to top

OKONČANA STUDENTSKA PRAKSA IZ OBLASTI KRIVIČNOG PROCESNOG PRAVA U OSNOVNOM SUDU U SOKOCU I OKRUŽNOM SUDU U ISTOČNOM SARAJEVU NA OSNOVU OKVIRNOG SPORAZUMA

U aprilu i maju, uspješno je okončana studentska praksa iz oblasti krivičnog procesnog prava u pravosudnim institucijama u Istočnom Sarajevu, koja je za studente Pravnog fakulteta organizovana na osnovu Okvirnog sporazuma o razumijevanju – Unapređenje praktične nastave i obuke za studente prava i diplomirane pravnike. Nakon obavljene prakse u Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, studentska praksa u u Osnovnom sudu u Sokocu (odjeljenju suda u Istočnom Sarajevu) i Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu realizovana je tokom aprila mjeseca.

O obavljenoj praksi u Osnovnom sudu u Sokocu i Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu, studenti su imali sljedeće utiske:

“Ovom prilikom želio bih podijeliti svoje utiske tokom prakse u Osnovnom sudu u Sokocu tj. odjeljenju toga suda u Istočnom Sarajevu, koju sam obavio u mjesecu aprilu ove godine. Tokom prakse, bio sam uključen u različite aktivnosti u vezi sa radom suda. Prisustvovao sam suđenjima, te sam stekao vrijedno znanje i shvatio ulogu suda u krivičnom postupku. Pri obavljanju studentske prakse istakao bih analiziranje pravnih dokumenata i pregled pravnih spisa kao aktivnosti koje su mi pomogle da razumijem postupke i pravila koja su potrebna za uspješan rad u sudu. Prisustvovao sam suđenjima ne samo iz krivičnog i prekršajnog već i iz ostavinskog postupka. Svako prisustvo suđenjima pružilo mi je jedinstveno iskustvo i priliku da steknem posebne vještine, koje su korisne za buduću karijeru. Takođe, upućen sam u tematiku bitnih stvari o pravnim pravilima, procedurama i standardima u sudu. Osim toga, unaprijedio sam vještine komunikacije i pravne analize koje su ključne za uspijeh na ovom polju. Veoma mi je drago što sam se prijavio za pohađanje ove prakse. U  instituciji suda zaposlen je veoma stručan i profesionalan kadar, koji ima mnogo razumijevanja za studente koji tu obavljaju praksu. Saradnja sudija određenih za mentore i studenata koji pohađaju praksu je odlična, rad sa mentorima je ugodan, uvijek su otvoreni za diskusiju i vrijedni svake pohvale i poštovanja. Iskreno savjetujem mladim kolegicama i kolegama da se prijave za studentsku praksu.”

Filip Šupić student treće godine

 

“Utisci sa studentske prakse u Osnovnom sudu u Sokocu su pozitivni. Veliko hvala Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu koji nam je omogućio obavljanje ove prakse i takođe zahvaljujem sudijama koje su sa nama podijelile svoja iskustva i prenijele nam mnogo znanja.”

Savka Dodić, student treće godine

 

“Praksa u Osnovnom sudu u Sokocu  nam je pomogla da bolje razumijemo sudijsku funkciju, organizaciju i način rada ove institucije. Željela bih da pohvalim, prije svega sudije, a i ostale zaposlene koji su se, s obzirom na nedostatak suđenja u periodu obavljanja prakse, potrudili da nam što bolje približe sam rad sudija i nesebično podjele svoje znanje sa nama. Praksa u sudu je korisno iskustvo koje će nam dosta značiti u budućnosti.”

Anastasija Spaić, student treće godine

 

“Praksa u Osnovnom i Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu je bila jako značajna. Prisustvovali smo suđenjima, što nam je omogućilo da sa više razumijevanja shvatimo krivičnu materiju. Takođe, imali smo uvid u različite predmete, koje smo analizirali sa sudijom Veselinkom Ivanović. Ona je bila naš mentor i nastojala je da nam razriješi sve nedoumice koje smo imali. Cjelokupna praksa je jedno veoma korisno iskustvo koje bih rado ponovila.”

Magdalena Golijan, student treće godine

 

“Utisci iz Osnovnog suda, odjeljenja u Istočnom Novom Sarajevu su ostali pozitivni zahvaljujući našim sudijama mentorima. Iako u sedmici u kojoj smo obavljali praksu, nije bilo krivičnih postupaka, sudije su pokazale posvećenost i zainteresovanost za nas studente. Prisustvovali smo na par prekršajnih postupaka, analizirali okončane krivične predmete i što je nama od posebnog značaja, dobili savjete koji su korisni za uspjeh u predstojećem radu. Zahvalila bih sudijama na vremenu koje su izdvojile za rad sa nama.“

Maja Žmukić, student treće godine 

 

“U protekle dvije nedjelje imali smo priliku da obavljamo praksu u Osnovnom i Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu. Prije svega, imali smo priliku da se upoznamo sa organizacijom i načinom funkcionisanja ove institucije, da prisustvujemo brojnim suđenjima i vidimo raznolikost predmeta kojima se sud bavi. Takođe smo analizirali neke već presuđene predmete, pričali sa sudijama koji su rado odgovarali na sva naša pitanja i dijelili sa nama neke zanimljive situacije. Mlađim generacijama bih svakako preporučila da ne propuste ovaj vid prakse koji će im sigurno obogatiti već stečeno teorijsko znanje.“

Anđela Đogo, student treće godine

 

“Praksa u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu predstavlja jedno jako korisno i zanimljivo iskustvo. Posebno bih izdvojila prisustvo suđenjima koje nam je omogućilo da steknemo potpunu sliku o radu samog suda, ali i tužilaštva i advokature. Smatram da će nam to dosta značiti kako na fakultetu tako i u budućem usavršavanju. Preporučila bih svim kolegama da se prijave i da se sami uvjere u značaj i korisnost ove prakse.”

Anastasija Spaić, student treće godine

 

“Student sam treće godine Pravnog fakulteta i ovom prilikom želio bih da podijelim utiske sa obavljene studentske prakse u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu.

Hoću da konstatujem da sam veoma zadovoljan i da mi je vrlo drago što sam pohađao jednu tako dragocjenu studentsku (praksu) vannastavnu aktivnost, o kojoj se mnogo toga može reći. Treba govoriti jasno, da te svi razumiju, glasno da te svi čuju i kratko, da te svi vole – staro je Aristotelovo pravilo besjedništva. Stoga u nastavku slijedi izlaganje najvažnijih aktivnosti/utisaka. Prvenstveno praksa je mjesto koje mi je praktično pokazalo na kome stepenu vlastitih zanja i sposobnosti treba biti čovjek da bi bio spreman obavljati pravosudnu fukciju. Sa načinom rada institucije, stilom života sudije, ali i zaokruživanjem dosadašnjeg znanja iz pravne oblasti, upoznao sam se kroz otvoren razgovor sa mentorom. Upoznavanje sa predmetima, uvid u optužnice, presude, žalbe i druge dokumente omogućavaju doživljaj dinamičnosti sudskog postupak. Takođe, prisustvovanje suđenju je nezaboravno iskustvo, jer se uživo vidi rad pravosudnog sistema. Redovno pohađanje studentske prakse pružilo mi je širok spektar intelektualnog usavršavanja. Sama svijest o tome ko vam je mentor, u kojoj institucij se nalazite i u kome svojstvu ste tamo, podstiče vašu volju za radom. Prednosti koje imate od pohađanja prakse su ogromne. U osnovi lakše se prate predavanja, polažu ispiti... U instituciji Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, svi zaposleni odosili su se prema meni izuzetno profesionalno i maksimalno uljudno. Svim zaposlenim na čelu sa mojim metorom upućujem pohvale. Mladim generacijama pravnika preporučujem da se prijave na praksu.”

Filip Šupić, student treće godine

 

Povodom okončanja studentske prakse u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu, mogu da kažem da su utisci krajnje pozitivni. Prisustvo brojnim suđenjima je od izuzetne koristi, jer se teorijsko znanje dopunjava praksom i stvara se jasnija slika o materiji koju obrađujemo na fakultetu. Ovo je iskustvo koje bih preporučila svim studentima. Takođe, zahvalila bih mentorima koji su nam prenijeli dosta znanja, kao i Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu na omogućenoj prilici obavljanja ove prakse.

Savka Dodić, student treće godine

Štampa El. pošta

USPJEŠNO OKONČANA STUDENTSKA PRAKSA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ISTOČNOM SARAJEVU

 

Proteklih sedmica, uspješno je okončana studentska praksa u Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, koju su pohađali studenti koji studiraju u sjedištu Fakulteta, u Palama.

Tokom prakse, koja je organizovana na osnovu Okvirnog sporazuma o razumijevanju – Unapređenje praktične nastave i obuke za studente prava i diplomirane pravnike, studenti su imali priliku da upotpune znanje koje su stekli iz oblasti krivičnog materijalnog i procesnog prava, da se upoznaju sa organizacijom i načinom rada tužilaštva, ali i sa izazovima koje sa sobom nosi profesija tužioca.

U fokusu rada bili su slučajevi iz prakse i uloga tužioca u njihovom rješavanju. Kroz razne predmete, studenti su imali priliku da praktično sagledaju sve faze postupka: od zaprimanja krivične prijave, preko sprovođenja istrage, preduzimanja radnji dokazivanja, pa do faze podizanja optužnice. Takođe, tokom prakse studenti su se detaljnije upoznali sa vrstama i sadržajem tužilačkih odluka, te su, kroz hipotetičke primjere i modele problema iz prakse, imali mogućnost da pokažu kako bi se i sami snašli u ulozi tužioca. Tom prilikom su pokazali visok nivo znanja stečen tokom studiranja.

O obavljenoj praksi, studenti su imali sljedeće utiske:

„Obavljanje prakse u Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu je bilo veoma lijepo iskustvo. Imali smo priliku da slušamo tužioce , stručne saradnike i druge zaposlene. Svi su bili veoma ljubazni i nesebično su nam prenijeli svoje znanje. Preporučila bih svim narednim generacijama da ne propuste ovaj vid prakse, jer je jedno nezaboravno iskustvo. “

Magdalena Golijan, student treće godine

“Praksom u Okružnom javnom tužilaštvu smo i više nego zadovoljni. Svi u Tužilaštvu, sa kojima smo imali kontakt, bili su izuzetno ljubazni i otvoreni za sva naša pitanja. Proveli su nas kroz cijeli postupak, od primanja krivične prijave u pisarnici, CMS baze, dežurstava tužilaca itd. Takođe smo imali priliku da posjetimo prostorije za saslušanje svjedoka i da analiziramo pojedine predmete. Posebno bih izdvojila stručnu saradnicu Jelenu Plakalović sa kojom smo proveli najviše vremena. Sve u svemu, jedno divno iskustvo koje nam je svakako bilo od velike koristi.”

Anđela Đogo, student treće godine

“Utisci sa prakse u Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu su veoma pozitivni. Cijeli radni kolektiv, a posebno sekretar, stručni saradnici i tužioci su se potrudili da nam na što bolji način približe i upoznaju nas sa radom Tužilaštva. Stekli smo dosta novih znanja koja su nam pomogla da bolje razumijemo materiju koju učimo na fakultetu i steknemo potpuniju sliku o samom radu tužilaca. Preporučila bih i ostalim kolegama da se prijave jer je veoma korisno i zanimljivo iskustvo. “

Anastasija Spaić, student treće godine

“Kao student treće godine prava, imao sam priliku obaviti studentsku praksu u Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, određen broj sati u toku mjeseca aprila. Iz toga razloga, ovim putem želio bih da podijelim svoje utiske nakon obavljene prakse.

Studentska praksa u Okružnom javnom tužilaštvu pružila mi je priliku da steknem praktičan uvid u rad ove institucije. Tokom prakse sam naučio mnogo stvari o postupcima krivičnog gonjenja, pravnim procedurama, prikupljanju dokaza i analizi dokaza.

U toku prakse imao sam priliku da radim sa tužiocima, stručnim saradnicima, psiholozima i drugim zaposlenima u tužilaštvu, kao i da se bavim različitim aktivnostima poput: čitanja urneka; simulacijom uloge tužioca u direktnom i unakrsnom ispitivanju svjedoka; simulacijom tužilačke pozicije u pojedinim slučajevima; analiziranjem posebnih istražnih radnji; učestvovanja u analizi privrednih i krivičnih predmeta,  i mnogim drugim aktivnostima.

Takođe, upoznao sam se sa procesom obrade različitih predmeta u tužilaštvu. Razgovarao sam sa tužiocima i stručnim saradnicima o brojnim temama u vezi sa spajanjem teorijskog i praktičnog znanja.

Pohađanje prakse u tužilaštvu bilo je izuzetno korisno za moju buduću pravnu karijeru. Stekao sam vrijedno znanje o pravnom sistemu, procesu rada tužilaštva i pravnoj argumentaciji. Smatram da je ovo iskustvo važno za buduće pravnike, naročito za one koji žele da se bave krivičnim pravom.

Veoma mi je drago što sam se prijavio za pohađanje ove prakse. Želio bih zahvaliti svim članovima Okružnog javnog tužilaštva na saradnji u toku studentske prakse. Veliko je zadovoljstvo obavljati praksu u tako stručnom kolektivu.

Iskreno savjetujem mladim kolegicama i kolegama da se prijave za studentsku praksu.“

Filip Šupić, student treće godine

“Zahvalila bih Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Okružnom javnom tužilaštvu na mogućnosti obavljanja ove vrste prakse. Kroz period od nekoliko dana imali smo priliku da se upoznamo sa radom tužioca, stručnih saradnika i ostalih članova uprave u ovoj ustanovi. Pored toga što su nam predočili sa kojim slučajevima se najčešće susreću, nesebično su dijelili i svoja lična iskustva u poslovanju. Kratko rečeno, pokazali su nam da nije teško biti profesionalan. Preporučila bih i ostalim studentima da se prijave na praksu i tako steknu novo iskustvo. “

Maja Žmukić, student treće godine

“Praksu u Okružnom javnom tužilaštvu smatram veoma korisnom i uvid u način rada  ovog organa mnogo znači. Iskustvo je bilo veoma lijepo i potrudio sam se da shvatim i naučim što više zbog toga što smatram da će ovo iskustvo biti vrlo korisno u budućnosti. Naučili smo mnogo toga i imali smo odličnu kooperaciju sa svima u Tužilaštvu što su nam i oni potvrdili. Vrlo sam zahvalan svima u Tužilaštvu i Pravnom fakultetu što nam je ova prilika obezbijeđena.”

Filip Vasić, student treće godine

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892