to top

Obavještenja

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Obavještenja

Obavještenje o promociji magistara prava i mastera prava

Poštovani magistri prava i masteri prava,

 

Čast nam je da Vas obavijestimo da će promocija magistara prava i master prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu biti održana 31.10.2019. godine, s početkom u 14.00 časova, u Amfiteatru Ekonomskog fakulteta, na Palama.

Nadamo se da ćete tog dana uveličati ovu svečanost, zajedno sa Vama dragim osobama.

Molimo Vas da dođete pred Amfiteatar Ekonomskog fakulteta najkasnije u 13.30 časova.

Potrebno je da na žiro račun Fakulteta, broj: 5620998095059834 vrsta prihoda – 722534, budžetska organizacija – 1251011, opština 089, poziv na broj 0000000511, svrha uplate – promocija, uplatite iznos od 100 KM (slovima: jedna stotina konvertibilnih maraka) na ime troškova štampanja diplome i organizovanja promocije.

Potrebno je da primjerak uplatnice dostavite u studentsku službu Fakulteta najkasnije do 20.10.2019. godine.

 

S poštovanjem,

DEKAN

Prof. dr Goran Marković

 

OBAVJEŠTENJE MOŽETE PREUZETI OVDJE.

Štampa El. pošta

Obavještenje: upis i obnova studijske godine

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

PALE

OBAVJEŠTENЈE

 

Obavještavaju se studenti l (prvog) ciklusa studija da su, shodno članovima 21., 22. i 23. Pravilnika o studiranju na prvom ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu,  upis i obnovu studijske godine za akademsku 2019/2020. godinu dužni izvršiti ODMAH po sticanju uslova, a najkasnije do

01.11.2019.  godine

Za upis zimskog semestra (odnosno naredne godine) je potrebno:

 1. Za redovne studente koji se finansiraju iz budžeta Republike:
 • Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (24.00 KM + 16.00 KM);
 • Dostaviti uplatnicu za obrasce (2.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta;
 • Dostaviti uplatnicu za osiguranje (5.00 KM)
 • Dostaviti uplatnicu za biblioteku (5.00 KM);
 • Dostaviti indeks.

Brojevi žiro – računa za nevedene iznose mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

 

 1. Za redovne - sufinansirajuće studente:
 • Dostaviti uplatnice za prvu ratu školarine (165.00 KM + 55.00 KM);
 • Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (24.00 KM + 16.00 KM);
 • Dostaviti uplatnicu za obrasce (2.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta;
 • Dostaviti uplatnicu za osiguranje (5.00 KM)
 • Dostaviti uplatnicu za biblioteku (5.00 KM);
 • Dostaviti indeks.

Brojevi žiro – računa za nevedene iznose mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

 

 1. Za vanredne (samofinansirajuće) studente:
 • Dostaviti uplatnice za prvu ratu školarine (562.50 KM + 187.50 KM);
 • Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (24.00 KM + 16.00 KM);
 • Dostaviti uplatnicu za obrasce (2.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta;
 • Dostaviti uplatnicu za osiguranje (5.00 KM)
 • Dostaviti uplatnicu za biblioteku (5.00 KM);
 • Dostaviti indeks.

Brojevi žiro – računa za nevedene iznose mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

 

 1. Za studente (redovne i vanredne) koji obnavlјaju godinu
 • Dostaviti uplatnice za uplatu naknade za nepoložene ispite, i to:
 1. Za nepoložene ispite iz prve i druge godine redovni studenti plaćaju 24.44 KM po nepoloženom ispitu;
 2. Za nepoložene ispite iz treće godine redovni studenti plaćaju 22.00 KM;
 3. Vanredni studenti plaćaju 60,00 KM po nepoloženom ispitu bez obzora koju godinu obnavlјaju;
 • Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (48.00 KM + 32.00 KM)
 • Dostaviti uplatnicu za obrasce (2.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta;
 • Dostaviti uplatnicu za osiguranje (5.00 KM)
 • Dostaviti uplatnicu za biblioteku (5.00 KM);
 • Dostaviti indeks.

Brojevi žiro – računa za nevedene iznose mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

 

Studenti koji propuste upisati ili obnoviti godinu, u redovnom, gore navedenom roku, moći će izvršiti naknadnu ovjeru i upis semestra koji će trajati od 04.11.2019. godine do 08.11.2019. godine, uz naknadu od 40.00 KM, shodno Troškovniku za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2019/2020. godinu.

Detalјne informacije možete dobiti u službi Fakulteta na brojeve telefona: 057/226-609 – sjedište fakulteta u Palama; 055/211-390 – odjelјenje van sjedišta fakulteta u Bijelјini, i 056/490-390 – odjelјenje van sjedišta fakulteta u Srebrenici.

 

Pale, 2. 11. 2019. godine

STUDENTSKA SLUŽBA

PRAVNOG FAKULTETA UIS

Štampa El. pošta

Obavještenje: vanredna prijava ispita

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO

PALE

 

OBAVJEŠTEЊE

 

Obavještavaju se studenti I (prvog) ciklusa studija, da se pored redovnog roka za prijavu ispita (najkasnije dva dana prije održavanja ispita, do 14.00 časova) uvodi i vanredna prijava ispita, koja će trajati od 14.01 časova nakon isteka redovne prijave ispita i trajaće naredna 24 sata, tačnije do 14.00 časova – dan prije održavanja ispita.

Ukoliko je ispit zakazan za ponedelјak, krajnji rok za redovnu prijavu istog biće petak do 14.00 časova. Rok za vanrednu prijavu počinje teći u petak od 14.01 časova i traje do subote do 14.00 časova.

Student koji prijavi ispit u vanrednom roku za prijavu ispita dužan je na dan ispita donijeti uplatnicu od 30,00 KM (shodno Troškovniku za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2019/2020. godinu), u protivnom neće biti uvršten na zapisnik i neće moći polagati ispit.

 

Pale, 16.09.2019. godine

STUDENTSKA SLUŽBA

PRAVNOG FAKULTETA UIS

Štampa El. pošta

Upis i obnova apsolventskog staža za akademsku 2019/2020. godinu, za studente prvog ciklusa, i studente po starom programu

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO

PALE

OBAVJEŠTEЊE

Obavještavaju se studenti I (prvog) ciklusa studija (koji studiraju po pravilima  studiranja zasnovanim na Evropskom sistemu prenosa i akumulacije bodova – po ''bolonjskom'' načinu studiranja) i studenti – apsolventi osnovnog studija koji studiraju po ''starom'' sistemu studiranja, da će se, shodno članu 23. stav (3), tačke a) i b) Pravilnika o studiranja na prvom ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu,  upis i obnova apsolventskog staža za akademsku 2019/2020. godinu vršiti od

16.09.2019. do 27.09.2019. godine.

 

Za upis i obnovu apsolventskog staža potrebno je:

 • Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (48.00 KM + 32.00 KM);
 • Dostaviti uplatnicu za obrasce (2.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta;
 • Dostaviti uplatnicu za osiguranje (5.00 KM)
 • Dostaviti uplatnicu za biblioteku (5.00 KM);
 • Dostaviti indeks (u indeks uredno upisati nepoložene ispite) .

Studenti koji propuste upisati ili obnoviti apsolventski staž  u redovnom, gore navedenom roku, moći će izvršiti naknadni upis i obnovu apsolventskog staža koji  će trajati od 30.09.2019. godine do 04.10.2019. godine,  uz naknadu od 40.00 KM, shodno Troškovniku za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2019/2020. godinu.

Detalјne informacije možete dobiti u službi Fakulteta na brojeve telefona: 057/226-609 – sjedište fakulteta u Palama; 055/211-390 – odjelјenje van sjedišta fakulteta u Bijelјini, i 056/490-390 – odjelјenje van sjedišta fakulteta u Srebrenici.

 

Pale, 16.09.2019. godine

 STUDENTSKA SLUŽBA

PRAVNOG FAKULTETA UIS

 

Štampa El. pošta

Upis i obnova apsolventskog staža za akademsku 2019/2020. godinu, za studente drugog ciklusa - master studija

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO

PALE

OBAVJEŠTEЊE

Obavještavaju se studenti II (drugog) ciklusa – master studija da će se upis i obnova apsolventskog staža za akademsku 2019/2020. godinu vršiti od

16.09.2019. do 27.09.2019. godine.

Za upis i obnovu apsolventskog staža potrebno je:

 • Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (48.00 KM + 32.00 KM);
 • Dostaviti uplatnicu za obrasce (2.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta;
 • Dostaviti uplatnicu za osiguranje (5.00 KM)
 • Dostaviti uplatnicu za biblioteku (5.00 KM);
 • Zajedno sa popunjenim obrascima i uplatnicama dostaviti uredno popunjen indeks sa predmetima koji nisu položeni.

Studenti koji propuste upisati ili obnoviti apsolventski staž  u redovnom, gore navedenom roku, moći će izvršiti naknadni upis i obnovu apsolventskog staža koji  će trajati od 30.10.2019. godine do 04.10.2019. godine,  uz naknadu od 40.00 KM, shodno Troškovniku za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2019/2020. godinu.

NAPOMENA: Studentima koji ne izvrše upis i obnovu apsolventskog staža, shodno članu 54. Statuta Fakulteta prestaje status studenta i neće moći polagati ispite. Studenti koji su položili sve ispite predviđene Nastavnim planom i programom, i oni koji su prijavili završni master rad (koji je u postupku izrade) takođe su obavezni izvršiti upis i obnovu apsolventskog staža, u suprotnom neće moći prijaviti ni braniti završni master rad  dok ne izvrše ovu obavezu.

 

Pale, 16.09.2019. godine

 STUDENTSKA SLUŽBA

PRAVNOG FAKULTETA UIS

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892