to top

Pravni fakultet

Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Novosti

POZIV ZA UPIS DRUGE GENERACIJE STUDENATA NA ŠKOLU EVROPSKOG PRAVA I UPRAVE U GRČKOJ

Nakon što je prva generacija studenata uspješno okončala prvu godinu studija na Školi evropskog prava i uprave u Grčkoj (utiske polaznika Škole možete vidјeti OVDJE), Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu objavljuje poziv za upis druge generacije studenata na isti program. Poziv se odnosi na sve studente prvog i drugog ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Budući da je Univerzitet u Istočnom Sarajevu član Evropske organizacije za javno pravo (EPLO), sa sjedištem u Atini, koja je organizator Škole, studenti našeg fakulteta dobili su jedinstvenu ponudu – da besplatno studiraju na prestižnoj trogodišnjoj Školi evropskog prava i uprave (European Law and Governance School). Evropska organizacija za javno pravo ponudila je i ove godine stipendije za deset studenata, koje pokrivaju sve troškove studija.

Studij na ovoj prestižnoj Školi izvodiće se paralelno sa studijama na matičnom fakultetu studenta, a koncipiran je tako da se nastava na engleskom jeziku izvodi online, uz mogućnost izvođenja jednog broja časova na Pravnom fakultetu.

Ova posebna ponuda izraz je vrlo razvijene saradnje našeg Pravnog fakulteta sa EPLO. Stoga, pozivamo studente da iskoriste ovu priliku i prijavu pošalju doc. dr Sanji Kreštalica na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Uz prijavu dostaviti i kratku biografiju, uz obavezno navođenje godine studija i prosječne ocjene ostvarene tokom studija.  Rok za podnošenje prijava je 5. 10. 2022. g.

Štampa El. pošta

NAPRAVITE PRAVI IZBOR, UPIŠITE SE NA MASTER STUDIJ NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU I STEKNITE ZNANJE I ZVANJE MASTER PRAVA – 300 ECTS

UPIŠITE SE NA MASTER STUDIJ NA PRAVNOM FAKULTETU

 

ŠKOLOVANJE JE BESPLATNO ZA STUDENTE IZ REPUBLIKE SRPSKE I REPUBLIKE SRBIJE (OSIM ZA SAMOFINANSIRAJUĆE I VANREDNE STUDENTE).

NASTAVA SE IZVODI U SJEDIŠTU FAKULTETA U PALAMA I U ODЈELJENJU U BIJELJINI.

STUDENTI DRŽAVLJANI REPUBLIKE SRBIJE STUDIRAJU POD ISTIM USLOVIMA KAO I STUDENTI DRŽAVLJANI REPUBLIKE SRPSKE.

Imate mogućnost da izaberete jedan od sljedećih studijskih programa:

- Studijski program javno pravo (u okviru kojeg imate mogućnost da birate ustavnopravnu grupu predmeta, upravnopravnu grupu predmeta, radnopravnu grupu predmeta i pravnoistorijsku grupu predmeta);

- Studijski program građansko pravo (u okviru kojeg imate mogućnost da birate „modul građansko pravo“ i „modul poslovno pravo);

- Studijski program krivično pravo.

 

Broj slobodnih mjesta određen konkursom je sljedeći:

Organizaciona

jedinica

Studijski program

Napomena

Smjer

Budžet

Samofinansiranje

Strani

državljani

Vanredni

Ukupno red/van

Pravni fakultet Pale

Pravo

Sjedište u Palama

Javno pravo

7

1

0

5

104

Građansko pravo- privrednopravni

modul

7

1

0

5

Građansko pravo– građanskopravni modul

7

1

0

5

Krivično pravo

7

1

0

5

Odјeljenje u

Bijeljini

Javno pravo

7

1

0

5

Građansko pravo: privrednopravni

modul

7

1

0

5

Građansko pravo– građanskopravni modul

7

1

0

5

Krivično pravo

7

1

0

5

 

Prilikom upisa/prijave, na drugom ciklusu studija, kandidat je dužan  podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta i to:

(1) Izvod iz matične knjige rođenih;

(2)Uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od šest mjeseci,

(3) Original ili ovjerenu kopiju diplome o završenom l ciklusu studija,odnosno osnovnom studiju;

(4) Uvjerenje o položenim ispitima na prvom ciklusu studija odnosno, osnovnom studiju;

(5) Nastavni plan i program studija koje je kandidat završio (ukoliko je studirao na drugom fakultetu/akademiji)

(6) Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti.

  • Prijavljivanje kandidata je počelo 20.06.2022. a završava se 21.10.2022. godine;
  • Polaganje prijemnog ispita je 24.10.2022. godine sa početkom u 9.00 časova (ukoliko se na smjeru prijavi veći broj kandidata od broja određenog konkursom);
  • Objavljivanje rezultata konkursa je 26.10.2022. godine do 14.00 časova;
  • Upis primljenih kandidata počinje 27.10.2022. godine a završava 31.10.2022. godine.


Dodatne informacije:

Pale: 057/226-609

Bijeljina: 055/211-390

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

NASTAVNI PLAN MOŽETE PREUZETI OVDJE.

Štampa El. pošta

STUDENTI PRAVNOG FAKULTETA POBJEDNICI TAKMIČENJA IZ POZNAVANJA PRAVNE TERMINOLOGIJE NA ENGLESKOM JEZIKU I PRAVA EU

Studenti Pravnog fakulteta, Anja Karavlah i Miloš Radanović, oboje iz odјeljenja u Bijeljini, osvojili su prvo i treće mjesto na takmičenju iz poznavanja pravne terminologije na engleskom jeziku i prava Evropske unije. Na takmičenju koje je organizovala Direkcija za evropske integracije, uz podršku Ambasade Švedske, okupili su se studenti pravnih fakulteta u BiH. Pobjednica takmičenja, naša studentkinja Karavlah, podijelila je svoje utiske:

„Prvenstveno kao učesnik, a potom i kao pobjednik takmičenja iz poznavanja pravne terminologije na engleskom jeziku i prava EU, istakla bih da je ono bilo sjajna prilika za individualnu provjeru znanja engleskog jezika, a potom i za promovisanje značaja učenja stranih jezika, posebno engleskog, kao jednog od najčešće korišćenih. U 21. vijeku smo više nego ikad u dodiru sa raznolikostima u brojnim aspektima, a poznavanje barem jednog stranog jezika omogućava njihovo kvalitetnije i neposrednije upoznavanje, povezivanje sa drugim ljudima i otvara brojna nova vrata, naročito na polju učenja, usavršavanja i kasnijeg zaposlenja. Interesovanje za strane jezike, a potom i kvalitetna predavanja pravnog engleskog jezika kojima sam prisustvovala tokom prve i druge godine studija iznjedrili su prvo mjesto na rang-listi.

Pravo učešća na takmičenju imali su svi studenti pravnih fakulteta u BiH. Takmičenje je bilo održano onlajn, a vrijeme predviđeno za odgovaranje na pitanja bilo je i više nego dovoljno. Test se sastojao od dviju cjelina: pravne terminologije na engleskom jeziku, koja je brojala deset pitanja, i prava EU od pet pitanja. Pitanja su bila kratka, jasna i koncipirana tako da obuhvate osnovne pojmove važne za nas, buduće pravnike. Sama rang-lista zasnovana je prevashodno na tačnosti odgovora, a potom i na vremenu koje je svakom od takmičara bilo potrebno da pošalje svoje odgovore. Organizator takmičenja – Direkcija za evropske integracije, uz podršku Ambasade Švedske, obezbijedila je i vrijedne nagrade za takmičare koji su osvojili prva tri mjesta, što svakako ukazuje na pažnju koja se poklanja nadgradnji znanja iz engleskog jezika, kao i na podsticaj da se na tom (istina, dugom, ali neizmjerno korisnom) putu i istraje. Zahvalna sam na prilici da učestvujem na takmičenju i zadovoljna zbog činjenice da se prepoznaje značaj stranih jezika u različitim aspektima današnjice, kao i da se cijeni želja mladih da svoje poznavanje istih usavrše. 

Anja Karavlah, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Bijeljina”

Pravni fakultet čestita kolegama Karavlah i Radanović na ostvarenom uspjehu i predstavljanju fakulteta na ovom takmičenju.

 

Štampa El. pošta

DEKAN MARKOVIĆ UČESTVOVAO U RADU UPRAVNOG ODBORA EPLO U ATINI

Dekan Pravnog fakulteta prof. dr Goran Marković učestvovao je u radu Upravnog odbora Evropske organizacije za javno pravo (EPLO), čiji je član u ime Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Na sjednici je ukazano na razvoj organizacije, koja u ovom trenutku ima 75 članica – univerziteta i naučnih instituta. Osim toga, EPLO ima i nekoliko regionalnih kancelarija, među kojima i u Brčkom, čiji rad treba obnoviti u narednom periodu, u čemu će najznačajniju ulogu imati naš fakultet.

Dekan Marković je razgovarao sa prof. dr Spiridonom Flogaitisom, predsjednikom EPLO i profesorom emeritus Univerziteta u Atini. Dogovoreni su koraci s ciljem organizovanja zajedničke konferencije u novembru na našem fakultetu, čiji je EPLO jedan od suorganizatora. Dogovoren je dolazak prof. Flogaitisa u Pale i razgovori sa nizom zvaničnika Republike Srpske. Osim toga, predsjednik Flogaitis i dekan Marković razgovarali su i o stvaranju pravnih pretpostavki za osnivanje zajedničkog master programa evropskog prava, koji bi sa našim fakultetom izvodila Škola uprave i evropskog prava (European Governance and Law School – EGLS), koja ima karakter fakulteta osnovanog od strane EPLO. Dogovoreno je i da ubrzo bude održan sastanak sa direktorom ove škole, kako bi bilo obezbijeđeno učešće naših studenata u njenom radu, u potpunosti o trošku EPLO.

Dekan Marković je razgovarao i sa predstavnicima drugih univerziteta, pri čemu je značajno da je dogovoreno potpisivanje sporazuma sa Univerzitetom u Segedinu (Mađarska), s ciljem izrade zajedničkog Erasmus + projekta, kako bi bila omogućena razmjena nastavnika i studenata, a kolege iz Segedina su ponudili i organizovanje zajedničkih naučnih konferencija.

Tokom boravka u Atini, dekan Marković je razgovarao i sa gđom Milicom Ristović Krstić, ambasadorkom Bosne i Hercegovine u Republici Grčkoj, koja pruža značajnu podršku saradnji našeg univerziteta i EPLO, pogotovo na planu izmjene odgovarajućih zakonskih akata, kako bi ta saradnja bila moguća i u oblasti organizovanja zajedničkih studija drugog ciklusa.

 

Štampa El. pošta

LJETNJA PRAKSA U NARODNOJ BANCI SRBIJE ODRŽANA I OVE GODINE

Marija Božić, studentkinja treće godine prvog ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, odјeljenje u Bijeljini, učestovala je u Ljetnoj praksi u Narodnoj banci Srbije u Beogradu, u vremenu od 1. jula do 31. avgusta 2022. godine. Dvomjesečnu plaćenu praksu u sjedištu Narodne banke, kolegica Božić obavljala je u Direkciji za nabavke, u Odeljenju za nabavke. Utiske naše studentkinje o ovoj izuzetno važnoj praksi i prilici za usavršavanje na poslovima naročite složenosti, možete pročitati u nastavku.

„Ljetnju praksu u Narodnoj banci Srbije obavljala sam u Direkciji za nabavke, tačnije u Odeljenju za nabavke, kod mentorke Dubravke Vuković. Prvih mjesec dana prakse upoznala sam se sa zakonskim propisima kojima su nabavke u Narodnoj banci Srbije regulisane. Upoznala sam i primjenjivala sam postupak nabavke koji je izuzet od primjene Zakona o javnim nabavkama i koji se sprovodi u skladu sa različitim procedurama u zavisnosti od vrijednosti nabavke, kompleksnosti predmeta i načinom na koji se postupak okončava. Pored toga, bavila sam se i paritetima isporuke robe, tačnije Incoterms2020, kojim se takođe bavi Odeljenje za nabavke, pogotovo u pogledu postupka nabavke koji sadrži međunarodne subjekte, odnosno strane ponuđače, gdјe je veoma važno regulisati način isporuke robe. Odmah nakon upoznavanja sa zakonima i pravilnicima, koji su mi dali odličnu teorijsku osnovu za dalji rad, upoznala sam se sa cjelokupnim postupkom nabavke i iz praktičnog ugla. Moj prvi zadatak bio je izrada Odluke o sprovođenju postupka nabavke, akta kojim započinje postupak nabavke. Pored izrade Odluke, imala sam priliku da izradim sva dokumenta koja se pojavljuju u postupku nabavke, i da bliže upoznam raznovrsnost nabavki, razvoj postupka i način njegovog okončanja. U posljednjim danima prakse, pisala sam svoj završni rad na temu „Sprovođenje postupka nabavke i primjena Incoterms 2020“. Ovom temom objedinila sam interesovanja svoje mentorke kao i zamjenice mentorke i stvorila jedinstvenu cjelinu onoga čime sam se bavila prethodna dva mjeseca. Završni rad sam odbranila 29. avgusta 2022. godine. Odbrani su prisustvovale moje mentorke, predstavnik ljudskih resursa, zaposleni iz Odeljenja za nabavke i Odeljenja za plan nabavki kao i moje kolege – studenti sa prakse. Po riječima mojih mentorki kao i predstavnika iz ljudskih resursa, odbrana je prošla na najbolji mogući način, te su bili zadovoljni mojim izlaganjem.

Ova praksa omogućila mi je da upoznam veliki broj ljudi – onih koji su zaposleni u NBS kao i kolega na praksi koji teže tom zaposlenju. Praksu sam provela u izvanrednom sektoru, sa odličnim mentorkama i kolegama od kojih sam naučila dosta toga. Ni jednog trenutka nisam osjećala nelagodu, dok su na sva moja pitanja (čak i na ona pred kraj radnog vremena) imali odgovore. Mentorke su primijetile moju volju za učenjem i radom što ih je podstaklo da mi pruže više znanja o nabavkama.

Takođe, imala sam priliku da posjetim Centar za posjetioce koji se nalazi u zgradi Narodne banke Srbije u ulici Kralja Petra 12. Tu sam doživjela razvoj Narodne banke Srbije, upoznala se sa istorijskim razvojem dinara kroz novčanice i kovani novac koji datira iz 6. i 5. vijeka prije nove ere pa sve do modernog doba i izgleda koji danas ima. Pored toga, imala sam izuzetnu priliku da u svojim rukama držim zlatnu polugu težine 12,4 kg koja je vrijedna 65.000,00 evra!

 

Na kraju bih željela da zahvalim Pravnom fakultetu koji mi je omogućio da obavljam ovu praksu. Moje učešće na ovoj praksi u NBS je predviđeno Memorandumom o poslovnoj saradnji između dvije institucije koji je zaključen 2019. godine. Ovogodišnju praksu je obavljalo ukupno 30 studenata, najviše sa ekonomskih i pravnih fakulteta, od kojih je šest studenata bilo iz Republike Srpske. Veoma sam počastvovana što sam pronašla svoje mjesto u toj grupi radnih, talentovanih i zainteresovanih ljudi koji su ova dva mjeseca učinili nezaboravnim i jedinstvenim iskustvom. Nadam se da će fotografije dočarati moje iskustvo.

 

 

 

Štampa El. pošta

NE PROPUSTITE TREĆI UPISNI ROK NA PRAVNOM FAKULTETU

Treći upisni rok za upis studenata na prvi ciklus studija održaće se u sljedećim terminima:

(1) Prijavljivanje kandidata počinje 12. 9. 2022. godine, a završava 23. 9. 2022. godine;

(2) Polaganje prijemnog ispita je 26. 9. 2022. godine sa početkom u 9.00;

(3) Objavljivanje rezultata konkursa je 27. 9. 2022. godine do 14.00 časova;

(4) Upis primljenih kandidata počinje 28. 9. 2022. godine a završava 30. 9. 2022. godine.

STUDENTI MOGU DA UPIŠU I STUDIRAJU U SJEDIŠTU U PALAMA I ODЈELJENJU VAN SJEDIŠTA U BIJELJINI.

 

Broj slobodnih mjesta je:

PALE

Redovni studenti

Strani drž.

Vanredni

UKUPNO

23

2

5

30

 

BIJELJINA

Redovni studenti

Strani drž.

Vanredni

UKUPNO

2

2

5

9

 

ŠKOLOVANJE JE BESPLATNO ZA REDOVNE STUDENTE DRŽAVLJANE REPUBLIKE SRPSKE I REPUBLIKE SRBIJE.

 

STUDENTI IZ REPUBLIKE SRBIJE STUDIRAJU POD ISTIM USLOVIMA KAO I STUDENTI IZ REPUBLIKE SRPSKE.

 

PRIJEMNI ISPIT SE SASTOJI U IZRADI PISMENOG ZADATKA NA ZADATU TEMU IZ MATERNJEG JEZIKA.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892