ

3

1

-

4

UKUPNO:

28

15

-

60

Druga godina

1.

PF-1-3-009

Stvarno pravo

O

Uvod u građansko pravo

Z

3

2

-

7

2.

PF-1-3-010

Krivično pravo l

O

Teorija prava

Z

3

2

-

8

3.

PF-1-3-011

Porodično pravo

O

Uvod u građansko pravo, Rimsko pravo

Z

3

2

-

6

4.

PF-1-3-012

Ustavno pravo l

O

Teorija prava

Z

3

2

-

6

5.

PF-1-4-012

Ustavno pravo II

O

Ustavno pravo l

LJ

3

2

-

8

6.

PF-1-4-014

Krivično pravo II

O

Krivično pravo l

LJ

3

2

-

7

7.

PF-1-4-040

Javne finansije i opšte finansijsko pravo

O

Osnovi ekonomije

LJ

3

1

-

7

8.

PF-1-4-016

Nasljedno pravo

O

Uvod u građansko pravo

LJ

4

2

-

8

9.

PF-1-3-013

Engleski jezik II

O

Englesk jezik

Z

3

1

-

3

UKUPNO:

28

16

-

60

Treća godina

1.

PF-1-5-018

Krivično procesno pravo – Opšti dio

O

Krivično pravo II

Z

3

2

-

7

2.

PF-1-5-019

Obligaciono pravo – Opšti dio

O

Porodično pravo, Nasljedno pravo, Stvarno pravo

Z

3

2

-

7

3.

PF-1-5-025

Međunarodno javno pravo

O

Nije uslovljen

Z

4

1

-

7

4.

PF-1-5-026

PF-1-5-027

Izborni predmet

I

Nije uslovljen

Z

2

1

-

4

5.

PF-1-5-041

Posebno finansijsko pravo

O

Javne finansije i opšte finansijsko pravo

LJ

2

1

-

5

6.

PF-1-6-018

Krivično procesno pravo – Posebni dio

O

Krivično procesno pravo – Opšti dio

LJ

3

2

-

7

7.

PF-1-6-022

Obligaciono pravo – Posebni dio

O

Obligaciono pravo – Opšti dio

LJ

3

2

-

7

8.

PF-1-6-023

Kriminologija sa penologijom

O

Nije uslovljen

LJ

3

2

-

5

9.

PF-1-6-024

Pravo privrednih društava

O

Nije uslovljen

LJ

3

2

-

6

10.

PF-1-5-020

Kriminalistika

O

Nije uslovljen

Z

3

1

-

5

UKUPNO:

29

16

-

60

Lista izbornih predmeta:

PF-1-5-026 – Pravno normiranje

PF-1-5-027 – Pravna informatika

Četvrta godina

1.

PF-1-7-029

Građansko procesno pravo l

O

Obligaciono pravo – Posebni dio

Z

3

2

-

7

2.

PF-1-8-029

Građansko procesno pravo II

O

Građansko procesno pravo l

LJ

3

2

-

8

3.

PF-1-7-030

Upravno pravo l

O

Nije uslovljen

Z

3

1

-

5

4.

PF-1-8-035

Upravno pravo II

O

Upravno pravo l

LJ

3

1

-

6

5.

PF-1-7-032

Poslovno pravo (Ugovori u privredi i hartije od vrijednosti)

O

Obligaciono pravo – Posebni dio

Z

3

1

-

5

6.

PF-1-7-042

Međunarodno privatno pravo – Opšti dio

O

Obligaciono pravo – Opšti dio

Z

2

1

-

3

7.

PF-1-8-043

Međunarodno privatno pravo – Posebni dio

O

Međunarodno privatno pravo – Opšti dio

 

LJ

2

1

 -

3

8.

PF-1-8-033

Institucije i pravo EU

O

Međunarodno javno pravo

LJ

3

1

-

4

9.

PF-1-7-044

Radno pravo

O

Obligaciono pravo – Posebni dio

Z

3

1

-

4

10.

PF-1-8-045

Socijalno pravo

O

Radno pravo

LJ

2

1

-

3

11.

PF-1-7-046

Autorsko pravo

O

Obligaciono pravo – Posebni dio

Z

2

1

-

3

12.

PF-1-8-047

Pravo industrijske svojine

O

Autorsko pravo

LJ

2

1

 

3

13.

PF-1-7-038

PF-1-7-039

Izborni predmet

I

Krivično procesno pravo – Posebni dio

Pravo privrednih društava

Z

2

0

-

3

14.

PF-1-8-037

Prekršajno pravo

O

Krivično procesno pravo – Posebni dio

LJ

2

1

-

3

UKUPNO:

35

15

-

60

Lista izbornih predmeta:

PF-1-7-038 – Međunarodno krivično pravo

PF-1-7-039 – Stečajno pravo

                         

 Izmijenjeni nastavni plan možete preuzeti OVDJE.

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892