to top

NAJVEĆI NAUČNI SKUP U OBLASTI PRAVA NA PROSTORU BIVŠE JUGOSLAVIJE

ENGLISH

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu priređuje X Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, koji će se održati 30. oktobra 2021. godine, na opštu temu „Protivrječja savremenog prava“. Skup bi trebalo da se održi u mješovitom modelu – dio učesnika će saopštiti referate uživo na Pravnom fakultetu u Istočnom Sarajevu, dok će dio učesnika govoriti onlajn putem Zum platforme.

Suorganizatori naučnog skupa su Međunarodni savez pravnika (Международный союз юристов), sa sjedištem u Moskvi, Evropska organizacija za javno pravo (European Public Law Organization), sa sjedištem u Atini, Institut za uporedno pravo, sa sjedištem u Beogradu, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, sa sjedištem u Beogradu, Srpsko fiskalno društvo (Ogranak za Srbiju Međunarodne fiskalne asocijacije / International Fiscal Association), sa sjedištem u Beogradu, i Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, sa sjedištem u Beogradu.

Za skup je prijavljeno 137 autora i koautora iz petnaest država (Rusija, Italija, Njemačka, Rumunija, Mađarska, Bugarska, Grčka, Austrija, Indija, Peru, Srbija, Sjeverna Makedonija, Hrvatska, Crna Gora i BiH sa autorima iz Republike Srpske i Federacije BiH) koji su poslali 118 referata i koji će radove saopštiti na ruskom, engleskom, italijanskom i srpskom jeziku. Ako uzmemo u obzir broj autora i broj prijavljenih referata, te broj država iz kojih autori dolaze kao i broj i značaj suorganizatora ovogodišnjeg skupa, jubilarni, X Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta trebalo bi da bude najveći naučni skup u oblasti prava koji je održan u posljednjih godinu dana na prostoru bivše Jugoslavije, u konkurenciji više desetina pravničkih skupova koje organizuju ostali pravni fakulteti, instituti, vlade i ministarstva, pravosudne institucije, udruženja pravnika i dr.

Nadamo se da će ovogodišnji skup, budući da ispunjavamo sve pravilničke uslove, od nadležne komisije Ministarstva biti klasifikovan i kategorisan najvišom kategorijom – međunarodni naučni skup od posebnog značaja prve kategorije, što bi nas svrstalo na prvo mjesto u državi, koje bi dijelili sa još dva skupa, u konkurenciji svih naučnih skupova iz svih naučnih oblasti. Prema posljednjoj kategorizaciji i klasifikaciji, naš skup je vrednovan kao međunarodni naučni skup prve kategorije i najbolje je kategorisan i klasifikovan naučni skup koji se održava u oblasti društveno-humanističkih nauka.

O istoriji i razvoju Naučnog skupa pogledajte više na internet stranici skupa (OVDJE).

Program rada i Zbornik sažetaka ovogodišnjeg naučnog skupa pogledajte klikom na njihov naziv. Za onlajn učešće, zainteresovani se mogu javiti na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

 

 

THE LARGEST SCIENTIFIC LEGAL CONFERENCE IN THE FORMER YUGOSLAVIA REGION

 

 

The Faculty of Law of The University In East Sarajevo organizes The X Scientific conference on The occasion of The Day of The Faculty of Law, which will be held on 30 October 2021, on general topic “Controversies of The contemporary Law”. The planned hybrid model of the Conference implies both personal live participation of certain participants in the premises of the Faculty, and online participation for the participants that will not be present, via the Zoom platform.

The coorganizers of the Conference are International Union of Lawyers based in Moscow, Russian Federation (Международный союз юристов), European Public Law Organization based in Athens, Greece, Institute of Comparative Law (Институт за упоредно право) based in Belgrade, Serbia, Institute of Criminological & Sociological Research (Институт за криминолошка и социолошка истраживања) based in Belgrade, Serbia, Serbian Fiscal Society based in Belgrade, Serbia (Српско фискално друштво, national branch of International Fiscal Association),  and Serbian Association for Criminal Law and Practice (Српско удружење за кривичноправну теориjу и праксу) based in Belgrade.

The Conference will gather 137 authors and coauthors from 15 countries (Russia, Italy, Germany, Romania, Hungary, Bulgaria, Greece, Austria, India, Peru, Serbia, North Macedonia, Croatia, Montenegro and Bosnia and Herzegovina with authors from both Republic of Srpska and The Federation of B&H), with 118 scientific papers that will be presented in Russian, English, Italian and Serbian language. Considering the number of participants and registered articles, as well as the number of participants’ countries and the number of prominent Conference coorganizers, the Jubilee X Scientific conference on The occasion of The Day of The Faculty of Law tends to be the largest scientific legal conference in former Yugoslavia region, competing with dozens of juristical conferences organized by other faculties of law, institutes, governments and ministries, judicial institutions, associations of lawyers etc.

We hope that, this year, having implemented all regulatory conditions, the Conference will be classified and categorized as the highest rank – first category International scientific conference of special importance. This would make the Conference the best ranked in the country, and equal our Conference to only two other top ranked conferences, in the terms of all scientific conferences in all scientific fields. At the moment, the Conference is classified and categorized as a scientific conference of the first category, and therefore is the top ranked scientific conference in the field of social and humanistic sciences.

Read more about the Conference HERE.

Programme and Collection of Abstracts can be found by following links for the respective documents. For online participation, please contact us at Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

 

Štampa El. pošta

XIII. NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA / XIII SCIENTIFIC CONFERENCE ON THE OCCASION OF THE…

ENGLISH   Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da 26. oktobra 2024. godine, sa suorganizatorima priredi i održi XIII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravo između zaštite i zloupotrebe“. Suorganizatori XIII Naučnog skupa povodom Dana Pravnog fakulteta su...

NA PRAVNOM FAKULTETU ODRŽAN NAJVEĆI NAUČNI SKUP U OBLASTI PRAVA U JUGO-ISTOČNOJ EVROPI I JEDAN OD NA…

ENGLISH   U subotu, 28. oktobra 2023. godine, na Pravnom fakultetu održan je XII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravne praznine i punoća prava“. Na skupu je učestvovalo 206 autora i koautora iz 23 države (Rusija, Grčka, Kina, Italija...

OBJAVLJEN ZBORNIK RADOVA „PRAVO IZMEĐU STVARANJA I TUMAČENJA“ U ČETIRI TOMA NA PREKO 2000 STRANA

  Pravni fakultet objavio je Zbornik radova „Pravo između stvaranja i tumačenja“, koji je rezultat naučnog skupa koji je po jedanaesti put održan povodom Dana Pravnog fakulteta. Na skupu koji je održan novembra 2022. godine, 179 autora i koautora iz 20...

NAJVEĆI NAUČNI USPJEH U ISTORIJI PRAVNOG FAKULTETA DUGOJ 77 GODINA – NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVN…

X Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta na opštu temu „Protivrječja savremenog prava“, od strane nadležne Komisije Ministarstva klasifikovan je i kategorisan kao međunarodni naučni skup od posebnog značaja prve kategorije i u godini kada je održan zvanično je bio...

XII. NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA / XII Scientific conference to mark the Day of the …

ENGLISH Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da za Dan fakulteta, krajem oktobra 2023. godine, sa suorganizatorima priredi i održi XII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravne praznine i punoća prava“. Suorganizatori XII Naučnog skupa povodom Dana...

XI. NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA / XI Scientific conference to mark the Day of the Fac…

ENGLISH Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da za Dan fakulteta, u oktobru mjesecu 2022. godine, sa suorganizatorima priredi i održi XI Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravo između stvaranja i tumačenja“. Program rada Zbornik sažetaka Prema Rang-listi klasifikovanih...

NAJVEĆI NAUČNI SKUP U OBLASTI PRAVA NA PROSTORU BIVŠE JUGOSLAVIJE

ENGLISH Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu priređuje X Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, koji će se održati 30. oktobra 2021. godine, na opštu temu „Protivrječja savremenog prava“. Skup bi trebalo da se održi u mješovitom modelu – dio učesnika...

ODRŽAN IX NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA NA OPŠTU TEMU „IZAZOVI PRAVNOM SISTEMU“

IX Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta održan je 24. oktobra na Pravnom fakultetu u Palama. Tri suorganizatora Naučnog skupa povodom Dana Pravnog fakulteta su međunarodna udruženja – Međunarodno udruženje pravnika sa sjedištem u Moskvi, Ruska Federacija, i Srpsko udruženje...

ODRŽAN NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA

  На Правном факултету, 26. октобра 2019. године одржан је осми Научни скуп поводом Дана Правног факултета, на тему „Право, традиција и промјене“. Учешће у раду скупа пријавило је 90 универзитетских наставника из осам држава – Русије, САД, Србије, Хрватске, Црне...

NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA

Povodom Dana fakulteta, 26. oktobra biće održan naučni skup na temu „Pravo, tradicija i promjene“. Za učešće u radu naučnog skupa prijavljeno je 75 učesnika iz 8 zemalja. Prema Rang-listi klasifikovanih i kategorisanih naučnih skupova u Republici Srpskoj, prošlogodišnji naučni skup...

Na Pravnom fakultetu održan naučni skup „Pravo i vrijednosti“

  ODRŽAN NAUČNI SKUP NA PRAVNOM FAKULTETU   Povodom Dana fakulteta, na Pravnom fakultetu je održan naučni skup na temu „Pravo i vrijednosti“. Ovaj naučni skup predstavlja nastavak aktivnosti na godišnjem organizovanju naučnih skupova, koje su započete 2010. godine. Ovo je bio sedmi...

PRAVNI FAKULTET ORGANIZUJE NAUČNI SKUP „PRAVO I VRIJEDNOSTI“

PRAVNI FAKULTET ORGANIZUJE NAUČNI SKUP „PRAVO I VRIJEDNOSTI“ Pravni fakultet će 26. oktobra ove godine organizovati naučni skup na temu „Pravo i vrijednosti“. Namjera organizatora skupa je da ukaže na značaj vrijednosti koje su utkane u temelje pravnog sistema. Iz ovih...

Održan naučni skup "Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma"

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 24. oktobra 2015. godine održan je Naučni skup „Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma“.

Naučni skup "Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma" na Pravnom fakultetu Univerzit…

Na Pravnom fakultetu se, povodom Dana fakulteta, u subotu, 24. oktobra, održava naučni skup „Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma“. Ove godine na naučnom skupu će učestvovati oko 70 referenata, koji će izložiti referate iz svih grana prava. U radu naučnog...

Naučni skup na Pravnom fakultetu povodom Dana fakulteta

Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku da Pravni fakultet i ove godine povodom Dana fakulteta organizuje međunarodni naučni skup. Biće to šesti naučni skup koji Pravni fakultet organizuje ovim povodom. Na prethodna dva naučna skupa, održana 2013. i 2014...

Održan međunarodni naučni skup „Odnos prava u regionu i prava Evropske unije“

Međunarodni naučni skup „Odnos prava u regionu i prava Evropske unije“ održan je 25. oktobra 2014. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Skup je organizovan, tradicionalno, u okviru proslavlјanja Dana i Krsne slave Pravnog fakulteta, Svetog Petra Cetinjskog...

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892