to top

III Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta „Harmonizacija građanskog prava u regionu“

Naslovna strana

 

Impresum

 

Sadržaj na srpskom

 

Sadržaj na engleskom

 

 

S A D R Ž A J

 


 


Predgovor

 


 

UVODNI REFERAT

 


Prof. dr Oliver Antić

MORAL (ETIKA) U GRAĐANSKOM PRAVU

3

 

PRVA SEKCIJA – ISTORIJSKO NASLJEĐE GRAĐANSKOG PRAVA

 


Prof. dr Srđan Šarkić

DEPOZIT U RIMSKOM, VIZANTIJSKOM I SRPSKOM SREDNJOVEKOVNOM PRAVU

59


Prof. dr Savo Marković

OBLICI I VRSTE TESTAMENTA U CRNOGORSKOM OBIČAJNOM PRAVU

71


Prof. dr Stanka Stjepanović

PRVI UDŽBENIK GRAĐANSKOG I CRKVENOG PRAVA – JEFTIMIJA JOVANOVIĆA

85


Doc. dr Gordana Drakić

GRAĐANSKO PRAVO NA VOJVOĐANSKOM PRAVNOM PODRUČJU U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA

107


Doc. dr Maša Kulauzov

POKUŠAJI DA SE ZAKONSKIM PUTEM UBLAŽE POSLEDICE ZELENAŠTVA U SRBIJI XIX. VEKA

119


Doc. dr Samir Aličić

JEDAN PRIMER NEPOSREDNE RECEPCIJE RIMSKOG PRAVA U SRPSKOM GRAĐANSKOM ZAKONIKU (1844)

131


Ass. Uroš Stanković, mr

RAD KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE GRAĐANSKOG POSTUPKA OD 1845. GODINE

145

 

DRUGA SEKCIJA – HARMONIZACIJA I UNIFIKACIJA GRAĐANSKOG PRAVA

 


Prof. dr Rodna Živkovska, Doc. dr Tina Pržeska

HARMONIZACIJA STVARNOG PRAVA U REPUBLICI MAKEDONIJI

167


Prof. dr Borče Davitkovski, Doc. dr Elena Davitkovska,Doc. dr Dragan Gocevski

ODNOS IZMEĐU UPRAVNOG (JAVNOG) PRAVA I GRAĐANSKOG (PRIVATNOG) PRAVA vs. KODIFIKACIJE GRAĐANSKOG PRAVA

193


Doc. dr Sava Aksić

ZNAČENJE POJMOVA UNIFIKACIJE, KODIFIKACIJE I HARMONIZACIJE PRAVNIH PROPISA

205

 

TREĆA SEKCIJA – POZITIVNO GRAĐANSKO PRAVO

 


Prof. dr Nebojša Jovanović

UGOVOR O IGRI I OPKLADI KAO PRAVNA PRAZNINA

219


Prof. dr Dragan Bolanča

ZAKON O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODA REPUBLIKE HRVATSKE IZ 2007. GODINE – OSNOVNE ZNAČAJKE

235


Prof. dr Duško Medić

ZAŠTITA I PRESTANAK PRAVA SLUŽBENOSTI U PRAVU REPUBLIKE SRPSKE

253


Doc. dr Olga Jović

(NE)MOGUĆNOST RASPOLAGANJA PRAVOM NA ZAKONSKO IZDRŽAVANJE

279


Doc. dr Slobodan Stanišić

ODGOVORNOST ZA ŠTETU ZBOG IZBACIVANJA PREDMETA ILI PROSIPANJA TEKUĆINA IZ PROSTORIJA

293


Ass. Milica Vučković

ZALOŽNO PRAVO NA POKRETNIM STVARIMA UPISANIM U REGISTAR

313


Nikola Kovačević

TRANSFORMACIJA VLASNIČKIH ODNOSA U REPUBLICI SRPSKOJ

331

 

ČETVRTA SEKCIJA – PRAVO DRUŠTAVA

 


Prof. dr Dijana Marković-Bajalović

PoSTOJI LI POTREBA ZA HARMONIZACIJOM PRAVA PRIVREDNIH DRUŠTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI?

355


Prof. dr Dara Milenović

LIKVIDACIONI UPRAVNIK

377


Prof. dr Miodrag Mićović

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE U ZEMLJAMA REGIONA

393

 

PETA SEKCIJA – GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO I GRAĐANSKOPRAVNI ODNOSI SA ELEMENTOM INOSTRANOSTI

 


Prof. dr Arsen Janevski

OBAVEZE SA VIŠE DUŽNIKA ILI POVERILACA I IZVRŠENJE PREMA SOLIDARNIM DUŽNICIMA

411


Prof. dr Ranka Račić

NEKE DILEME POVODOM BUDUĆE REFORME PARNIČNE PROCEDURE

429


Prof. dr Tatjana Zoroska-Kamilovska

REFORME SISTEMA IZVRŠENJA U DRŽAVAMA REGIONA – KONCEPTUALNE SLIČNOSTI I RAZLIKE, KONTROVERZE I DILEME

447


Prof. dr Milena Petrović

PUNOVAŽNOST ARBITRAŽNOG SPORAZUMA

479


Jadranka Stanišić

ISTICANJE VIŠE TUŽBENIH ZAHTJEVA U JEDNOJ TUŽBI

499

 

 

 

 

 

 

Štampa El. pošta

XIII. NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA / XIII SCIENTIFIC CONFERENCE ON THE OCCASION OF THE…

ENGLISH   Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da 26. oktobra 2024. godine, sa suorganizatorima priredi i održi XIII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravo između zaštite i zloupotrebe“. Suorganizatori XIII Naučnog skupa povodom Dana Pravnog fakulteta su...

NA PRAVNOM FAKULTETU ODRŽAN NAJVEĆI NAUČNI SKUP U OBLASTI PRAVA U JUGO-ISTOČNOJ EVROPI I JEDAN OD NA…

ENGLISH   U subotu, 28. oktobra 2023. godine, na Pravnom fakultetu održan je XII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravne praznine i punoća prava“. Na skupu je učestvovalo 206 autora i koautora iz 23 države (Rusija, Grčka, Kina, Italija...

OBJAVLJEN ZBORNIK RADOVA „PRAVO IZMEĐU STVARANJA I TUMAČENJA“ U ČETIRI TOMA NA PREKO 2000 STRANA

  Pravni fakultet objavio je Zbornik radova „Pravo između stvaranja i tumačenja“, koji je rezultat naučnog skupa koji je po jedanaesti put održan povodom Dana Pravnog fakulteta. Na skupu koji je održan novembra 2022. godine, 179 autora i koautora iz 20...

NAJVEĆI NAUČNI USPJEH U ISTORIJI PRAVNOG FAKULTETA DUGOJ 77 GODINA – NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVN…

X Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta na opštu temu „Protivrječja savremenog prava“, od strane nadležne Komisije Ministarstva klasifikovan je i kategorisan kao međunarodni naučni skup od posebnog značaja prve kategorije i u godini kada je održan zvanično je bio...

XII. NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA / XII Scientific conference to mark the Day of the …

ENGLISH Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da za Dan fakulteta, krajem oktobra 2023. godine, sa suorganizatorima priredi i održi XII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravne praznine i punoća prava“. Suorganizatori XII Naučnog skupa povodom Dana...

XI. NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA / XI Scientific conference to mark the Day of the Fac…

ENGLISH Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da za Dan fakulteta, u oktobru mjesecu 2022. godine, sa suorganizatorima priredi i održi XI Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravo između stvaranja i tumačenja“. Program rada Zbornik sažetaka Prema Rang-listi klasifikovanih...

NAJVEĆI NAUČNI SKUP U OBLASTI PRAVA NA PROSTORU BIVŠE JUGOSLAVIJE

ENGLISH Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu priređuje X Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, koji će se održati 30. oktobra 2021. godine, na opštu temu „Protivrječja savremenog prava“. Skup bi trebalo da se održi u mješovitom modelu – dio učesnika...

ODRŽAN IX NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA NA OPŠTU TEMU „IZAZOVI PRAVNOM SISTEMU“

IX Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta održan je 24. oktobra na Pravnom fakultetu u Palama. Tri suorganizatora Naučnog skupa povodom Dana Pravnog fakulteta su međunarodna udruženja – Međunarodno udruženje pravnika sa sjedištem u Moskvi, Ruska Federacija, i Srpsko udruženje...

ODRŽAN NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA

  На Правном факултету, 26. октобра 2019. године одржан је осми Научни скуп поводом Дана Правног факултета, на тему „Право, традиција и промјене“. Учешће у раду скупа пријавило је 90 универзитетских наставника из осам држава – Русије, САД, Србије, Хрватске, Црне...

NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA

Povodom Dana fakulteta, 26. oktobra biće održan naučni skup na temu „Pravo, tradicija i promjene“. Za učešće u radu naučnog skupa prijavljeno je 75 učesnika iz 8 zemalja. Prema Rang-listi klasifikovanih i kategorisanih naučnih skupova u Republici Srpskoj, prošlogodišnji naučni skup...

Na Pravnom fakultetu održan naučni skup „Pravo i vrijednosti“

  ODRŽAN NAUČNI SKUP NA PRAVNOM FAKULTETU   Povodom Dana fakulteta, na Pravnom fakultetu je održan naučni skup na temu „Pravo i vrijednosti“. Ovaj naučni skup predstavlja nastavak aktivnosti na godišnjem organizovanju naučnih skupova, koje su započete 2010. godine. Ovo je bio sedmi...

PRAVNI FAKULTET ORGANIZUJE NAUČNI SKUP „PRAVO I VRIJEDNOSTI“

PRAVNI FAKULTET ORGANIZUJE NAUČNI SKUP „PRAVO I VRIJEDNOSTI“ Pravni fakultet će 26. oktobra ove godine organizovati naučni skup na temu „Pravo i vrijednosti“. Namjera organizatora skupa je da ukaže na značaj vrijednosti koje su utkane u temelje pravnog sistema. Iz ovih...

Održan naučni skup "Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma"

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 24. oktobra 2015. godine održan je Naučni skup „Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma“.

Naučni skup "Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma" na Pravnom fakultetu Univerzit…

Na Pravnom fakultetu se, povodom Dana fakulteta, u subotu, 24. oktobra, održava naučni skup „Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma“. Ove godine na naučnom skupu će učestvovati oko 70 referenata, koji će izložiti referate iz svih grana prava. U radu naučnog...

Naučni skup na Pravnom fakultetu povodom Dana fakulteta

Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da Pravni fakultet i ove godine povodom Dana fakulteta organizuje međunarodni naučni skup. Biće to šesti naučni skup koji Pravni fakultet organizuje ovim povodom. Na prethodna dva naučna skupa, održana 2013. i 2014...

Održan međunarodni naučni skup „Odnos prava u regionu i prava Evropske unije“

Međunarodni naučni skup „Odnos prava u regionu i prava Evropske unije“ održan je 25. oktobra 2014. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Skup je organizovan, tradicionalno, u okviru proslavlјanja Dana i Krsne slave Pravnog fakulteta, Svetog Petra Cetinjskog...

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892