to top

STUDENTIMA PRAVNOG FAKULTETA DODIJELJENI SERTIFIKATI RUGIPP-A

STUDENTIMA PRAVNOG FAKULTETA DODIJELJENI SERTIFIKATI RUGIPP-A


Studentima Pravnog fakulteta koji su obavili petnaestodnevnu praksu u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) dodijeljeni su sertifikati. Sertifikate su u Palama dodijelili dekan prof. dr Goran Marković i pomoćnik direktora za pravne, kadrovske i opšte poslove RUGIPP-a g. Boris Krčmar, a u Bijeljini g. Krčmar i prodekan prof. dr Dimitrije Ćeranić.

Na ovaj način, okončana je četvrta po redu studentska praksa u RUGIPP, u kojoj je dosad učestvovalo preko 150 studenata Pravnog fakulteta. Studenti su pohađali praksu u područnim jedinicama RUGIPP-a u mjestima prebivališta. Imali su priliku da steknu nova znanja i da u praksi primijene teorijska znanja koja su već imali. Ova praksa im je omogućila da mnogo nauče o primjeni prava i o funkcionisanju jedne značajne republičke uprave.

Pravni fakultet i Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove nastavlјaju uspješnu i svestranu saradnju, koja se ogleda ne samo u organizovanju studentske prakse, već i naučnih skupova i drugih aktivnosti u obostranom interesu. Studentska praksa biće organizovana i u novoj akademskoj godini. U ime Pravnog fakulteta, studentsku praksu je organizovao prof. dr Dimitrije Ćeranić, prodekan za naučno-istraživački rad.

Po okončanju prakse, studenti su iznijeli svoja pozitivna zapažanja o konceptu i sadržaju prakse i koristi koju su imali od nje.

“Obavljajući praksu u RUGIPP-u stekla sam veliko znanje i praktičnu sliku uopšte o poslovnom svijetu, a naročito u oblasti imovinsko-pravnih poslova. Prije svega, zahvalila bih Pravnom fakultetu na ovoj mogućnosti a posebno svim zaposlenim RUGIPP-a u Sokocu na izuzetno lljubaznom pristupu, prenesenom znanju i veoma lijepoj radnoj atmosferi. ‘Teorija bez prakse je mrtva, praksa bez teorije je slijepa’, što zaista mislim nakon provedene tri sedmice u ovoj ustanovi kao i to da više treba staviti akcenat na praktičniji dio tokom studiranja. Svaki student po okončanju prakse izlazi sa dosta jasnijom slikom o načinu poslovanja imovinsko-pravnog svijeta i uopšte onoga što je teorijski savladao i naučio. Tokom obavljanja prakse upoznala sam se sa načinom prijema stranaka i podnošenja njihovog zahtjeva, radom RUGIPP-a, programom kojim se vodi evidencija katastra nepokretnosti. Imala sam mogućnost uvida u zemljišno-knjižne izvadke i priliku izlaska na teren sa geometrima. Izlaskom na teren jasnija mi je bila metoda starog austrougarskog i novog premjera zemlјišta koji se primjenjuje, budući da je prva potpuna evidencija zemlјišta u Bosni i Hercegovini, odnosno uspostavlјanje katastra zemljišta i zemljišne knjige, izvršena od strane austro-ugarske vlasti i od tog vremena pa sve do danas egzistira tzv. austrougarski, odnosno stari premjer zemlјišta. Takođe, pružena mi je mogućnost da samostalno izradim neka od rješenja (na osnovu ugovora o kupoprodaji, ugovora o poklonu, rješenja o naslјeđivanju itd.). Tom prilikom sam se upoznala sa izradom, sadržinom i formom svakog ugovora, imala priliku da proučim notarski obrađene ugovore, upis, brisanje hipoteke. Lijepo iskustvo, prošireno znanje, preporučujem svima koji su zainteresovani da mogućnost obavlјanja prakse, koju Pravni fakultet nudi, svakako iskoriste!” Milica Vukosavljević, student 3. godine, Sokolac.

“Najprije želim da zahvalim Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) i Pravnom fakultetu na omogućenoj studentskoj praksi. Saradnja RUGIPP-a i Pravnog fakulteta traje već nekoliko godina, a utisci studenata koji su do sada obavljali ovu praksu su me podstakli da želјno iščekujem da i sama budem dio nje. Veliku zahvalnost dugujem i kolektivu RUGIPP-a na ukazanoj dobrodošlici i spremnosti da nas upoznaju najprije sa radom ove ustanove, a kasnije, i da nas detalјnije upute u pravne poslove koji se tu obavlјaju. Tokom ove prakse ključno je bilo naše upoznavanje sa poslovima zaposlenih u pravnim službama. Najprije su nam teorijski objašnjavali, a zatim i praktično prikazivali sve poslove, od najlakših do onih složenijih. Kao svojevrsni podstrek i dodatnu vježbu dobijali smo zadatke za samostalan rad, tj. Izradu pravnih akata za konkretan slučaj. Još jednu, mogu reći, zanimljivost omogućili su nam prilikom obavljanja prakse a to je prisustvovanje raspravama koja su se obavlјala povodom određenih pitanja. Osim pravnog odjeljenja prošli smo i sva druga odjeljenja unutar ustanove. Svi zaposleni su nam u kratkim crtama pojasnili svoje zadatke i način svoga rada. Nakon završene prakse obučeni smo da izrađujemo različite pravne akte samostalno i da razumijemo problematiku svojine, te način pravilnog protokolisanja.”
Hristina Stančić, student 3. godine, Bijeljina.

“Kolegice Anđela Đogo, Ivana Gavrilović i ja imale smo priliku da 15 radnih dana obavljamo stručnu praksu u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove u Trebinju. Pored upoznavanja sa ulogom i organizacijom uprave, upoznale smo se i sa načinom funkcionisanja i komunikacije uprave i građana u postupku ostvarivanja njihovih prava. Nakon kraćeg rada u pisarnici prešle smo na detaljnije upoznavanje zakona o zemljišno-knjižnim evidencijama. Zahvaljujući zaposlenima koji su strpljivo i predano radili sa nama, naučile smo dosta o radu i imovinsko-pravnim odnosima u praksi. Tom prilikom prisustvovale smo mnogim slučajevima u kojima su savjetovali stranke, te smo i na taj način stekle dosta praktičnog znanja. Takodje, imale smo priliku da se upoznamo sa odredbama Pravilnika o vođenju knjige uloženih ugovora, kao i načinom vođenja evidencija. Moramo napomenuti da su svi zaposleni u republičkoj upravi bili jako pristupačni, strpljivi i ljubazni prema nama, te nam na najbolji način približili svoj rad i uloge koje imaju u radu sa strankama. Želimo da zahvalimo našem fakultetu na pruženoj mogućnosti da obavljamo praksu na kojoj smo stekle dosta znanja koje će nam sigurno koristiti u daljem obrazovanju.”
Miljana Miljković, student 3. godine, Trebinje.

“Utisci su sjajni, lijepo iskustvo koje preporučujem i budućim generacijama studenata. Naša prva stručna praksa i prilika da preispitamo znanje te primijenimo naučeno, a i da naučimo nešto novo. Mentori su prijatni, ljubazni i uputili su nas u nova znanja kao i radno okruženje. Zahvalan sam fakultetu, profesorima i dekanu na ovoj prilici.”
Mihailo Damjanović, student 3. godine, Bijeljina.

“Prije svega, želim zahvaliti Pravnom fakultetu i RUGIPP-u za pruženu mogućnost obavljanja prakse. Zaposleni u RUGIPP-u su jako lјubazni i kolegijalni. Pored svojih brojnih obaveza i poslova ipak su se posvetili da mi prenesu svoje znanje i uvedu me u posao Uprave. Od prvog dana su me uvodili u predmete i pokazali mi kako se teorija primjenjuje u praksi. Narednih dana sam imala priliku vidjeti i kako se radi sa strankama. Takođe sam imala priliku da mi geometri objasne svoj dio posla i pokažu njihove zadatke. Sama praksa je jedno lijepo iskustvo koje je dodatno uljepšala divna atmosfera kolektiva Uprave. I želim posebno da zahvalim mentoru Dragani koja se potrudila da mi prenese znanje, objasni koje su to nadležnosti uprave i da mi period obavljanja prakse učini sto ugodnijim.”
Danijela Trifković, student 3. godine, Istočna Ilidža.

“Prije svega bih zahvalila rukovodstvu našeg pravnog fakulteta i RUGIPP-u RS što su omogućili obavljanje studentske prakse, kao i svim zaposlenima u PJ Zvornik koji su bili ljubazni i spremni da odgovore na sva moja pitanja. Tokom mog petnaestodnevnog rada imala sam priliku da se upoznam sa postupkom obrade zahtjeva stranaka, formiranju, obradi i arhiviranju predmeta, radu na prijemu i otpremi pošte. Takođe sam bila uključena i u rad na donošenju rješenja, njihovog knjiženja u zemljišnoj knjizi koji se obavlјa putem programa Laris. Upoznala sam se i sa radom komisija koje obavljaju posao sa cilјem ukidanja zemljišne knjige za pojedine katastarske opštine. Još jedna zanimljivost koja mi je bila omogućena je prisustvo raspravama u upravnom postupku koje su se vodile povodom raznih pitanja. Ova praksa mi je omogućila da iskusim sta znači biti dio radnog kolektiva i kako da teorijska znanja stečena tokom studiranja primijenim u praksi.”
Andrijana Marković, student 3. godine, Zvornik.

“Praksa je bila jako korisna i dosta toga novog smo naučili.”
Dijana Demonjić, apsolvent, Bijeljina.

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892