Nastavni plan od 2009-10

Nastavni plan od 2009-10

NASTAVNI PLAN I CIKLUSA STUDIJA

PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU

ZA STUDENTE UPISANE OD ŠKOLSKE 2009/10 GODINE

STUDIJSKI PROGRAM PRAVO

 

НАСТАВНИ ПЛАН I ЦИКЛУСА СТУДИЈА

ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

ЗА СТУДЕНТЕ УПИСАНЕ ОД ШКОЛСКЕ 2009/10 ГОДИНЕ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПРАВО

I година

Ред. бр.

ПРЕДМЕТ

Зимски семестар

Љетњи семестар

ECTS

зим.

сем.

ECTS

љет.

сем.

ECTS

оба сем.

предав.

вјежбе

предав.

вјежбе

1.

Увод у право

3

2

3

2

8

7

15

2.

Национална правна историја

4

1

7

3.

Римско право

4

2

8

4.

Социологија

4

1

7

5.

Општа правна историја

4

2

6

6.

Увод у грађанско право

4

2

7

7.

Основи економије

3

1

6

8.

Енглески језик

3

-

4

УКУПНО: седмично

15

6

17

7

30

30

60

21

24

семестрално

225

90

255

105

315

360II година

Ред. бр.

ПРЕДМЕТ

Зимски семестар

Љетњи семестар

ECTS

зим.

сем.

ECTS

љет.

сем.

ECTS

оба сем.

предав.

вјежбе

предав.

вјежбе

1.

Стварно право

3

2

8

2.

Кривично право – I

3

2

9

3.

Породично право

3

2

7

4.

Уставно право

3

2

3

2

6

6

12

5.

Кривично право – II

3

2

8

6.

Социологија права

3

2

8

7.

Насљедно право

3

2

8

УКУПНО: седмично

12

8

12

8

30

30

60

20

20

семестрално

180

120

180

120

300

300