to top

Izdavaštvo

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Zbornici radova sa naučnih skupova

III Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta „Harmonizacija građanskog prava u regionu“

Naslovna strana

 

Impresum

 

Sadržaj na srpskom

 

Sadržaj na engleskom

 

 

S A D R Ž A J

 


 


Predgovor

 


 

UVODNI REFERAT

 


Prof. dr Oliver Antić

MORAL (ETIKA) U GRAĐANSKOM PRAVU

3

 

PRVA SEKCIJA – ISTORIJSKO NASLJEĐE GRAĐANSKOG PRAVA

 


Prof. dr Srđan Šarkić

DEPOZIT U RIMSKOM, VIZANTIJSKOM I SRPSKOM SREDNJOVEKOVNOM PRAVU

59


Prof. dr Savo Marković

OBLICI I VRSTE TESTAMENTA U CRNOGORSKOM OBIČAJNOM PRAVU

71


Prof. dr Stanka Stjepanović

PRVI UDŽBENIK GRAĐANSKOG I CRKVENOG PRAVA – JEFTIMIJA JOVANOVIĆA

85


Doc. dr Gordana Drakić

GRAĐANSKO PRAVO NA VOJVOĐANSKOM PRAVNOM PODRUČJU U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA

107


Doc. dr Maša Kulauzov

POKUŠAJI DA SE ZAKONSKIM PUTEM UBLAŽE POSLEDICE ZELENAŠTVA U SRBIJI XIX. VEKA

119


Doc. dr Samir Aličić

JEDAN PRIMER NEPOSREDNE RECEPCIJE RIMSKOG PRAVA U SRPSKOM GRAĐANSKOM ZAKONIKU (1844)

131


Ass. Uroš Stanković, mr

RAD KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE GRAĐANSKOG POSTUPKA OD 1845. GODINE

145

 

DRUGA SEKCIJA – HARMONIZACIJA I UNIFIKACIJA GRAĐANSKOG PRAVA

 


Prof. dr Rodna Živkovska, Doc. dr Tina Pržeska

HARMONIZACIJA STVARNOG PRAVA U REPUBLICI MAKEDONIJI

167


Prof. dr Borče Davitkovski, Doc. dr Elena Davitkovska,Doc. dr Dragan Gocevski

ODNOS IZMEĐU UPRAVNOG (JAVNOG) PRAVA I GRAĐANSKOG (PRIVATNOG) PRAVA vs. KODIFIKACIJE GRAĐANSKOG PRAVA

193


Doc. dr Sava Aksić

ZNAČENJE POJMOVA UNIFIKACIJE, KODIFIKACIJE I HARMONIZACIJE PRAVNIH PROPISA

205

 

TREĆA SEKCIJA – POZITIVNO GRAĐANSKO PRAVO

 


Prof. dr Nebojša Jovanović

UGOVOR O IGRI I OPKLADI KAO PRAVNA PRAZNINA

219


Prof. dr Dragan Bolanča

ZAKON O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODA REPUBLIKE HRVATSKE IZ 2007. GODINE – OSNOVNE ZNAČAJKE

235


Prof. dr Duško Medić

ZAŠTITA I PRESTANAK PRAVA SLUŽBENOSTI U PRAVU REPUBLIKE SRPSKE

253


Doc. dr Olga Jović

(NE)MOGUĆNOST RASPOLAGANJA PRAVOM NA ZAKONSKO IZDRŽAVANJE

279


Doc. dr Slobodan Stanišić

ODGOVORNOST ZA ŠTETU ZBOG IZBACIVANJA PREDMETA ILI PROSIPANJA TEKUĆINA IZ PROSTORIJA

293


Ass. Milica Vučković

ZALOŽNO PRAVO NA POKRETNIM STVARIMA UPISANIM U REGISTAR

313


Nikola Kovačević

TRANSFORMACIJA VLASNIČKIH ODNOSA U REPUBLICI SRPSKOJ

331

 

ČETVRTA SEKCIJA – PRAVO DRUŠTAVA

 


Prof. dr Dijana Marković-Bajalović

PoSTOJI LI POTREBA ZA HARMONIZACIJOM PRAVA PRIVREDNIH DRUŠTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI?

355


Prof. dr Dara Milenović

LIKVIDACIONI UPRAVNIK

377


Prof. dr Miodrag Mićović

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE U ZEMLJAMA REGIONA

393

 

PETA SEKCIJA – GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO I GRAĐANSKOPRAVNI ODNOSI SA ELEMENTOM INOSTRANOSTI

 


Prof. dr Arsen Janevski

OBAVEZE SA VIŠE DUŽNIKA ILI POVERILACA I IZVRŠENJE PREMA SOLIDARNIM DUŽNICIMA

411


Prof. dr Ranka Račić

NEKE DILEME POVODOM BUDUĆE REFORME PARNIČNE PROCEDURE

429


Prof. dr Tatjana Zoroska-Kamilovska

REFORME SISTEMA IZVRŠENJA U DRŽAVAMA REGIONA – KONCEPTUALNE SLIČNOSTI I RAZLIKE, KONTROVERZE I DILEME

447


Prof. dr Milena Petrović

PUNOVAŽNOST ARBITRAŽNOG SPORAZUMA

479


Jadranka Stanišić

ISTICANJE VIŠE TUŽBENIH ZAHTJEVA U JEDNOJ TUŽBI

499

 

 

 

 

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892