to top

Pravni fakultet

Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Katedre

Katedre su nastavno-naučne jedinice koje čine nastavnici i saradnici koji održavaju nastavu na srodnim nastavnim predmetima. Na Pravnom fakultetu trenutno ima šest katedri:

 

1. KATEDRA ZA GRAĐANSKO PRAVO

 • Uvod u građansko pravo
 • Stvarno pravo
 • Porodično pravo
 • Nasljedno pravo
 • Obligaciono pravo – opšti dio
 • Obligaciono pravo – posebni dio
 • Kompanijsko pravo (Pravo privrednih društava)
 • Građansko procesno pravo
 • Pravo intelektualne svojine
 • Poslovno pravo (Ugovori u privredi i hartije od vrijednosti)
 • Međunarodno privatno pravo
 • Stečajno pravo
 • Pravni poslovi građanskog prava (II ciklus studija)
 • Pravosudno organizaciono pravo (II ciklus studija)
 • Pravo konkurencije (II ciklus studija)
 • Notarijalno pravo (II ciklus studija)
 • Međunarodno privredno pravo (II ciklus studija)
 • Prava djeteta (II ciklus studija)

 

2. KATEDRA ZA KRIVIČNO PRAVO

 • Krivično pravo I
 • Krivično pravo II
 • Krivično procesno pravo – opšti dio
 • Krivično procesno pravo – posebni dio
 • Kriminologija sa penologijom
 • Kriminalistika
 • Pravna medicina
 • Međunarodno krivično pravo
 • Prekršajno pravo
 • Maloljetničko krivično pravo (II ciklus studija)
 • Organizovani kriminal i korupcija (II ciklus studija)

  

3. KATEDRA ZA ISTORIJU DRŽAVE I PRAVA

 • Nacionalna pravna istorija
 • Opšta pravna istorija
 • Rimsko pravo

 

4. KATEDRA ZA MEĐUNARODNO PRAVO

 • Međunarodno javno pravo
 • Institucije i pravo EU
 • Međunarodno humanitarno pravo
 • Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava i sloboda (II ciklus studija)

 

5. KATEDRA ZA PRAVNU TEORIJU I JAVNO PRAVO

 • Teorija države
 • Teorija prava
 • Ustavno pravo I
 • Ustavno pravo II
 • Upravno pravo – materijalni dio
 • Upravno pravo – procesni dio
 • Radno i socijalno pravo
 • Međunarodno radno pravo
 • Pravno normiranje
 • Metodologija pravnih nauka (II ciklus studija)
 • Uporedno ustavno pravo (II ciklus studija)
 • Akti uprave i upravne procedure (II ciklus studija)
 • Radni sporovi (II ciklus studija)

 

6. KATEDRA ZA PRAVNO – EKONOMSKE NAUKE

 • Osnovi ekonomije
 • Ekonomska politika i evropske integracije
 • Finansijsko pravo

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892