to top

Izdavaštvo

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Godišnjak studenata PFIS

Godišnjak studenata Pravnog fakulteta Istočno Sarajevo

UDK e-ISSN


Godišnjak studenata Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu
je studentski stručni časopis u elektronskom izdanju, otvoren za saradnju sa studentima svih pravnih fakulteta iz zemlje i okruženja. Časopis izlazi dvaput godišnje na internet stranici Pravnog fakulteta.

Pokretanjem ovog stručnog glasila, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu svrstao se među rijetke, ali najveće i najznačajnije pravne fakultete iz regiona koji takođe objavljuju studentske časopise, a kakvi su Pravni fakultet u Beogradu (Studentska revija za privredno pravo) te Pravni fakultet u Zagrebu (Pravnik, Zagrebačka pravna revija).

U Godišnjaku studenata objavljuju se stručni radovi istraživača sva tri ciklusa akademskih studija, kao i ostali prilozi poput komentara i prikaza sudskih odluka i pravnih propisa. Prednost prilikom objavljivanja imaju studenti pravnih fakulteta, ali Redakcija može odlučiti da se objave i izuzetno kvalitetni radovi sa nekog drugog studijskog programa društvenih nauka.

Časopis izlazi na srpskom jeziku i ćirilici, a rezimei članaka prevedeni su na engleski jezik. Radovi koji nisu dostavljeni na srpskom, objavljuju se na izvornom jeziku u skladu sa pravopisom tog jezika, uz navođenje sadržaja i rezimea članaka na srpskom odnosno engleskom jeziku.

Radovi se dostavljaju Redakciji elektronskom poštom na adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., ili u štampanom i elektronskom obliku, na poštansku adresu: Redakcija Godišnjaka studenata Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, Alekse Šantića 3, 71420 Pale. Priloge za Godišnjak studenata, Redakcija prima tokom svih dvanaest mjeseci u godini.

Prilikom dostavljanja, uz rukopis treba priložiti svojeručno potpisan podnesak sa ličnim podacima o autoru, izjavom da rad nije prethodno objavljivan, kratkim opisom sadržaja rada, kao i svim dodatnim informacijama koje bi mogle koristiti Redakciji. Pristigli tekstovi se ne vraćaju.

Radove koji ne zadovoljavaju osnovne kriterijume časopisa u pogledu strukture rada i pravila citiranja, Redakcija neće uzeti u razmatranje. Ukoliko rukopis odgovara standardima Godišnjaka studenata, upućuje se na anonimnu recenziju. Svaki rad ocjenjuje jedan objektivan recenzent, odabran iz reda priznatih stručnjaka iz uže naučne oblasti. Po recenziji, rukopisi se šalju autorima s primjedbama i prijedlozima za otklanjanje nedostataka. Ispravljene rukopise, autori treba da vrate Redakciji u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva za doradu i ispravku rada.

Dostavljanjem rukopisa za objavljivanje u časopisu, autori pristaju na postavljanje svojih radova na internet stranici glasila, odnosno na internet stranici Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Autori prenose na Godišnjak studenata pravo na objavljivanje dostavljenih tekstova i nijedan njihov dio ne može se reprodukovati bez pismene saglasnosti urednika časopisa. Časopis zadržava i sva ostala prava, izuzev ukoliko nije drugačije dogovoreno s autorom.

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892