to top

Osnovni studij

Srebrenica

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja: Međunarodno javno pravo

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

ПАЛЕ


ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO 1. Pojam međunarodnog javnog prava
 2. Pravna priroda klasičnog međunarodnog prava
 3. Odnos unutrašnjeg i međunarodnog prava na teorijskom nivou
 4. Odnos unutrašnjeg  i međunarodnog prava u svetlosti prakse (unutrašnje i međunarodne)
 5. Međunarodni ugovori
 6. Običajna pravna pravila
 7. Opšta pravna načela priznata od strane prosvećenih naroda
 8. Jednostrani pravni akti države
 9. Akti međunarodnih organizacija
 10. Meko pravo ( „Soft law“ )
 11. Pojam subjektiviteta u međunarodnom javnom pravu
 12. Položaj individue u međunarodnom pravu
 13. Pojam države u međunarodnom pravu
 14. Neteritorijalni entiteti sa elementima subjektiviteta – postojeći ili u fazi nastajanja ( in statu nascendi )
 15. Priznanje države
 16. Priznanje vlada
 17. Obaveza država da se uzdrže od pretnje ili upotrebe sile u međunarodnim odnosima
 18. Pravo na samoodbranu
 19. Zabrana intervencije u unutrašnje i  spoljne poslove
 20. Nadležnost države u međunarodnom pravu
 21. Imunitet stranih država
 22. Opšti pojam međunarodnopravne odgovornosti država
 23. Vrste međunarodnopravne odgovornosti država
 24. Uslovi za građansku odgovornost države
 25. Oblici odgovornosti države
 26. Pojam sukcesije
 27. Sukcesija i međunarodnopravni kontinuitet
 28. Pravna priroda sukcesije
 29. Unutrašnji organi za održavanje međunarodnih odnosa
 30. Diplomatski predstavnici
 31. Lične privilegije i imuniteti diplomatskih predstavnika
 32. Pravni osnov imuniteta i privilegija
 33. Specijalne misije
 34. Konzuli
 35. Multilateralna diplomatija
 36. Granice u međunarodnom pravu
 37. Načini sticanja i gubitka državne teritorije
 38. Međunarodne službenosti
 39. Upotreba međunarodnih rijeka u plovidbene svrhe
 40. Vanplovidbeno korišćenje međunarodnih vodnih tokova
 41. Izvori prava mora
 42. Polazna ili bazna linija
 43. Unutrašnje morske vode
 44. Arhipelaško more
 45. Teritorijalno more
 46. Spoljni morski pojas
 47. Epikontinentalni pojas
 48. Isključiva ekonomska zona
 49. Međunarodna zona ( zajednička baština čovečanstva )
 50. Otvoreno more
 51. Moreuzi
 52. Morski kanali
 53. Vazdušna oblast
 54. Polarne oblasti
 55. Kosmičko prostranstvo
 56. Ugovorne stvari
 57. Proces zaključivanja međunarodnih ugovora
 58. Načini izražavanja pristanka na obavezivanje ugovorom
 59. Registrovanje i deponovanje ugovora
 60. Vremenska primena međunarodnih ugovora
 61. Teritorijalna primena ugovora
 62. Dejstvo ugovora
 63. Tumačenje međunarodnih ugovora
 64. Obavezna snaga međunarodnih ugovora
 65. Osnovi relativne ništavosti ugovora
 66. Osnovi apsolutne ništavosti ugovora
 67. Članstvo u Orgnizaciji ujedinjenih nacija
 68. Generalna skupština
 69. Savet bezbednosti
 70. Ekonomsko – socijalni savjet
 71. Sekreterijat UN i Generalni sekretar
 72. Regionalne organizacije
 73. Specijalizovane agencije
 74. Pojam međunarodnih ljudskih prava
 75. Odnos prava pojedinaca i prava ljudskih grupa
 76. Pravna priroda
 77. Paktovi o pravima čovjeka
 78. Zabrana diskriminacije
 79. Narod
 80. Manjine
 81. Status manjina po opštem međunarodnom pravu
 82. Partikularno pravo zaštite manjina
 83. Regionalni sistemi zaštite ljudskih prava
 84. Pojam međunarodnog krivičnog  prava
 85. Pravne pretpostavke za nastanak i razvoj MKP
 86. Osnovne karakteristike međunarodnog krivičnog prava
 87. Opšti principi međunarodnog krivičnog prava
 88. Zločin agresije
 89. Ratni zločin
 90. Zločini protiv čovečnosti
 91. Zločin genocida
 92. Osnovi za isključenje krivične odgovornosti
 93. Pojam životne sredine i njene zaštite
 94. Izvodi i razvoj međunarodnog prava zaštite životne sredine
 95. Ocena stanja međunarodnog prava zaštite životne sredine
 96. Sekundarna pravila prava zaštite životne sredine
 97. Arbitraža
 98. Izbor sudija
 99. Organizacija Suda
 100. Nadležnost Suda
 101. Postupak pred Sudom
 102. Stalni međunarodni krivični sud
 103. Ostali međunarodni sudovi
 104. Ad hoc međunarodni sudski organi
 105. Pojam oružanog sukoba
 106. Fundamentalni principi prava oružanih sukoba
 107. Ograničenja u pogledu sredstva i metoda ratovanja
 108. Zabranjeni metodi ratovanja
 109. Efektivnost prava oružanih sukoba
 110. Odgovornost za kršenje prava oružanih sukoba

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892