to top

STUDENTI PRAVNOG FAKULTETA OBAVILI STRUČNU PRAKSU U RUGIPP-U

 

Prethodnih mjeseci obavljena je peta po redu studentska praksa u RUGIPP-u, u kojoj je dosad učestvovalo skoro 170 studenata Pravnog fakulteta. Studenti su pohađali praksu u područnim jedinicama RUGIPP-a u mjestima prebivališta. Imali su priliku da steknu nova znanja i da u praksi primijene teorijska znanja koja su već imali. Ova praksa omogućila im je da mnogo nauče o primjeni prava i o funkcionisanju jedne značajne republičke uprave. Studentska praksa biće organizovana i u ovoj akademskoj godini.

Pravni fakultet i Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove nastavljaju uspješnu i svestranu saradnju, koja se ogleda ne samo u organizovanju studentske prakse, već i u održavanju naučnih skupova i drugih aktivnosti u obostranom interesu. Na nedavno održanom XII Naučnom skupu povodom Dana Pravnog fakulteta učestvovalo je i desetak kolega iz RUGIPP-a.

Po okončanju prakse, studenti su iznijeli svoja pozitivna zapažanja o konceptu i sadržaju prakse i koristi koju su imali od nje.

 

„Ova praksa mi je omogućila da se upoznam sa svim nadležnostima i poslovima kojim se ova uprava bavi. Nakon upoznavanja sa organizcionom šemom RUGIPP-a, dodijeljen mi je mentor koji me je uputio u konkretne poslove uprave kojima sam se bavila. Imala sam priliku da sastavljam sve akte koje donosi uprava u okviru upravnog postupka. Ova praksa je prava sinteza znanja koje sam usvojila na fakultetu, i to iz različitih oblasti. S obzirom na to da se RUGIPP bavi imovinsko-pravnim poslovima, imala sam priliku da primijenim znanja iz oblasti stvarnog, obligacionog kao i upravnog prava. Kao vrhunac ove prakse, imala sam priliku da prisustvujem raspravama koje se održavaju povodom određenih predmeta, što je zaokružilo moje prethodno stečeno znanje. Vrijeme koje sam provela obavljajući poslove u ovoj upravi jako brzo mi je proteklo. Zahvalila bih rukovodiocu odjeljenja za imovinsko-pravne poslove, svom mentoru Predragu Dugonjevcu i svim zaposlenima na jako prijatnoj i radnoj atmosferi, njihovom strpljenju da mi odgovore na sva pitanja i da imaju dovoljno povjerenja u mene i moj rad. Takođe bih zahvalila i profesoru Ćeraniću koji svojim radom i djelom podstiče i priprema studente za nova iskustva u pravničkoj profesiji. Jedna jako interesantna, dinamična praksa koju bih preporučila svakoj budućoj generaciji našeg fakulteta.“

Marija Božić, student četvrte godine, Bijeljina.

 

„Pohađanje prakse u RUGIPP-u bilo je izuzetno korisno iskustvo. Prije svega, veliko hvala zaposlenima u Područnoj jedinici Pale, koji su bili veoma ljubazni, susretljivi i posvećeni tome da me provedu kroz poslove koje obavljaju, i petnaest dana provedenih na praksi učinili zaista sjajnim. Imala sam priliku da vidim na koji način se obrađuju zahtjevi stranaka, te kako se provode rješenja u zemljišnoj knjizi. Upoznala sam se sa radom geometara i komisije za izlaganje, a potom sam samostalno izrađivala rješenja na osnovu notarski obrađenih ugovora i rješenja o nasljeđivanju. Ova praksa bila je izvanredan način za sticanje praktičnih znanja i iskustava rada u realnom okruženju.“

Milica Golijan, student treće godine, Pale.

 

„Obaviti studentsku praksu u PJ RUGIPP-a u Trebinju, za mene je veliko zadovoljstvo. Prvenstveno bih istakao stručnost i ljubaznost ljudi koji rade na tom mjestu. Volju, želju i strpljenje svih mentora da me nauče važnim znanjima i vještinama. Kroz kancelarijski rad, analizirao sam predmete i tako stekao jasnu sliku o odgovornosti i izazovima koji prate postupak rješavanja predmeta. Ambijent u kome se praksa obavlja izuzetno je pozitivan, što olakšava radne aktivnosti. Za vrijeme trajanja prakse imao sam priliku prisustvovati i posredno učestvovati u predmetima izlaganja. Mogu sa sigurnošću da konstantujem, da je ova aktivnost bila poučnog i nadasve dinamičnog karaktera. Shvatio sam i naučio od komisije da je važno imati i unaprijediti strpljenje, znanje i komunikacijske vještine. U okviru prakse, a u dogovoru sa mentorom obavio sam terenski rad, te sagledao način rada na terenu. Između ostalog, tokom prakse izradio sam određen broj rješenja i dostavnica. Ovo je samo mali dio pozitivnih utisaka koje sam stekao na praksi u PJ RUGIPP-a Trebinje. Studentska praksa, novo je iskustvo za sve studente koji žele da nauče više. Ističem, da je povezivanje teorijskog i praktičnog znanja veoma važno, te da je trud, rad i zalaganje osnova koja vodi uspjehu. Za buduća vremena, svim kolegicama i kolegama, preporučujem da se prijave za studentsku praksu u RUGIPP-u.”

Filip Šupić, student treće godine, Trebinje.

 

„Praksu sam obavljala u periodu između 3. i  23. avgusta 2023. godine. Zahvalila bih se prvenstveno rukovodstvu Pravnog fakulteta na ukazanoj prilici, kao i zaposlenima u PJ Milići, koji su se trudili da mi što bolje pojasne djelokrug njihovog poslovanja i koji su učinili da se osjećam kao dio kolektiva. U sklopu ove prakse obavljala sam razne poslove, ali kao najzanimljiviji izdvojila bih izradu rješenja pod nadzorom mentora. Preporučila bih svim kolegama koji nisu obavljali ovu praksu da se prijave, jer svaka vrsta prakse pruža nam mogućnost da ostvarimo uvid u to kako teorijsko znanje funkcioniše u praksi, te da eventualno odredimo da li se pronalazimo u toj vrsti posla.“

Nada Dragić, student treće godine, Milići.

 

„Tokom ljetnje pauze imala sam priliku i čast da obavljam praksu u RUGIPP-u i to u Vlasenici.  Praksa je trajala tri sedmice što je zaista dovoljno vremena da budem preplavljena divnim utiscima. Naime, kako je ovo za mene prva praksa, a ujedno i prvi izazov, svaki dan sam dolazila sa pozitivnom tremom i iščekivanjem novih zadataka koji su obuhvatali različite poslove u okviru nadležnosti RUGIPP-a. Imala sam priliku da usvojim veoma mnogo praktičnog znanja i uvidim stvarne, konkretne i trenutne potrebe stranaka, te da im u potraživanjima dam svoj mali doprinos. Zahvalna sam prije svega Pravnom fakultetu koji mi je pružio prelijepu priliku za ovako izuzetno iskustvo, ali sam takođe zahvalna i svim dvinim zaposlenim na nesebičnom prenošenju znanja. Bilo je zadovoljstvo provoditi dane sa njima.“

Danijela Vasković, student treće godine, Vlasenica.

 

„Praksa u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove omogućila mi je da u potpunosti sagledam kako bi jedan radni dan diplomiranog pravnika mogao da izgleda. Zaposleni u Katastru i Gruntovnici pomogli su mi da brzo i lako savladam materiju i shvatim značaj njihovog rada. Dobila sam uvid u to kako se u praksi primenjuju znanja iz različitih oblasti prava, radi donošenja odgovarajućeg rešenja. Pored rešavanja predmeta, putem donošenja različitih rešenja i zaključaka, naučila sam i kako komunicirati sa strankama radi bržeg i efikasnijeg završetka radnih obaveza. Sa zadovoljstvom sam provela tri sedmice u vrlo prijatnom radnom okruženju. Zaposleni u RUGIPP-u su bili jako ljubazni i zainteresovani da mi prenesu svoje znanje, umeće i iskustvo. Veliku zahvalnost dugujem njima, kao i fakultetu koji je omogućio da ovaj vid prakse zaživi kod nas. Hvala na ukazanoj prilici da naučim nešto novo i da svoje postojeće znanje primenim u realnom životu.“

Marija Đorđević, student treće godine, Bijeljina.

 

„Prvenstveno, željela bih istaći zahvalnost Pravnom fakultetu i RUGIPP-u na mogućnosti stručnog usavršavanja. Pohađajući ovu vrstu stručne prakse, stekla sam novi pogled na mnogobrojne lekcije iz udžbenika, vidjevši kako se realizuju u stvarnosti. Takođe, tokom boravka od 15 dana, zaključila sam koliku važnost ima Geodetska uprava s obzirom na pitanja kojima se stručno osoblje bavi. Upoznala sam se sa mnogo korisnih informacija, evidencijom, različitim ugovorima, rješenjima, te vidjela kako funkcionišu međuljudski odnosi. Ono što je najvažnije, u RUGIPP-u sam se susrela sa veoma ljubaznim ljudima. Oni su i pored mnogo svojih obaveza, izdvojili vrijeme i sa mnom podijelili iskustvo i savjete koji su od izuzetnog značaja za dalji životni put, na čemu im zahvaljujem.“

Maja Žmukić, student treće godine, Pale.

 

„Tokom provedene tri sedmice, jednoj u „Gruntovnici“, a potom još dve u „Katastru“, mogu slobodno reći da sam oduševljena samom praksom i onim što sam na njoj naučila. Pre svega, praksa mi je omogućila da se upoznam sa radom pravnika u toj oblasti, da vidim kako funkcioniše celokupni radni dan i na kraju, ali i najbitnije, da naučim da rešavam predmete kojima se bave njihovi pravnici (što uključuje mnogo iskucanih rešenja, koja su mi sad ušla u rutinu). Praksa mi je omogućila da bolje sagledam i naučim se profesionalnim međuljudskim odnosima, kao i da upoznam divne kolege, koji su mi postali i prijatelji. Zaključak je da je ovo jedna jako korisna praksa za nas studente.“

Marija Tripić, student treće godine, Bijeljina.

 

„Prilikom obavljanja prakse u RUGIPP-u upoznala sam se sa nadležnostima ove institucije, kao i sa aktima koje ona donosi. Takođe, imala sam priliku da prisustvujem različitim raspravama, kako na licu mjesta, tako i u kancelariji. Zaposleni u RUGIPP-u bili su jako ljubazni i učinili su da mi obavljanje prakse bude veoma lijepo iskustvo.“

Magdalena Golijan, student treće godine, Pale.

 

„Praksa u RUGIPP-u bila je veoma zanimljiva i korisna, pomogla mi je da se bolje upoznam sa radom institucije, da u praksi primijenim dosad naučnu materiju i da dodatno obogatim svoje znanje. Zahvalna sam zaposlenima u RUGIPP-u koji su bili ljubazni, pristupačni i uspješni u tome da nam prenesu bar dio svoga znanje i iskustva. Preporučila bih i ostalim kolegama da se prijave za ovu praksu jer, uz sve prednosti koje pruža, sigurno neće pogriješiti.“

Anastasija Spaić, student treće godine, Trebinje.

 

„Obavljanje prakse u RUGIPP-u za mene je korisno iskustvo. Zahvaljujem organizatorima na omogućenoj praksi, gdje smo imali priliku upoznati se sa radom imovinsko-pravne službe, prisustvovati javnim raspravama u postupcima izlaganja nepokretnosti, upoznati se sa radom zemljišnoknjižne kancelarije, analizirati ugovore o prodaji, poklonu, sačinjavati rješenja... Bilo mi je zadovoljstvo upoznati stručne radnike u PJ RUGIPP-a Trebinje i zahvaljujem na njihovoj ljubaznosti, lijepom dočeku i spremnosti da nam sve objasne i pomognu u svakom trenutku. Moje mišljenje je da studenti treba da iskoriste ovu priliku za praksu, jer tako stiču novo životno i radno iskustvo koje će im biti od koristi u budućnosti.“

Nikolina Vučković, student treće godine, Trebinje.

 

Štampa El. pošta

U NARODNOJ BANCI SRBIJE PONOVO ODRŽANA DVOMJESEČNA STUDENTSKA PRAKSA

Studentkinja Pravnog fakulteta Anja Karavlah ovogodišnja je učesnica u ljetnjoj praksi u Narodnoj banci Srbije. Već treću godinu zaredom, studentima Pravnog fakulteta bila je pružena mogućnost da obavljaju studentsku praksu u ovoj izuzetno važnoj instituciji na osnovu Memoranduma o poslovnoj saradnji iz 2019. godine. Praksa je održana tokom jula i avgusta u Beogradu, a o stečenim znanjima i utiscima najbolje svjedoče riječi koleginice Karavlah:

„Dvomjesečnu praksu u Narodnoj banci Srbije sam obavljala u Sektoru za zaštitu korisnika finansijskih usluga u Odsjeku za postupanje po pritužbama korisnika. Moji zadaci su se ogledali u postupanju po pritužbama korisnika finansijskih usluga koje pružaju banke, odnosno u ispitivanju njihove formalnopravne i materijalnopravne ispravnosti i odgovaranju na pitanja korisnika, sve sa ciljem donošenja pravilnih odluka koje će omogućiti ili ostvarivanje prava korisnika ili restituciju i naknadu štete, u slučaju povrede. S obzirom na brojnost zakonskih i podzakonskih akata kojima je materija regulisana, prve dane prakse sam provela upoznajući se sa propisima koji uređuju pružanje finansijskih usluga, kao i uslove za vođenje postupka po pritužbi korisnika i sam tok postupka. Nakon toga sam čitala konkretne pritužbe i odluke koje su u vezi sa njima donijete. Ono što sam mogla da zaključim na osnovu dosadašnjeg rada jeste da je posao u Sektoru izuzetno dinamičan. Pritužbe se međusobno umnogome razlikuju, zbog čega je neophodno punu pažnju obratiti na detalje i konsultovati relevantne propise. O svom mentoru, zamjeniku mentora i ostalim zaposlenima u Sektoru imam samo riječi hvale zbog njihove ljubaznosti, susretljivosti i spremnosti da u svakom trenutku odgovore na moja pitanja i daju mi detaljna pojašnjenja. Zaista mi se dopao način na koji je praksa koncipirana i uvjerena sam da će mi znanja stečena u toku njenog obavljanja neizmjerno koristiti, imajući u vidu činjenicu da sam već kao studentkinja treće godine imala privilegiju neposrednog dodira sa primjenom i tumačenjem prava, kao i priliku da svoja teorijska znanja u oblasti zaštite korisnika produbim, a potom i upotpunim praktičnim aspektom.Tokom avgusta sam, uz nesebičnu pomoć svog mentora, uspjela da pripremim završni rad na temu „Minimalni zahtjevi za znanjem i stručnošću zaposlenih u bankama“, koji sam krajem mjeseca uspješno odbranila u prisustvu svojih kolega sa prakse i zaposlenih u Sektoru. Tokom izrade završnog rada sam imala priliku da predstavim ono što sam tokom dva mjeseca naučila kroz obavljanje prakse, te da predložim i određenja poboljšanja postojećih rješenja.

Sama organizacija prakse, prijatni međuljudski odnosi, mogućnost učenja, napredovanja i usavršavanja samo su neke od brojnih prednosti ljetne prakse u Narodnoj banci Srbije koje su moje iskustvo učinile nezaboravnim. Željela bih da zahvalim Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, ali i Narodnoj banci Srbije na mogućnosti obavljanja ljetne prakse i preporučila bih svim kolegama da se prijave i iskoriste ovu jedinstvenu priliku koja će im, uvjerena sam, neizmjerno koristiti na profesionalnom planu.“

Anja Karavlah, student treće godine

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892