to top

Obavještenja

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Obavještenja

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr Igora Petkovića

Na osnovu člana 42. Pravilnika studiranja na postdiplomskim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – prečišćeni tekst (doktorat – prijava, ocjena i odbrana doktorske disertacije), Fakultet  izdaje

 

OBAVJEŠTENJE

 

Zakazuje se javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr Igora Petkovića pod nazivom ''Poreska utaja ili prevara'' za petak  03.09.2021. godine u 13,00 časova, sala 23/II  Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Palama.

Odbrana doktorske disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

Doktorska disertacija i Izvještaj komisije za pregled i ocjenu doktorske disertacije mogu se pogledati u biblioteci Fakulteta na Palama svakog radnog dana od  07,30  do  15,30  časova.

 

 

Pale, 20.07.2021. godine                                                        

D E K A N

Prof. dr Goran Marković, s.r.

Štampa El. pošta

Obavještenje za studente

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO

PALE

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

Obavještavaju se studenti da će zbog kolektivnog godišnjeg odmora STUDENTSKE SLUŽBE Pravnog fakulteta u Palama i u Bijeljini raditi do 23.7.2021.godine. Odmor će trajati do 23.8.2021. godine.

 

 

 

Pale,  19.7. 2021. godine

STUDENTSKA SLUŽBA

 

 

 

 

 

Štampa El. pošta

Obavještenje za studente drugog ciklusa studija: Ovjera ljetnog semestra

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO

PALE

OBAVJEŠTENJE

 

Obavještavaju se studenti l (prve) godine II (drugog) ciklusa – master studija koji su upisani u školskoj 2020/2021. godini, da će se, shodno članu 57. stav (1) Statuta Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu,  redovna ovjera ljetnog semestra vršiti od

22. 6. 2021. do 5. 7. 2021.godine.

Za ovjeru semestra je potrebno (za sve studente koji su upisali ljetni semestar ili izvršili obnovu ljetnog semestra – obnovili godinu):

  • Dostaviti uplatnicu u iznosu od 1,00 KM za semestralni list. Semestralni list se može preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta.
  • Dostaviti indeks (sa potpisima predmetnih nastavnika i asistenata)
  • Broj žiro računa za navedeni iznos može se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

Studenti koji propuste ovjeriti ljetnji semestar u redovnom, gore navedenom roku, moći će izvršiti naknadnu ovjeru semestra koja će trajati od 6. 7. 2021. godine do 12. 7. 2021. godine, uz naknadu od 40,00 KM, shodno Troškovniku za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2020/2021. godinu.

Prilikom ulaska i boravka u prostorijama fakulteta, studenti su obavezni da se pridržavaju mjera i uputstava Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske u cilju prevencije i zaštite od pojave i širenja virusa COVID – 19.

Detaljne informacije možete dobiti u službi Fakulteta na brojeve telefona: 057/226-609 – sjedište fakulteta u Palama; 055/211-390 – odјeljenje van sjedišta fakulteta u Bijeljini, i 056/490-390 – odјeljenje van sjedišta fakulteta u Srebrenici.

 

Pale, 21. 6. 2021. godine                                                   

STUDENTSKA SLUŽBA

PRAVNOG FAKULTETA UIS

Štampa El. pošta

Obavještenje za studente prvog ciklusa studija: Ovjera ljetnog semestra

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO

PALE

OBAVJEŠTENJE

 

Obavještavaju se studenti l (prvog) ciklusa studija koji su upisani u školskoj 2020/2021. godini, da će se, shodno članu 57. stav (1) Statuta Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu,  redovna ovjera ljetnog semestra vršiti od

22. 6. 2021. do 5 . 7. 2021.godine.

Za ovjeru semestra je potrebno (za sve studente koji su upisali ljetni semestar ili izvršili obnovu ljetnog semestra – obnovili godinu):

  • Dostaviti uplatnicu u iznosu od 1,00 KM za semestralni list. Semestralni list se može preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta.
  • Dostaviti indeks (sa potpisima predmetnih nastavnika i asistenata)
  • Broj žiro računa za navedeni iznos može se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

Studenti koji propuste ovjeriti ljetnji semestar u redovnom, gore navedenom roku, moći će izvršiti naknadnu ovjeru semestra koja će trajati od 6. 7. 2021. godine do 12. 7. 2021. godine, uz naknadu od 40,00 KM, shodno Troškovniku za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2020/2021. godinu.

Prilikom ulaska i boravka u prostorijama fakulteta, studenti su obavezni da se pridržavaju mjera i uputstava Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske u cilju prevencije i zaštite od pojave i širenja virusa COVID – 19.

Detaljne informacije možete dobiti u službi Fakulteta na brojeve telefona: 057/226-609 – sjedište fakulteta u Palama; 055/211-390 – odјeljenje van sjedišta fakulteta u Bijeljini, i 056/490-390 – odјeljenje van sjedišta fakulteta u Srebrenici.

 

Pale, 21. 6. 2021. godine                                                   

STUDENTSKA SLUŽBA

PRAVNOG FAKULTETA UIS

Štampa El. pošta

Odluka Naučno-nastavnog vijeća o ispitivačima

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO

PALE

 

OBAVJEŠTENJE

Odluka Naučno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta br. 918/21 od 15. 6. 2021. godine,

kojom se propisuje da studenti imaju pravo da se opredijele za odgovornog nastavnika pred kojim će polagati ispit, na predmetima na kojima su u sjedištu fakulteta ili u odјeljenjima na listu odgovornih nastavnika imenovana dva ili više odgovornih nastavnika,

dostupna je za preuzimanje OVDЈE.

 

Pale, 17. 6. 2021. godine

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);