to top

Bilten Pravnog fakulteta

Bilten Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

RIJEČ DEKANA

Poštovani prijatelji,

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu predaje sudu javnosti svoj Bilten, o čijem izdavanju je odlučilo Naučno-nastavno vijeće, na 43. redovnoj sjednici, održanoj 17. februara 2022. godine. Cilj izdavanja Biltena je da najšira javnost bude obaviještena o najvažnijim aktivnostima koje Pravni fakultet organizuje.

Bilten nije jedini oblik obavještavanja javnosti o aktivnostima fakulteta, niti su u njemu predstavljene sve aktivnosti. Nastavno osoblje i studenti obaviješteni su o aktivnostima fakulteta na sjednicama Naučno-nastavnog vijeća, u okviru posebne tačke dnevnog reda koja je obavezna na svim redovnim sjednicama. Osim toga, zaposleni i studenti fakulteta, kao i najšira javnost, obaviješteni su o aktivnostima fakulteta i putem internet stranice fakulteta i njegovih naloga na Fejsbuku i Instagramu.

Bilten će biti izdavan tri puta godišnje, uz mogućnost izdavanja vanrednih brojeva. Cilj izdavanja je da najvažnije aktivnosti fakulteta budu predstavljene najširoj javnosti na jednom mjestu, što je najjednostavniji i najbrži način obavještavanja. Želimo da sa našim najvažnijim aktivnostima upoznamo zaposlene i studente fakulteta, kao i naše bivše i buduće studente, profesore srednjih škola, roditelje koji razmišljaju o tome na koji fakultet da pošalju djecu, kolege sa drugih fakulteta, nosioce javnih funkcija na svim nivoima vlasti i sva druga lica koja pokažu interesovanje za rad Pravnog fakulteta.

Nadamo se da će informacije sadržane u Biltenu omogućiti bolje i detaljnije upoznavanje javnosti sa radom našeg fakulteta, te da će one podstaći pojedince i institucije da uspostave i razviju saradnju sa fakultetom.

S poštovanjem,

 

Dekan

Prof. dr Goran Marković

Bilten Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Broj 7, januar–april 2024.
Broj 6, septembar–decembar 2023. 
Broj 5, maj–avgust 2023.
Broj 4, januar–april 2023.
Broj 3, septembar–decembar 2022. 
Broj 2, maj–avgust 2022. 
Broj 1, januar–april 2022.

 

 

 

 

 

Izdavač
Pravni fakultet
Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Alekse Šantića 3, 71420 Pale
Tel. +387 57 226 609 | Faks +387 57 226 892
www.pravni.ues.rs.ba sss| Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Za izdavača
Prof. dr Goran Marković, dekan

Urednik
Doc. dr Đorđe Marilović

Priprema
Doc. dr Đorđe Marilović

Prijedloge i pitanja u vezi sa Biltenom možete slati na elektronsku poštu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Bilten se objavljuje tri puta godišnje.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892