to top

VII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta „Pravo i vrijednosti“

Naslovna strana

Impresum

Sadržaj na srpskom

Sadržaj na engleskom

 

 

S A D R Ž A J

 Riječ na kraju

 586

 

TEORIJSKOPRAVNA OBLAST I JAVNOPRAVNA OBLAST

 

Full Professor Milenko Kreća

A FEW REFLECTIONS ABOUT PRACTICE OF STATES REGARDING SUCCESSION TO MULTILATERAL TREATIES

1

Prof. dr Rodoljub Etinski

LOJZIDU I BANKOVIĆ: SUPROTNA TUMAČENJA ČLANA 1 EVROPSKE KONVENCIJE O LjUDSKIM PRAVIMA I UNIVERZALNE VREDNOSTI

12

Prof. dr Zoran Radivojević

VRSTE OVLAŠĆENjA EVROPSKE UNIJE

31

Prof. dr Gordana Ilić-Popov

OPOREZIVANJE ZARADA STRANIH FIZIČKIH LICA UPUĆENIH NA RAD U SRBIJU

47

Prof. dr Irena Pejić

USTAVI VREDNOSNI POREDAK – IZVOR I USTAVNOSUDSKA INTERPRETACIJA

62

Prof. dr Mirjana Nadaždin Defterdarević

SADRŽAJ I ZNAČAJ VRIJEDNOSNO-TELEOLOŠKOG ASPEKTA PRAVA

77

Prof. dr Darko Simović

PRAVNI DOMAŠAJ PREAMBULE USTAVA U USTAVNOM SISTEMU BOSNE I HERCEGOVINE

93

Prof. dr Borče Davitkovski

Prof. dr Ivana Šumanovska-Spasovska

Prof. dr Elena Davitkovska

SPOR PUNE JURISDIKCIJE U UPRAVNO-SUDSKOM POSTUPKU – PRAVILO ILI IZUZETAK?

110

Prof. dr Nebojša Raičević

SPECIFIČNI SLUČAJEVI UTVRĐIVANJA IZBEGLIČKOG STATUSA

125

Prof. dr Maja Nastić

LJUDSKA PRAVA I SLOBODE KAO OSNOVNE VREDNOSTI DEMOKRATSКOG DRUŠTVA

144

Prof. dr Goran Marković

IZBORNI DEPOZIT I DEMOKRATSKI IZBORI

165

Prof. dr Iskra Akimovska Maletić

Prof. dr Dragan Gocevski

EFIKASNOST SISTEMA UPRAVNOPRAVNE ZAŠTITE U REPUBLICI MAKEDONIJI

187

Doc. dr Radislav Lale

ZABRANA MOBINGA U PRAVU REPUBLIKE SRPSKE

206

Mr Miroljub Krunić

PRAVNA REGULATIVA JAVNOG DUGA U BOSNI I HERCEGOVINI I EVROPSKE VRIJEDNOSTI

238

 

GRAĐANSKOPRAVNA I PRIVREDNOPRAVNA OBLAST

 

Prof. dr Branko Morait

NEMATERIJALNE VRIJEDNOSTI I OBLIGACIONO PRAVO

257

Prof. dr Arsen Janevski

Doc. dr Milka Rakočević

NAČELO SASLUŠANJA STRANAKA U PARNIČNOM POSTUPKU

277

Prof. dr Dragan Bolanča

STVARNA PRAVA NA BRODU (USPOREDBA HRVATSKOG I BOSANSKO-HERCEGOVAČKOG PLOVIDBENOG ZAKONODAVSTVA)

292

Prof. dr Slobodan Panov

Doc. dr Miloš Stanković

NAČELO SAVESNOSTI I POŠTENJA U NEKIM UGOVORNIM ODNOSIMA NASLEDNOG I PORODIČNOG PRAVA

307

Doc. dr Miloš P. Stanković

Prof. dr Slobodan I. Panov

NAJBOLJI INTERES DETETA U PORODIČNOM I NASLEDNOM PRAVU

329

Prof. dr Nataša Stojanović

IMA LI MESTA REFORMI ZAKONSKOG NASLEĐIVANjA U
PRAVU REPUBLIKE SRBIJE?

361

Prof. dr Maja Čolaković

Prof. dr Marko Bevanda

OSVRT NA ZAKON O LIJEČENJU NEPLODNOSTI BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOM OPLODNJOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

383

Prof. dr Anita Duraković

REFORMA UREDBE BRISEL IIА

400

Doc. dr Milica Panić

STICANJE BEZ OSNOVA

422

Viši ass. mr Tijana Baćović

SPOSOBNOST UGOVARANJA KOD UGOVORA O POKLONU

439

 

KRIVIČNOPRAVNA OBLAST

 

Akademik, prof. dr Miodrag Simović

Prof. dr Marina M. Simović

KAŽNJAVANJE SAMO NA OSNOVU ZAKONA (IZ ČLANA 7 EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA) U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA I USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE

459

Prof. dr Dragan Jovašević

Prof. dr Vladimir Simović

PORESKA UTAJA – KRIVIČNA ODGOVORNOST I KAŽNJIVOST U PRAVU REPUBLIKE SRBIJE

506

Prof. dr Uroš Pena

Viši ass. Ljubana Sladić, ma

EVROPSKI KOMITET ZA SPREČAVANjE MUČENJA I NEČOVJEČNIH ILI PONIŽAVAJUĆIH KAZNI ILI POSTUPAKA – ULOGA I ZNAČAJ

530

Viši ass. mr Sunčica Hajdarović

NAČELO NE BIS IN IDEM U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA SA OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU

539

 

ISTORIJSKOPRAVNA OBLAST

 

Prof. dr Stanka Stjepanović

Prof. dr Samir Aličić

LEX FALCIDIA U ZAKONOPRAVILU (NOMOKANONU) SVETOG SAVE

565

 

 

 

Štampa El. pošta

XIII. NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA / XIII SCIENTIFIC CONFERENCE ON THE OCCASION OF THE…

ENGLISH   Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da 26. oktobra 2024. godine, sa suorganizatorima priredi i održi XIII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravo između zaštite i zloupotrebe“. Suorganizatori XIII Naučnog skupa povodom Dana Pravnog fakulteta su...

NA PRAVNOM FAKULTETU ODRŽAN NAJVEĆI NAUČNI SKUP U OBLASTI PRAVA U JUGO-ISTOČNOJ EVROPI I JEDAN OD NA…

ENGLISH   U subotu, 28. oktobra 2023. godine, na Pravnom fakultetu održan je XII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravne praznine i punoća prava“. Na skupu je učestvovalo 206 autora i koautora iz 23 države (Rusija, Grčka, Kina, Italija...

OBJAVLJEN ZBORNIK RADOVA „PRAVO IZMEĐU STVARANJA I TUMAČENJA“ U ČETIRI TOMA NA PREKO 2000 STRANA

  Pravni fakultet objavio je Zbornik radova „Pravo između stvaranja i tumačenja“, koji je rezultat naučnog skupa koji je po jedanaesti put održan povodom Dana Pravnog fakulteta. Na skupu koji je održan novembra 2022. godine, 179 autora i koautora iz 20...

NAJVEĆI NAUČNI USPJEH U ISTORIJI PRAVNOG FAKULTETA DUGOJ 77 GODINA – NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVN…

X Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta na opštu temu „Protivrječja savremenog prava“, od strane nadležne Komisije Ministarstva klasifikovan je i kategorisan kao međunarodni naučni skup od posebnog značaja prve kategorije i u godini kada je održan zvanično je bio...

XII. NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA / XII Scientific conference to mark the Day of the …

ENGLISH Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da za Dan fakulteta, krajem oktobra 2023. godine, sa suorganizatorima priredi i održi XII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravne praznine i punoća prava“. Suorganizatori XII Naučnog skupa povodom Dana...

XI. NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA / XI Scientific conference to mark the Day of the Fac…

ENGLISH Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da za Dan fakulteta, u oktobru mjesecu 2022. godine, sa suorganizatorima priredi i održi XI Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravo između stvaranja i tumačenja“. Program rada Zbornik sažetaka Prema Rang-listi klasifikovanih...

NAJVEĆI NAUČNI SKUP U OBLASTI PRAVA NA PROSTORU BIVŠE JUGOSLAVIJE

ENGLISH Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu priređuje X Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, koji će se održati 30. oktobra 2021. godine, na opštu temu „Protivrječja savremenog prava“. Skup bi trebalo da se održi u mješovitom modelu – dio učesnika...

ODRŽAN IX NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA NA OPŠTU TEMU „IZAZOVI PRAVNOM SISTEMU“

IX Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta održan je 24. oktobra na Pravnom fakultetu u Palama. Tri suorganizatora Naučnog skupa povodom Dana Pravnog fakulteta su međunarodna udruženja – Međunarodno udruženje pravnika sa sjedištem u Moskvi, Ruska Federacija, i Srpsko udruženje...

ODRŽAN NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA

  На Правном факултету, 26. октобра 2019. године одржан је осми Научни скуп поводом Дана Правног факултета, на тему „Право, традиција и промјене“. Учешће у раду скупа пријавило је 90 универзитетских наставника из осам држава – Русије, САД, Србије, Хрватске, Црне...

NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA

Povodom Dana fakulteta, 26. oktobra biće održan naučni skup na temu „Pravo, tradicija i promjene“. Za učešće u radu naučnog skupa prijavljeno je 75 učesnika iz 8 zemalja. Prema Rang-listi klasifikovanih i kategorisanih naučnih skupova u Republici Srpskoj, prošlogodišnji naučni skup...

Na Pravnom fakultetu održan naučni skup „Pravo i vrijednosti“

  ODRŽAN NAUČNI SKUP NA PRAVNOM FAKULTETU   Povodom Dana fakulteta, na Pravnom fakultetu je održan naučni skup na temu „Pravo i vrijednosti“. Ovaj naučni skup predstavlja nastavak aktivnosti na godišnjem organizovanju naučnih skupova, koje su započete 2010. godine. Ovo je bio sedmi...

PRAVNI FAKULTET ORGANIZUJE NAUČNI SKUP „PRAVO I VRIJEDNOSTI“

PRAVNI FAKULTET ORGANIZUJE NAUČNI SKUP „PRAVO I VRIJEDNOSTI“ Pravni fakultet će 26. oktobra ove godine organizovati naučni skup na temu „Pravo i vrijednosti“. Namjera organizatora skupa je da ukaže na značaj vrijednosti koje su utkane u temelje pravnog sistema. Iz ovih...

Održan naučni skup "Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma"

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 24. oktobra 2015. godine održan je Naučni skup „Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma“.

Naučni skup "Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma" na Pravnom fakultetu Univerzit…

Na Pravnom fakultetu se, povodom Dana fakulteta, u subotu, 24. oktobra, održava naučni skup „Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma“. Ove godine na naučnom skupu će učestvovati oko 70 referenata, koji će izložiti referate iz svih grana prava. U radu naučnog...

Naučni skup na Pravnom fakultetu povodom Dana fakulteta

Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da Pravni fakultet i ove godine povodom Dana fakulteta organizuje međunarodni naučni skup. Biće to šesti naučni skup koji Pravni fakultet organizuje ovim povodom. Na prethodna dva naučna skupa, održana 2013. i 2014...

Održan međunarodni naučni skup „Odnos prava u regionu i prava Evropske unije“

Međunarodni naučni skup „Odnos prava u regionu i prava Evropske unije“ održan je 25. oktobra 2014. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Skup je organizovan, tradicionalno, u okviru proslavlјanja Dana i Krsne slave Pravnog fakulteta, Svetog Petra Cetinjskog...

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892