to top

Nastavni plan 2022-23

Nastavni plan 2022-23

Preuzmite PDF

 

 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Студијски програм Право

 

Први циклус студија

НАСТАВНИ ПЛАН 2022–23.

Ред. број

Шифра предмета

Назив предмета

Статус (О/И)

Условљени предмети

Семестар

Фонд часова (седмични)

ECTS

П

В

ЛВ

Прва година

1.

ПФ-1-1-001

Теорија државе

O

Није условљен

З

3

2

-

8

2.

ПФ-1-2-001

Теорија права

O

Теорија државе

Љ

3

2

-

7

3.

ПФ-1-1-002

Национална правна историја

O

Није условљен

З

3

2

-

7

4.

ПФ-1-1-003

Римско право

O

Није условљен

З

4

2

-

8

5.

ПФ-1-1-004

Социологија

O

Није условљен

З

3

1

-

7

6.

ПФ-1-2-005

Општа правна историја

O

Није условљен

Љ

3

2

-

6

7.

ПФ-1-2-006

Увод у грађанско право

O

Није условљен

Љ

3

2

-

7

8.

ПФ-1-2-007

Основи економије

O

Није условљен

Љ

3

1

-

6

9.

ПФ-1-2-008

Енглески језик

O

Није условљен

Љ

3

1

-

4

УКУПНО:

28

15

-

60

 

 

 

Друга година

1.

ПФ-1-3-009

Стварно право

O

Увод у грађанско право

З

3

2

-

7

2.

ПФ-1-3-010

Кривично право I

O

Теорија права

З

3

2

-

8

3.

ПФ-1-3-011

Породично право

O

Увод у грађанско право, Римско право

З

3

2

-

6

4.

ПФ-1-3-012

Уставно право I

O

Теорија права

З

3

2

-

6

5.

ПФ-1-4-012

Уставно право II

O

Уставно право I

Љ

3

2

-

7

6.

ПФ-1-4-014

Кривично право II

O

Кривично право I

Љ

3

2

-

8

7.

ПФ-1-4-040

Јавне финансије и опште финансијско право

O

Основи економије

Љ

3

1

-

7

8.

ПФ-1-4-016

Насљедно право

O

Увод у грађанско право

Љ

4

2

-

8

9.

ПФ-1-3-013

Енглески језик II

O

Енглеск језик

З

3

1

-

3

УКУПНО:

28

16

-

60

 

 

 

Трећа година

1.

ПФ-1-5-018

Кривично процесно право – Општи дио

O

Кривично право II

З

3

2

-

7

2.

ПФ-1-5-019

Облигационо право – Општи дио

O

Породично право, Насљедно право, Стварно право

З

3

2

-

8

3.

ПФ-1-5-025

Међународно јавно право

O

Није условљен

З

4

1

-

7

4.

ПФ-1-5-026

ПФ-1-5-027

Изборни предмет

И

Није условљен

З

2

1

-

4

5.

ПФ-1-5-041

Посебно финансијско право

O

Јавне финансије и опште финансијско право

З

2

1

-

5

6.

ПФ-1-6-018

Кривично процесно право – Посебни дио

O

Кривично процесно право – Општи дио

Љ

3

2

-

7

7.

ПФ-1-6-022

Облигационо право – Посебни дио

O

Облигационо право – Општи дио

Љ

3

2

-

6

8.

ПФ-1-6-023

Криминологија са пенологијом

O

Није условљен

Љ

3

2

-

5

9.

ПФ-1-6-024

Право привредних друштава

O

Није условљен

Љ

3

2

-

6

10.

ПФ-1-5-020

Криминалистика

O

Није условљен

З

3

1

-

5

УКУПНО:

29

16

-

60

Листа изборних предмета:

ПФ-1-5-026 – Правно нормирање

ПФ-1-5-027 – Правна информатика

 

 

Четврта година

1.

ПФ-1-7-029

Грађанско процесно право I

O

Облигационо право – Посебни дио

З

3

2

-

7

2.

ПФ-1-8-029

Грађанско процесно право II

O

Грађанско процесно право I

Љ

3

2

-

8

3.

ПФ-1-7-030

Управно право I

O

Није условљен

З

3

1

-

5

4.

ПФ-1-8-035

Управно право II

O

Управно право I

Љ

3

1

-

5

5.

ПФ-1-7-032

Пословно право (Уговори у привреди и хартије од вриједности)

O

Облигационо право – Посебни дио

З

3

1

-

5

6.

ПФ-1-7-042

Међународно приватно право – Општи дио

O

Облигационо право – Општи дио

3

2

1

-

3

7.

ПФ-1-8-043

Међународно приватно право – Посебни дио

O

Међународно приватно право – Општи дио

 

Љ

2

1

 

3

8.

ПФ-1-8-033

Институције и право ЕУ

O

Међународно јавно право

Љ

3

1

-

4

9.

PF-1-7-044

Радно право

O

Облигационо право – Посебни дио

З

3

1

-

4

10.

ПФ-1-8-045

Социјално право

O

Радно право

Љ

2

1

-

3

11.

ПФ-1-7-046

Ауторско право

O

Облигационо право – Посебни дио

3

2

1

-

4

12.

ПФ-1-8-047

Право индустријске својине

O

Ауторско право

Љ

2

1

 

3

13.

ПФ-1-7-038

ПФ-1-7-039

Изборни предмет

I

Кривично процесно право – Посебни дио

З

2

0

-

3

14.

ПФ-1-8-037

Прекршајно право

O

Кривично процесно право – Посебни дио

Љ

2

1

-

3

УКУПНО:

35

15

-

60

Листа изборних предмета:

ПФ-1-7-038 – Међународно кривично право

ПФ-1-7-039 – Стечајно право

                         

 

 

 

 

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892