to top

OKONČANA STUDENTSKA PRAKSA U OKRUŽNOM PRIVREDNOM SUDU U ISTOČNOM SARAJEVU NA OSNOVU OKVIRNOG SPORAZUMA

U tekućem semestru, uspješno je okončana studentska praksa iz oblasti građanskog prava u Okružnom privrednom sudu u Istočnom Sarajevu, a na osnovu Okvirnog sporazuma o razumijevanju. Praksa iz oblasti građanskog prava, za studente koji studiraju u sjedištu Fakulteta, u Palama, započela je krajem zimskog semestra 2023/2024 a.g. u Osnovnom sudu u Sokocu, a potom je nastavljena u ljetnjem semestru u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu i u Okružnom privrednom sudu 

Praksa u Okružnom privrednom sudu u Istočnom Sarajevu održana je prema modelu koji je podrazumijevao individualni rad sa studentom od strane sudije-mentora, tri radna dana po pet sati. Ovim putem izražavamo veliku zahvalnost na profesionalizmu i posvećenosti sudijama-mentorima Minji Mirvić, Lili Mioković i Ekatarini Davidović, kao i koordinatoru studentske prakse u Okružnom privrednom sudu u Istočnom Sarajevu, Bojanu Tupajiću. Utiske studenata prenosimo u nastavku.

 

“Željela bih da se zahvalim Pravnom fakultetu na ukazanoj mogućnosti da prisustvujemo još jednoj praksi, koju smo ovaj put imali u Okružnom privrednom sudu u Istočnom Sarajevu. Ova praksa bila je posebna prije svega zato što smo imali mogućnost da nam se svaki sudija pojedinačno posveti i detaljno nas uvede u rad suda. Sudije su zaista bile posvećene i omogućavali su nam da prisustvujemo brojnim ročištima, učili su nas da pišemo presude, davali su nam da čitamo i sa njima detaljno analiziramo predmete što je svakako bilo od velike pomoći jer smo mogli svoja teorijska znanja primjeniti na realne slučajeve. Ono što bih još istakla da je bilo posebno kod ove prakse jeste što su se naši mentori dodatno posvetili da nam daju savjete koji se tiču našeg daljeg profesionalnog usavršavanja i njihova iskustva kroz čitav taj proces, tako da je ova praksa bila poučna na više načina.”

Marina Milošević, student treće godine

 

“Najprije bih željela da iskažem zahvalnost fakultetu povodom sprovedene prakse u Okružnom privrednom sudu. Nalazim ovu praksu izuzetno korisnom, naročito zbog toga što smo provodili vrijeme sami sa našim mentorima, te su nam se mogli maksimalno posvetiti. Naučila sam pisati presude, razgledala sam predmete i prisustvovala ročištima. Pored toga, mentori su bili izuzetno ljubazni, susretljivi i otvoreni za svaku diskusiju. Savjetovali su nas, ne samo u vezi sa fakultetom i učenjem, nego i u pogledu naše buduće profesionalne orjentacije. Na praksi sam naučila svašta novo, stekla nove vještine i što je najbitnije, uživala u radu. Nadam se da će biti još ovakvih prilika i svima bih preporučila da se opredijele za prisustvo praksi!

Sofija Golijanin, student treće godine

 

“Kao student četvrte godine Pravnog fakulteta, pohađao sam studentsku praksu u Okružnom privrednom sudu u Istočnom Sarajevu. Ovim putem u kratkim crtama,  želio bih da podijelim svoje utiske nakon obavljene prakse.

Studentska praksa u Okružnom privrednom sudu je lijepo i nadasve korisno iskustvo za sve studente koji žele da nauče nešto više o pravnoj profesiji. Radna atmosfera je prijatna, a mentori uvijek raspoloženi i spremni za rad. Veliko je zadovoljstvo obavljati praksu u tako stručnom kolektivu. Istakao bih da, po okončanju prakse, student postaje spremniji da savada buduće izazove koji ga očekuju.

Istina je, treba se usavršavati kao ličnost i raditi na svom personalnom integritetu, te iz tog razloga na ovaj način, savjetujem mladim kolegicama i kolegama da se prijave za studentsku praksu.”

Filip Šupić student četvrte godine

 

“Praksa u Okružnom privrednom sudu za mene je bila i više nego korisna. Naučila sam mnogo o radu ovog suda. Sa mentorima sam detaljno analizirala tok postupka i svaku pojedinačnu radnju koju su dužni izvršiti. Imala sam priliku i da prisustvujem ročištu i na taj način najbolje zapazim kako to stvarno funkcioniše. To je ujedno i najzanimljiviji i najkorisniji dio prakse. Mentori su bili izuzetno posvećeni i zainteresovani za rad sa studentima. Rado su odgovarali na sva pitanja i objašnjavali sve što je bilo potrebno. Pružili su mi priliku i da sama analiziram neke predmete i izvodim zaključke o istim. Trudili su se da svaki dan radimo nešto novo. Takodje, sa mentorima sam razgovarala o njihovom iskustvu kako tokom, tako i nakon fakulteta. Mogu reći da je ova praksa prošla u najboljem redu. 

Smatram da su ovakve prakse za studente izuzetno značajno iskustvo. Pružaju nam mogućnost da sve ono o čemu učimo, vidimo i u praksi. Iskreno se nadam da ću u budućnosti imati priliku da opet učestvujem u ovoj ili nekoj sličnoj praksi.”

Lana Šućur, student treće godine

 

“Praksa u Okružnom privrednom sudu je obavljena uspješno. Ovo je bila odlična prilika da se bolje upoznamo sa radom okružnih privrednih sudova i uopšte sa postupkom u parnicama o privrednim sporovima i stečajnim postupkom. Tome su naročito doprinijela ročišta na kojima smo prisustvovali i rad sa sudijama mentorima koji su nam posvetili pažnju u radu i pojasnili mnoge nejasnoće.

Sve u svemu, praksa je bila veoma korisno iskustvo i preporučujem ostalim studentima da ih pohađaju.“

Mihailo Andrijašević, student četvrte godine

 

“Praksa u Okružnom privrednom sudu je bila jako korisna, pogotovo jer je svako od nas imao svog mentora. Mentori su bili jako susretljivi za rad i sa njima sam analizirala predmete, provjeravala urednost tužbe, kao i na koji način se  izrađuju presude,  te su mi prenijeli mnoga korisna znanja. Takođe su mi davali korisne savjete za izbor budeće profesije. Prisustvovala sam glavnoj raspravi i pripremnim ročištima što mi je mnogo  olakšalo razumijevanje gradiva i samog toka postupka. Takođe, htjela bih da se zahvalim fakultetu i sudijama na ovoj prilici i na divnoj saradnji.”

Sara Okiljević, student treće godine

“Praksa u Okružnom privrednom sudu pružila mi je uvid u rad suda kao i predmete koji se odvijaju. Sudije mentori, kao i ostali zaposleni u sudu, dočekali su nas na divan način. Prisustvovali smo pripremnim ročištima, sudije mentori su se potrudili da nam objasne predmete i uopšte nas upoznaju sa samim postupkom izlaganja dokaza i sa tokom postupka i pružili su nam odgovore na sva postavljena pitanja. Ova praksa predstavlja jedno divno iskustvo koje je veoma potrebno studentima Pravnog fakulteta.”

Mihailo Kovačević, student treće godine

 

“Moram da kažem da zaista nosim sjajne utiske sa ove prakse, i da mi je jako drago što sam imala priliku da u njoj i učestvujem, te da itekako ima značaja u našem daljem školovanju.”

Marina Sudžum, student treće godine

 

“Utisci sa prakse u Okružnom privrednom sudu u Istočnom Sarajevu su odlicni. Imala sam priliku da se upoznam sa CMS sistemom, da razgledam razlicite sudske predmete, prisustvovali smo pripremnim rocistima i dočekani smo izuzetno ljubazno.”

Anja Faladžić, student četvrte godine

 

Štampa El. pošta

USPJEŠNO OKONČANA STUDENTSKA PRAKSA IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA U OKRUŽNOM SUDU U ISTOČNOM SARAJEVU

 

Sredinom marta mjeseca, studenti Pravnog fakulteta uspješno su okončali praksu iz oblasti građanskog prava u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu, a na osnovu Okvirnog sporazuma o razumijevanju. Praksa u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu je predstavljala nastavak studentske prakse iz oblasti građanskog prava, koju su studenti započeli u Osnovnom sudu u Sokocu, krajem zimskog semestra 2023/2024 a.g.  Ovih dana, praksa je nastavljena u Okružnom privrednom sudu u Istočnom Sarajevu.

O značaju prakse iz oblasti građanskog prava u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu, o profesionalizmu i posvećenosti sudije-mentora, kojem izražavamo veliku zahvalnost, najbolje govore sami studenti.

 

“Praksa u Okružnom sudu je obavljena uspješno. Mnoge stvari u vezi sa odvijanjem parničnog postupka su mi postale mnogo jasnije. Tome su doprinjela ročišta na kojima smo prisustvovali, a naročito vježbe i analiza predmeta, te simulacija suđenja obavljena u prisustvu sudije.

Pored toga, mentor nam je objasnio kodeks ponašanja jednog sudije i dao mnoge korisne savjete za buduće karijere u pravosuđu.

Veoma sam zadovoljan praksom jer mi je pružila dubok uvid u rad pravnog sistema i pomogla u razvoju vještina neophodnih za uspješnu pravničku karijeru.”

 

Mihailo Andrijašević, student četvrte godine

 

 

“Prije svega, želim da se zahvalim na ovoj prilici koju nam je naš fakultet pružio i koja nam je mnogo značila i pomogla da savladamo gradivo. Imali samo jako pozitivno iskustvo sa sudijama, a pogotovo sa našim mentorom sa kojim samo radili simulaciju suđenja. Bilo je mnogo korisno i zanimljivo prisustvovati pripremnom  ročištu, te tu fazu u postupku bolje upoznati i vidjeti kako se zaista odvija u praksi. Simulacija suđenja je bila najzanimljiviji dio prakse i mnogo nam je olakšala razumijevanje parničnog postupka. Takođe, bolje smo se upoznali sa sudskom etikom i generalno radom i nadležnošću Okružnog suda.”

 

Sara Okiljević, student treće godine

 

 

“Praksa u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu ostavila je na mene veoma pozitivne utiske. S obzirom da sam u prvom semestru imala priliku da slušam materiju Građanskog procesnog prava, ova praksa mi je dosta pomogla da bolje razumijem tu materiju i da vidim kako izgleda njena primjena u praksi. Nešto što bih izdvojila, prije svega, kao korisno, a isto tako i veoma zanimljivo jeste simulacija ročišta koju smo uz pomoć sudije pripremili i realizovali. Takođe bih zahvalila sudiji Dušanu Đuričiću što je pokazao strpljenje i volju da nas na što bolji način upozna kako sa samim parničnim postupkom, tako i uopšte sa radom suda. Kao i ostale prakse koje sam pohađala, i ova predstavlja jedno veoma značajno iskustvo koje bih svima preporučila.” 

 

Anastasija Spaić, student četvrte godine

 

“Na praksi iz oblasti građanskog prava, u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu, bilo je zaista i zanimljivo i poučno. Pored brojnih vježbi koje smo imali sa našim mentorom, mogli smo prisustvovati ročištima koja su nam pokazala kako to stvarno u praksi izgleda. Osim toga, sa našim mentorom smo imali i simulaciju suđenja, gdje smo se mi našli u ulogama tužioca, tuženog, sudije, branioca i slično. Tu smo mogli da primjenimo stečeno znanje i vidimo kako ročište izgleda kroz različite uloge. Naš mentor se mnogo potrudio da nas, prije svega, nauči o etičkom postupanju, kako sudija, tako i drugih lica koja se pojavljuju u postupku, što je za mene i najvažnije. Nadam se da ću ponovo moći prisustvovati ovoj praksi jer uz primjenu teorijskog znanja na praktične slučajeve dobijamo upotpunjenu sliku.”

 

Marina Milošević, student treće godine

 

“Praksa u Okružnom sudu je bila i više nego korisna. S obzirom da sam ja treća godina, i da još uvijek nisam imala predmet Građansko procesno pravo, te samim tim nisam imala skoro nikakvog znanja iz te oblasti, ova praksa mi je pomogla da se upoznam sa time i smatram da će mi biti mnogo lakše sljedeće godine kada budem učila taj predmet. Pored toga, sudija - mentor Dušan Đuričić je bio od velike koristi, posvetio nam se kako bi nas uveo, kako u sam proces i rad u sudu, tako i u sudsku etiku, što takodje nalazim izuzetno korisnim jer do sada nisam imala priliku da cujem o tome. Pored toga, imali smo i simulovano suđenje, gdje je svako od nas dobio svoju ulogu, što je bilo veoma zanimljivo jer smo svu tu apstraktnost koju čitamo i učimo pretvorili u stvarnost i vidjeli u realnom svijetu. Sve u svemu, smatram da je praksa bila od velike koristi, a pored toga bilo je i veoma zanimljivo,  te se nadam da ćemo imati jos ovakvih prilika.”

Sofija Golijanin, student treće godine

 

“Nakon realizovane prakse u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu utisci su pozitivni. Osim toga što je praksa bila zanimljiva, bila je i korisna i pomogla nam u boljem razumijevanju materije građanskog procesnog prava. Prisustvovali smo pripremnim ročištima, a organizovana je i simulacija pripremnog ročišta i glavne rasprave gdje smo svi imali uloge. Zahvaljujem se Pravnom fakultetu što nam je omogućio ovu praksu i šansu da steknemo novo iskustvo. Posebno bih se zahvalila sudiji Đuričiću na odvojenom vremenu, lijepom dočeku, nastojanju da nam olakša bolje shvatanje ove materije i trudu uloženom za simulaciju i njenu pripremu. Mislim da je ova praksa od velikog značaja i preporučila bih svim studentima da je pohađaju, iz razloga što će nakon prakse bolje shvatati materiju koju su položili ili će im olakšati spremanje ispita.”

 

Nikolina Vučković, student četvrte godine

 

“Za mene je praksa u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu bila veoma korisna. Pored toga bilo je i zanimljivo. Imali smo priliku da prisustvujemo ročištu i tako najbolje vidimo kako se isto odvija. Mentor je bio maksimalno posvećen i trudio se da nam sve objasni što detaljnije. Za kraj smo učestvovali i u simulaciji sudjenja, što je svakako bio najzanimljiviji dio. Smatram da mi je ova praksa veoma važno iskustvo i da će mi u budućnosti biti korisna.”

Lana Šućur, student treće godine

 

„Zovem se Filip Šupić, student sam četvrte godine Pravnog fakulteta i pohađao sam studentsku praksu u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu. Ovom prilikom želim predočiti svoje utiske po okončanju prakse.

Studentska praksa u Okružnom sudu protekla je u najboljem redu. Bilo je zanimljivo prisustvovati ročištu i analizirati postupak. Istakao bih, spremnost mentora da razgovara sa studentima i objasni nejasno. Praksa u Okružnom sudu pomogla mi je da praktično primjenim teorijsko znanje stečeno tokom dosadašnjeg studiranja. Imali smo i jednu simulaciju suđenja, u kojoj smo kolege i ja učestvovali prema ulogama koje je dodijelio mentor. Izuzetno je bilo zanimljivo i mnogo toga se naučilo. Stekao sam dragocjeno iskustvo i unaprijedio pravničke vještine poput  komunikacije i efikasnog rješavanja pravnih problema. Mentor nam je često skretao pažnju na važnost etičkog ponašanja i poštovanja pravnih normi u praksi. Na kraju prakse sumirali smo naučeno, dobilo par korisnih savjeta i nešto edukativnog materijala od mentora.

Sve u svemu, ovo iskustvo bilo je prijatno i podstaklo me da razmišljam o svojoj budućoj karijeri u pravnoj profesiji i istražujem različite oblasti prava koje me posebno interesuju.

Naravno, preporučio bih svim kolegicama i kolegama da se prijave na praksu.“

Filip Šupić, student četvrte godine

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892