OPŠTI AKTI

Statut Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu

Preuzmi fajl

Pravila o postupku rangiranja studenata koji sufinansiraju troškove studiranja

za prelazak u status studenata čije se studije finansiraju na teret budžeta Republike Srpske

Preuzmi fajl