to top

Pravni fakultet

Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Opšti akti

ZAKON

1. Zakon o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20)

 

 

AKTI UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU

 

1. Statut Univerziteta u Istočnom Sarajevu

    1.1. Izmjene i dopune Statuta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

2. Pravilnik o organizaciji i radu katedri na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

   2.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i radu katedri na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

3. Pravilnik o studiranju na prvom ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

   3.1. Pravilnik o dopunama Pravilnika o studiranju na prvom ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

4. Pravilnik o studiranju na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

   4.1. Pravilnik o dopunama Pravilnika o studiranju na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

5. Pravilnik o procesu ispisa studenata svih ciklusa studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

6. Troškovnik za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2023/2024. godinu

7. Troškovnik za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2024/2025. godinu

8. Pravila o postupku rangiranja studenata koji sufinansiraju troškove studiranja za prelazak u status studenata čije se studije finansiraju na teret budžeta Republike Srpske

 

AKTI PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU

 

1. Statut Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 31. 5. 2023.

2. Akcioni plan razvoja Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu za period 2021-2026. godina

3. Program naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu za 2024. godinu

4. Pravilnik o uslovima i postupku izbora najboljeg diplomiranog studenta

  4.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku izbora najboljeg diplomiranog studenta

5. Pravilnik o dodјeli priznanja Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

6. Pravilnik o radu Biblioteke i Bibliotečkog odbora Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

7. Odluka o pravilima zakazivanja i održavanja nastave i ispita na prvom ciklusu studija

   7.1. Odluka o izmjeni Odluke o pravilima zakazivanja i održavanja nastave i ispita na prvom ciklusu studija

8. Odluka o načinu i uslovima parcijalnog polaganja ispita i oslobađajućih kolokvijuma na prvom ciklusu studija

   8.1. Odluka o načinu i uslovima parcijalnog polaganja ispita i oslobađajućih kolokvijuma na prvom ciklusu studija – Autentično tumačenje člana 2

 

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892