to top

Naučni skup „Aktuelnost i značaj ljudskih prava i sloboda“

Naslovna strana

 

Impresum

 

Sadržaj na srpskom

 

Sadržaj na engleskom

 

S  A  D  R  Ž  A  J

 


Predgovor

1

 

OPŠTA PITANJA OSTVARIVANJA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

 

Prof. dr Milan Tomić

LJUDSKA PRAVA I SLOBODE – PROBLEMI I PERSPEKTIVE

3

Prof. dr Jovica Trkulja

ANTINOMIJE DEMOKRATIJE I LJUDSKIH PRAVA NA PRAGU XXI VEKA

10

Prof. dr Dragan Bataveljić

SLOBODE I PRAVA ČOVEKA I GRAĐANINA I ZNAČAJ BORBE ZA NJIHOVO OSTVARIVANJE I STALNO UNAPREĐIVANJE

23

Prof. drMirjanaNadaždinDefterdarević

INDIVIDUALNA I KOLEKTIVNA LJUDSKA PRAVA – KONTROVERZE JEDNE PODJELE

48

Prof. dr Zoran Avramović

DEMOKRATIJA I INSTRUMENTALIZACIJA LJUDSKIH PRAVA

60

Viši ass. mr Zlatiborka Popov-Momčinović

FEMINISTIČKI DISKURSI O LJUDSKIM PRAVIMA

78

 

OSTVARIVANJE POJEDINIH LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

 

Prof.dr Gordana Stanković

NORMATIVNO OGRANIČAVANJE PRAVA NA PRAVNU ZAŠTITU U PARNIČNOM POSTUPKU

91

Prof.dr Oliver Antić

PRAVO NA ODBRANU KAO OSNOVNO LJUDSKO PRAVO

109

Prof. dr Marijana Pajvančić

PRAVNA PRIRODA I SADRŽAJ AKTIVNOG BIRAČKOG PRAVA

122

Prof. dr Vladan Petrov

USTAVNI SUD I ZABRANA RADA POLITIČKIH STRANAKA (I DRUGIH UDRUŽENJA)

133

Prof. drOlgaCvejić Jančić

POSEBNA PRAVNA ZAŠTITA STARIH LICA

146

Prof.dr Stanka Stjepanović

ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD IZLOŽENOSTI DUVANSKOM DIMU

163

Prof.drDijana Marković Bajalović

SLOBODA  PRIVREĐIVANJA U SVETLU ISTORIJSKOG RAZVOJA KOMPANIJSKOG PRAVA

174

Prof. drPredrag Dimitrijević

PRAVNA REGULATIVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I PRAVO NA PRIVATNOST

199

Doc. dr Mladen Vukčević, Ass. Danilo Ćupić

USTAVNA ŽALBA KAO SREDSTVO ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA (SKICA ZA CRNOGORSKO ISKUSTVO)

212

Doc. dr. sc. Zarije Seizović

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE U EUROPSKOM SISTEMU ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA KRIVIČNOPRAVNI ASPEKT

232

Mr. sc. Maja Sahadžić

MEĐUNARODNO PRAVO LJUDSKIH PRAVA: ZAŠTITA POJEDINACA I SKUPINA

245

Viši ass. Dimitrije Ćeranić, mr

PRIMJENA MEĐUNARODNIH KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA U BOSNI I HERCEGOVINI

262

Ass. Sanja Savić, mr

ISTORIJA SMRTNE KAZNE KOD SRBA

279

 

LJUDSKA PRAVA I SLOBODE U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Prof. dr Mile Dmičić

USTAVNOSUDSKA ZAŠTITA VITALNOG NACIONALNOG INTERESA

293

Prof. dr. sc. Slavo Kukić

BOSNA I HERCEGOVINA – RASKORAK IZMEĐU VERBALNOG I STVARNOG

307

Prof.dr Miodrag N. Simović

AKTUELNA PITANJA ULOGE USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE U OBEZBJEĐENJU LJUDSKIH PRAVA U KRIVIČNIM STVARIMA

315

Doc. dr Goran Marković

USTAVNOPRAVNI OSNOV OSTVARIVANJA EKONOMSKIH PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

341

Viši ass.Svjetlana Ivanović, mr

KOLEKTIVNO OSTVARIVANJE AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

366

Viši ass. Sanja Golijanin, mr

SUDSKA ZAŠTITA USTAVNIH SLOBODA I PRAVA POVRIJEĐENIH POJEDINAČNIM AKTIMA ILI RADNjAMA

395

Spomenka Krunić, dipl. pravnica

RAVNOPRAVNOST ŽENA I MUŠKARACA OBAVEZE, PREPREKE I MOGUĆNOSTI

408

Ljubomir Sandić

ZAŠTITA I PROMOCIJA PRAVA STARIH LJUDI

435

Štampa El. pošta

ODRŽAN IX NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA NA OPŠTU TEMU „IZAZOVI PRAVNOM SISTEMU“

IX Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta održan je 24. oktobra na Pravnom fakultetu u Palama. Tri suorganizatora Naučnog skupa povodom Dana Pravnog fakulteta su međunarodna udruženja – Međunarodno udruženje pravnika sa sjedištem u Moskvi, Ruska Federacija, i Srpsko udruženje...

ODRŽAN NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA

  На Правном факултету, 26. октобра 2019. године одржан је осми Научни скуп поводом Дана Правног факултета, на тему „Право, традиција и промјене“. Учешће у раду скупа пријавило је 90 универзитетских наставника из осам држава – Русије, САД, Србије, Хрватске, Црне...

NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA

Povodom Dana fakulteta, 26. oktobra biće održan naučni skup na temu „Pravo, tradicija i promjene“. Za učešće u radu naučnog skupa prijavljeno je 75 učesnika iz 8 zemalja. Prema Rang-listi klasifikovanih i kategorisanih naučnih skupova u Republici Srpskoj, prošlogodišnji naučni skup...

Na Pravnom fakultetu održan naučni skup „Pravo i vrijednosti“

  ODRŽAN NAUČNI SKUP NA PRAVNOM FAKULTETU   Povodom Dana fakulteta, na Pravnom fakultetu je održan naučni skup na temu „Pravo i vrijednosti“. Ovaj naučni skup predstavlja nastavak aktivnosti na godišnjem organizovanju naučnih skupova, koje su započete 2010. godine. Ovo je bio sedmi...

PRAVNI FAKULTET ORGANIZUJE NAUČNI SKUP „PRAVO I VRIJEDNOSTI“

PRAVNI FAKULTET ORGANIZUJE NAUČNI SKUP „PRAVO I VRIJEDNOSTI“ Pravni fakultet će 26. oktobra ove godine organizovati naučni skup na temu „Pravo i vrijednosti“. Namjera organizatora skupa je da ukaže na značaj vrijednosti koje su utkane u temelje pravnog sistema. Iz ovih...

Održan naučni skup "Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma"

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 24. oktobra 2015. godine održan je Naučni skup „Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma“.

Naučni skup "Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma" na Pravnom fakultetu Univerzit…

Na Pravnom fakultetu se, povodom Dana fakulteta, u subotu, 24. oktobra, održava naučni skup „Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma“. Ove godine na naučnom skupu će učestvovati oko 70 referenata, koji će izložiti referate iz svih grana prava. U radu naučnog...

Naučni skup na Pravnom fakultetu povodom Dana fakulteta

Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da Pravni fakultet i ove godine povodom Dana fakulteta organizuje međunarodni naučni skup. Biće to šesti naučni skup koji Pravni fakultet organizuje ovim povodom. Na prethodna dva naučna skupa, održana 2013. i 2014...

Održan međunarodni naučni skup „Odnos prava u regionu i prava Evropske unije“

Međunarodni naučni skup „Odnos prava u regionu i prava Evropske unije“ održan je 25. oktobra 2014. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Skup je organizovan, tradicionalno, u okviru proslavlјanja Dana i Krsne slave Pravnog fakulteta, Svetog Petra Cetinjskog...

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);