to top

Pravni fakultet

Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Novosti

PREDSTAVNICI FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA IZ BANJE LUKE U POSJETI PRAVNOM FAKULTETU

Dekanica Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Ranka Perić Romić i prof. dr Matej Savić, profesor istog fakulteta, boravili su u posjeti našem fakultetu. Sa uvaženim gostima razgovarali su dekan prof. dr Goran Marković, prodekan za naučno-istraživački rad prof. dr Dimitrije Ćeranić i doc. dr Đorđe Marilović.

Posjeta predstavlja nastavak saradnje koja je uspješno započela prije šest mjeseci. Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima dva fakulteta i iskustvima u dosadašnjem radu. Posebna pažnja posvećena je nastavku realizacije sporazuma o saradnji. Dogovorena je organizacija gostujućih predavanja odnosno predavanja po pozivu, tako da će studenti oba fakulteta moći da slušaju predavanja profesora koji predaju srodne ili iste predmete. Budući da postoji određen broj istovjetnih ili sličnih predmeta koji se slušaju na oba fakulteta, organizovanje predavanja po pozivu biće moguće i korisno kako nastavnicima tako i studentima.

Predstavnici dva fakulteta razgovarali su i o saradnji u oblasti naučno-istraživačkog rada.

Štampa El. pošta

POZIV ZA UČEŠĆE NA TAKMIČENJU ZA NAGRADU „JUNIORSKA KRISTALNA VAGA PRAVDE“

Vijeće Evrope i Evropska komisija od 2005. godine organizuju takmičenje za nagradu „Kristalna vaga pravde“ (Crystal Scales of Justice). Cilj ovog takmičenja je prepoznavanje i promocija inovativnih i efikasnih praksi u organizaciji suda, vođenju postupka ili, uopšteno, funkcionisanju pravosudnog sistema. Prema pravilima učešća, predložene prakse moraju biti provedene u skorije vrijeme, te biti lako primjenjive u drugim državama, odnosno jurisdikcijama.

Pored ove nagrade, Evropska komisija za efikasnost pravosuđa (CEPEJ) i Pravni fakultet u Strazburu, zajednički organizuju i takmičenje za nagradu „Juniorska kristalna vaga pravde“. Ovo takmičenje otvoreno je za sve studente magistarskih/master studija pravnih fakulteta u nekoj od država članica Vijeća Evrope ili država posmatrača pri CEPEJ-u. Organizuje se svake dvije godine, naizmjenično s postojećom nagradom Kristalna vaga pravde.

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da je pokrenuto treće izdanje ove nagrade - „Juniorska kristalna vaga pravde - izdanje 2024“. Za ovo izdanje studentski timovi će morati odbraniti jedan od nagrađenih projekata nagrade „Kristalna vaga pravde 2023“. Naime, kroz pravnu analizu i istraživanje, oni će morati istaknuti inovativne aspekte dodijeljenog projekta i proučiti njegovu moguću transpoziciju u drugi kontekst ili drugu državu.

Rok za podnošenje prijava za nagradu „Juniorska kristalna vaga pravde“ je 12. decembar 2023. godine. Rok za podnošenje kompletnog dosijea koji sadrži pravnu analizu pobjedničkog projekta nagrade Kristalna vaga pravde 2023, istraživački rad o mogućoj provedbi pobjedničkog projekta u drugim kontekstima ili državama i sažetak dostavljenih datoteka je 5. april 2024. godine.

Sve relevantne informacije o ovoj nagradi pronaći ćete na web stranici Junior European Crystal Scales of Justice Prize - European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) (coe.int)

Pozivamo studente magistarskih/master studija pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini da se uključe u ovo takmičenje, te svojim učešćem doprinesu promociji inovativnih praksi u funkcionisanju pravosudnih sistema u Evropi.

Preuzeto sa: LINK

Štampa El. pošta

PREDAVANJE NA TEMU ,,STRAH OD NEUSPJEHA"

Čast nam je da vas pozovemo da prisustvujete predavanju na temu ,,Strah od neuspjeha", koje će održati klinički psiholog dr Danijela Ostojić.
Predavanje će biti održano 28.11.2023. godine, sa početkom u 17 časova, u Centru za visoko obrazovanje u Bijeljini.
Pozivamo studente i zaposlene Univerziteta u Istočnom Sarajevu i sve građane Bijeljine da svojim prisustvom doprinesu širenju svijesti o značaju mentalnog zdravlja.
Očekujemo vas!

Štampa El. pošta

DEKAN MARKOVIĆ POSJETIO PRAVNI FAKULTET U SEGEDINU

 

Dekan Pravnog fakulteta prof. dr Goran Marković posjetio je Fakultet pravnih i političkih nauka Univerziteta u Segedinu. Saradnja sa ovim univerzitetom počela je, na osnovu pojedinačnih kontakata (prof. dr Goran Marković, prof. dr Svjetlana Ivanović), prošle godine, a sada je institucionalizovana potpisivanjem sporazuma o saradnji. Dekan Marković potpisao je sporazum sa dekanicom prof. dr Martom Gorog, koja je iskazala veliko interesovanje za naš fakultet. Potpisivanju sporazuma prisustvovala je prof. dr Aniko Salaj, koordinator fakulteta za međunarodnu saradnju  i članica Upravnog odbora Evropske organizacije za javno pravo, koja je bila nosilac aktivnosti pripreme sporazuma i osmišljavanja saradnje u ime svog fakulteta i u isto vrijeme organizator važne aktivnosti međunarodne saradnje pod nazivom International Week u Segedinu. Sporazumom je predviđena saradnja dva fakulteta u više oblasti djelovanja: razmjena nastavnika i studenata, organizovanje zajedničkih naučnih skupova, učešće na naučnim skupovima koje fakulteti organizuju, zajednička izdavačka djelatnost, učešće u zajedničkim naučno-istraživačkim projektima i dr.

Iskazana je velika spremnost za svestranu saradnju, imajući u vidu zajedničke interese i oblasti djelovanja fakulteta. Postoji mogućnost da studenti provedu određeno vrijeme u Segedinu odnosno Palama, slušajući predavanja, te da profesori iz Segedina drže gostujuća predavanja našim studentima, i obrnuto. Pojedini profesori iz Segedina već su učestvovali u radu našeg skupa (prof. dr Peter Mezei), kao što su i pojedinci sa našeg fakulteta (prof. dr Svjetlana Ivanović) u par navrata učestvovali na naučnim konferencijama u Segedinu. Cilj ovog sporazuma je da se ovakva saradnja proširi, obogati i da postane stalna. Tokom razgovora je zaključeno da će saradnja biti razvijana na bilateralnoj osnovi, ali i kroz aktivnosti Evropske organizacije za javno pravo, čiji su fakulteti članovi.

Dekan Marković održao je, u okviru aktivnosti International Week, predavanje studentima na temu „Constitutional System of Bosnia and Herzegovina“. U okviru International Week, dekan Marković imao je priliku da razgovara sa predstavnicima fakulteta iz Lisabona, Kazahstana i nekih drugih gradova i zemalja.

Mađarski mediji izvijestili su o potpisivanju sporazuma: LINK

Štampa El. pošta

STUDENTI PRAVNOG FAKULTETA OBAVILI STRUČNU PRAKSU U RUGIPP-U

 

Prethodnih mjeseci obavljena je peta po redu studentska praksa u RUGIPP-u, u kojoj je dosad učestvovalo skoro 170 studenata Pravnog fakulteta. Studenti su pohađali praksu u područnim jedinicama RUGIPP-a u mjestima prebivališta. Imali su priliku da steknu nova znanja i da u praksi primijene teorijska znanja koja su već imali. Ova praksa omogućila im je da mnogo nauče o primjeni prava i o funkcionisanju jedne značajne republičke uprave. Studentska praksa biće organizovana i u ovoj akademskoj godini.

Pravni fakultet i Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove nastavljaju uspješnu i svestranu saradnju, koja se ogleda ne samo u organizovanju studentske prakse, već i u održavanju naučnih skupova i drugih aktivnosti u obostranom interesu. Na nedavno održanom XII Naučnom skupu povodom Dana Pravnog fakulteta učestvovalo je i desetak kolega iz RUGIPP-a.

Po okončanju prakse, studenti su iznijeli svoja pozitivna zapažanja o konceptu i sadržaju prakse i koristi koju su imali od nje.

 

„Ova praksa mi je omogućila da se upoznam sa svim nadležnostima i poslovima kojim se ova uprava bavi. Nakon upoznavanja sa organizcionom šemom RUGIPP-a, dodijeljen mi je mentor koji me je uputio u konkretne poslove uprave kojima sam se bavila. Imala sam priliku da sastavljam sve akte koje donosi uprava u okviru upravnog postupka. Ova praksa je prava sinteza znanja koje sam usvojila na fakultetu, i to iz različitih oblasti. S obzirom na to da se RUGIPP bavi imovinsko-pravnim poslovima, imala sam priliku da primijenim znanja iz oblasti stvarnog, obligacionog kao i upravnog prava. Kao vrhunac ove prakse, imala sam priliku da prisustvujem raspravama koje se održavaju povodom određenih predmeta, što je zaokružilo moje prethodno stečeno znanje. Vrijeme koje sam provela obavljajući poslove u ovoj upravi jako brzo mi je proteklo. Zahvalila bih rukovodiocu odjeljenja za imovinsko-pravne poslove, svom mentoru Predragu Dugonjevcu i svim zaposlenima na jako prijatnoj i radnoj atmosferi, njihovom strpljenju da mi odgovore na sva pitanja i da imaju dovoljno povjerenja u mene i moj rad. Takođe bih zahvalila i profesoru Ćeraniću koji svojim radom i djelom podstiče i priprema studente za nova iskustva u pravničkoj profesiji. Jedna jako interesantna, dinamična praksa koju bih preporučila svakoj budućoj generaciji našeg fakulteta.“

Marija Božić, student četvrte godine, Bijeljina.

 

„Pohađanje prakse u RUGIPP-u bilo je izuzetno korisno iskustvo. Prije svega, veliko hvala zaposlenima u Područnoj jedinici Pale, koji su bili veoma ljubazni, susretljivi i posvećeni tome da me provedu kroz poslove koje obavljaju, i petnaest dana provedenih na praksi učinili zaista sjajnim. Imala sam priliku da vidim na koji način se obrađuju zahtjevi stranaka, te kako se provode rješenja u zemljišnoj knjizi. Upoznala sam se sa radom geometara i komisije za izlaganje, a potom sam samostalno izrađivala rješenja na osnovu notarski obrađenih ugovora i rješenja o nasljeđivanju. Ova praksa bila je izvanredan način za sticanje praktičnih znanja i iskustava rada u realnom okruženju.“

Milica Golijan, student treće godine, Pale.

 

„Obaviti studentsku praksu u PJ RUGIPP-a u Trebinju, za mene je veliko zadovoljstvo. Prvenstveno bih istakao stručnost i ljubaznost ljudi koji rade na tom mjestu. Volju, želju i strpljenje svih mentora da me nauče važnim znanjima i vještinama. Kroz kancelarijski rad, analizirao sam predmete i tako stekao jasnu sliku o odgovornosti i izazovima koji prate postupak rješavanja predmeta. Ambijent u kome se praksa obavlja izuzetno je pozitivan, što olakšava radne aktivnosti. Za vrijeme trajanja prakse imao sam priliku prisustvovati i posredno učestvovati u predmetima izlaganja. Mogu sa sigurnošću da konstantujem, da je ova aktivnost bila poučnog i nadasve dinamičnog karaktera. Shvatio sam i naučio od komisije da je važno imati i unaprijediti strpljenje, znanje i komunikacijske vještine. U okviru prakse, a u dogovoru sa mentorom obavio sam terenski rad, te sagledao način rada na terenu. Između ostalog, tokom prakse izradio sam određen broj rješenja i dostavnica. Ovo je samo mali dio pozitivnih utisaka koje sam stekao na praksi u PJ RUGIPP-a Trebinje. Studentska praksa, novo je iskustvo za sve studente koji žele da nauče više. Ističem, da je povezivanje teorijskog i praktičnog znanja veoma važno, te da je trud, rad i zalaganje osnova koja vodi uspjehu. Za buduća vremena, svim kolegicama i kolegama, preporučujem da se prijave za studentsku praksu u RUGIPP-u.”

Filip Šupić, student treće godine, Trebinje.

 

„Praksu sam obavljala u periodu između 3. i  23. avgusta 2023. godine. Zahvalila bih se prvenstveno rukovodstvu Pravnog fakulteta na ukazanoj prilici, kao i zaposlenima u PJ Milići, koji su se trudili da mi što bolje pojasne djelokrug njihovog poslovanja i koji su učinili da se osjećam kao dio kolektiva. U sklopu ove prakse obavljala sam razne poslove, ali kao najzanimljiviji izdvojila bih izradu rješenja pod nadzorom mentora. Preporučila bih svim kolegama koji nisu obavljali ovu praksu da se prijave, jer svaka vrsta prakse pruža nam mogućnost da ostvarimo uvid u to kako teorijsko znanje funkcioniše u praksi, te da eventualno odredimo da li se pronalazimo u toj vrsti posla.“

Nada Dragić, student treće godine, Milići.

 

„Tokom ljetnje pauze imala sam priliku i čast da obavljam praksu u RUGIPP-u i to u Vlasenici.  Praksa je trajala tri sedmice što je zaista dovoljno vremena da budem preplavljena divnim utiscima. Naime, kako je ovo za mene prva praksa, a ujedno i prvi izazov, svaki dan sam dolazila sa pozitivnom tremom i iščekivanjem novih zadataka koji su obuhvatali različite poslove u okviru nadležnosti RUGIPP-a. Imala sam priliku da usvojim veoma mnogo praktičnog znanja i uvidim stvarne, konkretne i trenutne potrebe stranaka, te da im u potraživanjima dam svoj mali doprinos. Zahvalna sam prije svega Pravnom fakultetu koji mi je pružio prelijepu priliku za ovako izuzetno iskustvo, ali sam takođe zahvalna i svim dvinim zaposlenim na nesebičnom prenošenju znanja. Bilo je zadovoljstvo provoditi dane sa njima.“

Danijela Vasković, student treće godine, Vlasenica.

 

„Praksa u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove omogućila mi je da u potpunosti sagledam kako bi jedan radni dan diplomiranog pravnika mogao da izgleda. Zaposleni u Katastru i Gruntovnici pomogli su mi da brzo i lako savladam materiju i shvatim značaj njihovog rada. Dobila sam uvid u to kako se u praksi primenjuju znanja iz različitih oblasti prava, radi donošenja odgovarajućeg rešenja. Pored rešavanja predmeta, putem donošenja različitih rešenja i zaključaka, naučila sam i kako komunicirati sa strankama radi bržeg i efikasnijeg završetka radnih obaveza. Sa zadovoljstvom sam provela tri sedmice u vrlo prijatnom radnom okruženju. Zaposleni u RUGIPP-u su bili jako ljubazni i zainteresovani da mi prenesu svoje znanje, umeće i iskustvo. Veliku zahvalnost dugujem njima, kao i fakultetu koji je omogućio da ovaj vid prakse zaživi kod nas. Hvala na ukazanoj prilici da naučim nešto novo i da svoje postojeće znanje primenim u realnom životu.“

Marija Đorđević, student treće godine, Bijeljina.

 

„Prvenstveno, željela bih istaći zahvalnost Pravnom fakultetu i RUGIPP-u na mogućnosti stručnog usavršavanja. Pohađajući ovu vrstu stručne prakse, stekla sam novi pogled na mnogobrojne lekcije iz udžbenika, vidjevši kako se realizuju u stvarnosti. Takođe, tokom boravka od 15 dana, zaključila sam koliku važnost ima Geodetska uprava s obzirom na pitanja kojima se stručno osoblje bavi. Upoznala sam se sa mnogo korisnih informacija, evidencijom, različitim ugovorima, rješenjima, te vidjela kako funkcionišu međuljudski odnosi. Ono što je najvažnije, u RUGIPP-u sam se susrela sa veoma ljubaznim ljudima. Oni su i pored mnogo svojih obaveza, izdvojili vrijeme i sa mnom podijelili iskustvo i savjete koji su od izuzetnog značaja za dalji životni put, na čemu im zahvaljujem.“

Maja Žmukić, student treće godine, Pale.

 

„Tokom provedene tri sedmice, jednoj u „Gruntovnici“, a potom još dve u „Katastru“, mogu slobodno reći da sam oduševljena samom praksom i onim što sam na njoj naučila. Pre svega, praksa mi je omogućila da se upoznam sa radom pravnika u toj oblasti, da vidim kako funkcioniše celokupni radni dan i na kraju, ali i najbitnije, da naučim da rešavam predmete kojima se bave njihovi pravnici (što uključuje mnogo iskucanih rešenja, koja su mi sad ušla u rutinu). Praksa mi je omogućila da bolje sagledam i naučim se profesionalnim međuljudskim odnosima, kao i da upoznam divne kolege, koji su mi postali i prijatelji. Zaključak je da je ovo jedna jako korisna praksa za nas studente.“

Marija Tripić, student treće godine, Bijeljina.

 

„Prilikom obavljanja prakse u RUGIPP-u upoznala sam se sa nadležnostima ove institucije, kao i sa aktima koje ona donosi. Takođe, imala sam priliku da prisustvujem različitim raspravama, kako na licu mjesta, tako i u kancelariji. Zaposleni u RUGIPP-u bili su jako ljubazni i učinili su da mi obavljanje prakse bude veoma lijepo iskustvo.“

Magdalena Golijan, student treće godine, Pale.

 

„Praksa u RUGIPP-u bila je veoma zanimljiva i korisna, pomogla mi je da se bolje upoznam sa radom institucije, da u praksi primijenim dosad naučnu materiju i da dodatno obogatim svoje znanje. Zahvalna sam zaposlenima u RUGIPP-u koji su bili ljubazni, pristupačni i uspješni u tome da nam prenesu bar dio svoga znanje i iskustva. Preporučila bih i ostalim kolegama da se prijave za ovu praksu jer, uz sve prednosti koje pruža, sigurno neće pogriješiti.“

Anastasija Spaić, student treće godine, Trebinje.

 

„Obavljanje prakse u RUGIPP-u za mene je korisno iskustvo. Zahvaljujem organizatorima na omogućenoj praksi, gdje smo imali priliku upoznati se sa radom imovinsko-pravne službe, prisustvovati javnim raspravama u postupcima izlaganja nepokretnosti, upoznati se sa radom zemljišnoknjižne kancelarije, analizirati ugovore o prodaji, poklonu, sačinjavati rješenja... Bilo mi je zadovoljstvo upoznati stručne radnike u PJ RUGIPP-a Trebinje i zahvaljujem na njihovoj ljubaznosti, lijepom dočeku i spremnosti da nam sve objasne i pomognu u svakom trenutku. Moje mišljenje je da studenti treba da iskoriste ovu priliku za praksu, jer tako stiču novo životno i radno iskustvo koje će im biti od koristi u budućnosti.“

Nikolina Vučković, student treće godine, Trebinje.

 

Štampa El. pošta

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA NACIONALNOG CENTRA ZA DRŽAVNE SUDOVE

U posjeti Pravnom fakultetu boravili su predstavnici Nacionalnog centra za državne sudove (NSCS): g. Timothy M. Hughes, programski direktor i viši pravni savjetnik, g. Nenad Galić, direktor Kancelarije NSCSu Bosni i Hercegovini, i gđa Lejla Hasanović, zamjenik direktora Kancelarije. U ime Pravnog fakulteta, sastanku su prisustvovali dekan prof. dr Goran Marković, prodekan za nastavu doc. dr Sanja Golijanin, koordinator u ime fakulteta u aktivnostima povodom Okvirnog sporazuma doc. dr Đorđe Marilović i doc. dr Igor Petković, jedan od koordinatora Pravne klinike „Vještine zastupanja u krivičnom postupku“.

Cilj sastanka bio je analiza dosadašnjih aktivnosti i saradnje na realizaciji Okvirnog sporazuma, koji je okupio 40 institucija i organizacija koje sprovode zajedničke aktivnosti organizovanja studentske prakse i pravnih klinika. Predstavnici NSCS ocijenili su da je naš fakultet jedan od ključnih i najaktivnijih partnera u projektu, imajući u vidu činjenicu da organizuje studentsku praksu u osam pravosudnih institucija u Istočnom Sarajevu, Bijeljini i Trebinju, te da je na njegovu inicijativu osam pravosudnih institucija pristupilo ovom sporazumu.

Učesnici sastanka su ocijenili da su studenti vrlo zainteresovani za studentsku praksu, budući da je, kad je u pitanju naš fakultet, pohađa ogromna većina studenata treće i četvrte godine studija. Stoga, opravdano je da se studentska praksa u većoj mjeri organizuje u advokatskim i notarskim kancelarijama, kao i da se poveća broj pravosudnih institucija u kojima bi praksa bila organizovana.

Postignuta je saglasnost i o tome da se, u saradnji sa advokatskim komorama, predvidi mogućnost da zainteresovani advokati iskazuju i oglašavaju potrebu za studentima koji bi kod njih obavljali praksu, kako bi studentima bilo omogućeno da stiču nova znanja i iskustva, a u perspektivi i da zasnivaju radni odnos.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892