to top

Pravni fakultet

Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Novosti

PRAVNI FAKULTET OBILJEŽIO KRSNU SLAVU I DAN FAKULTETA

Pravni fakultet je, u prisustvu brojnih zvanica, obilježio Krsnu slavu Svetog Petra Cetinjskog i Dan fakulteta. Tom prilikom, promovisano je pet mastera prava i 29 diplomiranih pravnika. Svečanostima su prisustvovali kum Krsne slave predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske akademik Rajko Kuzmanović, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Milan Kulić, prorektor za nauku Univerziteta prof. dr Jelena Krunić, prorektor za međunarodnu saradnju prof. dr Marko Gutalj, prorektor za ljudske i materijalne resurse prof. dr Radislav Lale, ministar savetnik u Ambasadi Republike Srbije u Bosni i Hercegovini gđa Nataša Đorđević, savjetnik u Ambasadi Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini g. Jurij Pičugin, konzul savetnik u Ambasadi Republike Srbije u Bosni i Hercegovini gđa Olivera Šopalović, treći sekretar u Ambasadi Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini g. Ilija Gladkov, savjetnik člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine gđe Željke Cvijanović g. Boško Tomić, senator Republike Srpske prof. dr Milan Tomić, predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo g. Branko Koroman, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Zoran Mirković, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Željko Mirjanić i prodekan prof. dr Zoran Vasiljević, predstavnica Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Maša Kulauzov, kao i predstavnici opština, pravosudnih institucija, fakulteta iz zemlje i okruženja.

Krsnu slavu i Dan fakulteta čestitali su predsjednik Republike g. Milorad Dodik, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine gđa Željka Cvijanović, predsjedavajuća Savjeta ministara Bosne i Hercegovine gđa Borjana Krišto, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske g. Nenad Stevandić, ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske dr Željko Budimir, predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske mr Džerard Selman, dekan Pravnog fakulteta u Nišu prof. dr Nebojša Raičević, dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici prof. dr Slobodanka Perić, dekanica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru prof. dr Snježana Pehar i dekan Tehnološkog fakulteta u Zvorniku prof. dr Dragan Vujadinović.

Krsna slava i Dan fakulteta bili su prilika da fakultet sumira rezultate u prethodnih godinu dana i da pošalje poruku o tome da fakulteti ne mogu biti samo obrazovne ustanove već moraju imati i vaspitnu funkciju. To posebno važi za Pravni fakultet, koji mora da usadi svojim studentima vrijednosti pravde i pravičnosti, kao i da ih uči da budu istinski intelektualci, sa razvijenom kritičkom sviješću i nastojanjima da učestvuju u oblikovanju pravnog sistema i javnog mnjenja u skladu sa samostalno oblikovanim shvatanjima. Diplomirani pravnici i masteri prava treba da daju doprinos unapređenju pravnog sistema, za šta su osposobljeni kvalitetnim i obimnim teorijskim znanjima koja su stekli i studentskom praksom koju su pohađali.

Akademik Kuzmanović i rektor Kulić ukazali su u svojim govorima da je Pravni fakultet jedan od stubova Univerziteta u Istočnom Sarajevu, ali i pravničkog obrazovanja i pravne nauke u Republici Srpskoj i šire, posebno ako se uzme u obzir vrlo razvijen naučno-istraživački rad. Istakli su i značaj koji fakultet ima za razvoj istočnog dijela Republike, ali i na činjenicu da naši diplomirani pravnici zauzimaju istaknuta radna mjesta i javne funkcije, što je jedan od dokaza vrijednosti diplome našeg fakulteta.

Dekan Marković je ukazao na aktivnosti koje je fakultet organizovao tokom protekle godine, stavljajući poseban akcenat na međunarodni naučni skup koji je organizovan prije nekoliko dana na kome su učešće uzela 206 autora iz 23 države, sa tri kontinenta, koji je postao najveći naučni skup iz oblasti prava u jugoistočnoj Evropi i jedan od najvećih naučnih skupova u Evropi. Dekan je istakao i da fakultet u ovom trenutku ima dva aktivna Erazmus+ projekta, da planira zajedničke master studije sa Evropskom organizacijom za javno pravo i sa Uralskim federalnim univerzitetom iz Rusije, te da učestvuje u evropskom naučnom projektu o maloljetničkoj delinkvenciji. Ovi rezultat sigurno su uticali na znatan porast broja upisanih studenata, kojih ove godine ima 60% više nego prethodne.

Na svečanoj akademiji promovisani su i najbolji studenti. Student generacije i dobitnik Nagrade „Bogdan Loza“ je diplomirani student Mihailo Krsmanović, sa prosječnom ocjenom 9,26 tokom studija.

Najbolji studenti druge godine su Kristina Golijanin, sa prosječnom ocjenom 9,94, i Sara Okiljević, sa prosječnom ocjenom 9,50.

Najbolji student treće godine je Anja Karavlah, sa prosječnom ocjenom 10,00, dok je najbolji student četvrte godine Nikolina Planić, sa prosječnom ocjenom 9,28.

U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupili su student Simeon Petković, član Besjedničke sekcije Pravnog fakulteta, koji je govorio autorsku besjedu „Tamo i ovdje“, i studenti Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu Petra Brkić, Nikolina Popović i Andrej Tadić.

Ovdje se mogu preuzeti fotografije sa svečane akademije i dodjele diploma. LINK

 

Štampa El. pošta

NA PRAVNOM FAKULTETU ODRŽAN NAJVEĆI NAUČNI SKUP U OBLASTI PRAVA U JUGO-ISTOČNOJ EVROPI I JEDAN OD NAJVEĆIH PRAVNIČKIH SKUPOVA U CIJELOJ EVROPI

ENGLISH

 

U subotu, 28. oktobra 2023. godine, na Pravnom fakultetu održan je XII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravne praznine i punoća prava“. Na skupu je učestvovalo 206 autora i koautora iz 23 države (Rusija, Grčka, Kina, Italija, Mađarska, Španija, Kuba, Meksiko, Turska, Bugarska, Rumunija, Gruzija, Moldavija, Kipar, Holandija, Danska, Švedska, Srbija, Sjeverna Makedonija, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora i BiH sa autorima iz Republike Srpske i Federacije BiH) koji su saopštili 162 referata na srpskom, ruskom, engleskom, italijanskom, španskom odnosno maternjim jezicima učesnika.

Prema broju autora, država iz kojih dolaze, broju referata, kao i broju i značaju suorganizatora, Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta najveći je naučni skup u oblasti prava koji je u posljednje tri godine održan na prostoru jugo-istočne Evrope i jedan je od najvećih na tlu cijele Evrope. Suorganizatori naučnog skupa su Evropska organizacija za javno pravo, Međunarodni savez pravnika, Institut za uporedno pravo, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, čiji predstavnici su učestvovali u radu skupa.

Više od polovine referata saopšteno je uživo u prostorijama Pravnog fakulteta u Palama, a ostatak je saopšten onlajn, putem Zum platforme. Rad se odvijao na plenarnom zasjedanju na kome su ugledni pravnici svjetskog renomea saopštili uvodne referate. Potom je uslijedio rad na devet sekcija koje su se uporedo odvijale uz rad uživo i onlajn. Na kraju, skup je zaključen uz zahvalnost svim učesnicima i suorganizatorima sa željom za nastavkom saradnje u godinama pred nama.

Naučni skup koji je održan dokaz je regionalnog, evropskog ali i svjetskog ugleda koji ima Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Povjerenje koje su Pravnom fakultetu ukazale međunarodne naučnoistraživačke organizacije i udruženja svojim suorganizatorstvom, kao i istaknuti pravnici svjetskog ugleda svojim učešćem na skupu, pokazali su da je naš fakultet stasao u jednu od najozbiljnijih i najuglednijih ustanova u oblasti pravne nauke na cijelom prostoru jugo-istočne Evrope ali i šire.

Održavanje XII Naučnog skupa povodom Dana Pravnog fakulteta značajno je podržao, na osnovu sporazuma o poslovnoj saradnji, Olimpijski centar Jahorina, kao i ​Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, Advokatska komora Republike Srpske, Notarska komora Republike Srpske, pojedini advokati i privredna društva, te organi nekoliko lokalnih samouprava. Svima njima ovim putem iskreno zahvaljujemo. 

 

 

 

THE LARGEST LEGAL SCIENTIFIC CONFERENCE IN SOUTHEAST EUROPE AND ONE OF THE LARGEST LEGAL CONFERENCES IN EUROPE HELD AT THE FACULTY OF LAW

On Saturday, 28 October 2023, the Faculty of Law held the XII Scientific Conference on the Occasion of the Day of the Faculty of Law on the general theme „Legal Gaps and the Completeness of Law“. The Conference was attended by 206 authors and co-authors from 23 countries (Russia, Greece, China, Italy, Hungary, Spain, Cuba, Mexico, Turkey, Bulgaria, Romania, Georgia, Moldova, Cyprus, Netherlands, Denmark, Sweden, Serbia, North Macedonia, Croatia, Slovenia, Montenegro and Bosnia and Herzegovina with authors from both Republic of Srpska and the Federation of B&H), who presented 162 papers in Serbian, Russian, English, Italian, or the native language of the participant.

In terms of the number of authors, countries they come from, number of papers and number and reputation of the co-organizers, the Scientific Conference on the Occasion of the Day of the Faculty of Law is the largest legal conference held in the last three years in the Southeast Europe and one of the largest in the whole of Europe.

More than half of the participants presented their work in person at the Faculty of Law in Pale, while others took part online via Zoom platform. The Conference began with the plenary session at which the world-renowned legal scholars delivered their keynote addresses. The simultaneous work in nine sections followed, where the participants presented their papers in person or online. Finally, the organizers closed the Conference, thanking all the participants and co-organizers and extending their wishes to continue this fruitful cooperation in the years to come.

The successfully held Scientific Conference is a reflection of the regional, European, and even worldwide reputation of the Faculty of Law of the University in East Sarajevo. The international scientific and research organizations and associations who placed their confidence in the Faculty of Law by co-organizing the Conference and the world-renowned legal scholars who took part in it stand as proof that our Faculty developed into one of the most prestigious and prominent institutions of legal science in Southeast Europe and beyond.

The XII Scientific Conference was held under the auspices of the Jahorina Olympic Center, the Ministry for Scientific Research and Technological Development of the Republic of Srpska, the Bar Association of the Republic of Srpska, the Notary Chamber of the Republic of Srpska, individual law offices and companies and different local authorities. We extend our heartfelt gratitude to all of them.

Štampa El. pošta

OBJAVLJEN ZBORNIK RADOVA „PRAVO IZMEĐU STVARANJA I TUMAČENJA“ U ČETIRI TOMA NA PREKO 2000 STRANA

 

Pravni fakultet objavio je Zbornik radova „Pravo između stvaranja i tumačenja“, koji je rezultat naučnog skupa koji je po jedanaesti put održan povodom Dana Pravnog fakulteta. Na skupu koji je održan novembra 2022. godine, 179 autora i koautora iz 20 država (Rusija, Grčka, Italija, Mađarska, Španija, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Bugarska, Rumunija, Belgija, Finska, Meksiko, Kolumbija, Peru, Srbija, Sjeverna Makedonija, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina sa autorima iz Republike Srpske i Federacije BiH) saopštili su 151 referat na srpskom, ruskom, engleskom, italijanskom, odnosno maternjim jezicima učesnika.

Saorganizatori naučnog skupa bili su Međunarodni savez pravnika (International Union of Lawyers), Evropska organizacija za javno pravo (European Public Law Organization), Institut za uporedno pravo, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu.

U zborniku je na preko 2000 stranica u četiri toma objavljen 101 rad od 124 autora i koautora iz 15 država (Rusija, Italija, Mađarska, Španija, Francuska, Bugarska, Rumunija, Meksiko, Peru, Srbija, Sjeverna Makedonija, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina sa autorima iz Republike Srpske i Federacije BiH). Trećina radova objavljena je na svjetskim jezicima (engleski, ruski i italijanski).

Naučni skup koji se održava povodom Dana Pravnog fakulteta kategorisan je i klasifikovan od strane Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske kao međunarodni naučni skup od posebnog značaja prve kategorije, čime je postao jedan od tri najbolje klasifikovana i kategorisana naučna skupa iz svih naučnih oblasti.

 

Tom 1

https://www.pravni.ues.rs.ba/Download/Zbornik-Pravo_izmedju_stvaranja_i_tumacenja/Tom_1.pdf

 

Tom 2

https://www.pravni.ues.rs.ba/Download/Zbornik-Pravo_izmedju_stvaranja_i_tumacenja/Tom_2.pdf

 

Tom 3

https://www.pravni.ues.rs.ba/Download/Zbornik-Pravo_izmedju_stvaranja_i_tumacenja/Tom_3.pdf

 

Tom 4

https://www.pravni.ues.rs.ba/Download/Zbornik-Pravo_izmedju_stvaranja_i_tumacenja/Tom_4.pdf

Štampa El. pošta

PRAVNI FAKULTET UČESTVUJE U ERASMUS+ PROJEKTU SA UNIVERZITETOM U PESKARI

Na poziv Univerziteta u Peskari upućen Pravnom fakultetu, naš univerzitet je postao partner u Erasmus+ projektu razmjene nastavnika i studenata sa pomenutim italijanskim univerzitetom. Studenti će u narednom periodu imati mogućnost da provedu jedan semestar na Univerzitetu u Peskari, upoznaju način studiranja, druže se sa kolegama, i ućivaju u čarima ovog jadranskog grada. Osim toga, nastavnici će imati priliku da predaju studentima u Peskari, kao što će biti otvoren poziv italijanskim profesorima da održe predavanja našim studentima.

Studenti i nastavnici će blagovremeno biti obaviješteni o rokovima za prijavu za odlazak u Peskari i uslovima boravka.

Štampa El. pošta

UPIŠITE MASTER STUDIJ NA PRAVNOM FAKULTETU – DRUGI UPISNI ROKVAŽNI TERMINI ZA DRUGI UPISNI ROK ZA UPIS STUDENATA NA MASTER STUDIJE

- Predaja dokumenata: od 24.10. 2023. godine, do 07. 11. 2023. godine;

- Polaganje prijemnog ispita: 08. 11. 2023. godine, u 09.00 časova (ako broj prijavljenih kandidata bude veći od broja studenata koji mogu biti upisani);

- Objavljivanje rezultata: 09. 11. 2023. godine do 14.00 časova;

- Upis primljenih kandidata: 10. 11. 2023. godine, do 13. 11. 2023. godine.

Štampa El. pošta

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U BIJELJINI PRISTUPIO OKVIRNOM SPORAZUMU O RAZUMIJEVANjU

Okružni privredni sud u Bijeljini i Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu unaprijedili su postojeću saradnju pristupanjem Okružnog privrednog suda Okvirnom sporazumu o razumijevanju – Unapređenje praktične nastave i obuke za studente prava i diplomirane pravnike. Na svečanosti potpisivanja Okvirnog sporazuma u prostorijama Okružnog privrednog suda u Bijeljini, predsjednica Suda Božana Gužvić i službenik za inforimisanje i osoba za odnose sa javnošću Biljana Gluhović ugostile su 5. oktobra dekana Pravnog fakulteta prof. dr Gorana Markovića i koordinatora Pravnog fakulteta za sprovođenje Okvirnog sporazuma doc. dr Đorđa Marilovića.

U prisustvu predstavnika brojnih medija, predsjednica Gužvić izrazila je zadovoljstvo zbog pristupanja Okružnog privrednog suda Okvirnom sporazumu, i naglasila posebnosti i nadležnosti Suda, kao i značaj koji će to imati za usavršavanje i praktičnu obuku budućih pravnika. Podsjetivši na činjenicu da su svi današnji pravni stručnjaci bili i sami studenti prava, naglasila je značaj saradnje Suda i Pravnog fakulteta i izrazila dobrodošlicu budućim polaznicima studentske prakse.

Dekan Pravnog fakulteta prof. dr Goran Marković ukazao je na činjenicu da Pravni fakultet ima vrlo bogatu saradnju u oblasti studentske prakse i bilateralne sporazume sa više od dvadeset pravosudnih institucija, profesionalnih organizacija i udruženja, i privrednih subjekata, ali da pored toga Pravni fakultet posvećuje posebnu pažnju multilateralnom Okvirnom sporazumu, koji zahvaljujući pristupanju Okružnog privrednog suda u Bijeljini sada broji čak četrdeset strana potpisnica. Podsjećajući na moto Pravnog fakulteta da se posao ne traži poslije diplomiranja, nego već tokom studiranja, dekan je zahvalio predsjednici Gužvić za dosadašnju saradnju i pristupanje Okvirnom sporazumu i ukazao na spremnost Pravnog fakulteta da uključi predstavnike ove pravosudne institucije u naučne i nastavne aktivnosti, poput Naučnog skupa povodom Dana Pravnog fakulteta, okrugle stolove na važne teme, gostujuća predavanja stručnjaka u nastavi, pravne klinike i dr.

Koordinator Pravnog fakulteta za sprovođenje Okvirnog sporazuma doc. dr Đorđe Marilović predstavio je model studentske prakse koji je osmišljen na Pravnom fakultetu i ukazao na brojne prednosti mentorskog rada i praćenja rada studenata, što se razlikuje od nekih ranijih vidova prakse.

Okvirni sporazum o razumijevanju – Unapređenje praktične nastave i obuke za studente prava i diplomirane pravnike izradili su tokom 2020. godine predstavnici pravnih fakulteta, sudova, tužilaštava, advokatskih komora i profesionalnih udruženja u okviru projekta koji je vodila Kancelarija u Bosni i Hercegovini neprofitne organizacije Nacionalni centar za državne sudove (National Center for State Courts) – NCSC. U okivru saradnje sa NCSC, Pravni fakultet održao je nekoliko pravnih klinika iz oblasti krivičnog i krivičnog procesnog prava. Na osnovu Okvirnog sporazuma, Pravni fakultet je tokom protekle dvije godine organizovao studentsku praksu u osam pravosudnih institucija u tri grada – Istočnom Sarajevu, Bijeljini i Trebinju za ukupno 79 polaznika. Na inicijativu Pravnog fakulteta, Okvirnom sporazumu do sada je pristupilo osam sudova i tužilaštava u tri grada.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892