to top

Nastavni plan 2022-23

Nastavni plan 2022-2023

NOVI NASTAVNI PLAN I PROGRAM NA STUDIJSKOM PROGRAMU PRAVO NA PRVOM CIKLUSU STUDIJA POČEV OD 2022/2023. GODINE

Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta usvojilo je novi nastavni plan i program prvog ciklusa studija, koji će važiti za studente koji prvi put upišu prvu godinu studija u akademskoj 2022/2023. godini. Studenti koji su već upisali studije na Pravnom fakultetu nastaviće da studiraju po dosad važećem nastavnom planu i programu, po kome će i završiti studije.

Suština usvajanja novog nastavnog plana i programa u tome je da se ukida jedan predmet (Ekonomska politika i evropske integracije), dok se nekoliko dosad jednosemestralnih predmeta dijele na po dva jednosemestralna predmeta. Cilj ovih promjena je da bude predviđeno dovoljno časova predavanja, kako bi profesori imali dovoljno vremena da održe potrebna predavanja, odnosno kako bi studenti mogli da odslušaju sva potrebna i detaljna predavanja i da na taj način lakše savladaju materiju. Drugi cilj promjena je da studenti lakše polažu ispite, budući da će imati više oslobađajućih kolokvijuma i da će ispite moći da polažu parcijalno u više navrata, tj. više puta. Ukupan fond časova i obim materije koju studenti treba da savladaju neće biti veći nego dosad, što znači da studenti neće biti više opterećeni ukupnim brojem časova i obimom materije posmatrano na sve četiri godine studija.

 

 

PRAVNI FAKULTET
UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU

 

Studijski program

Pravo

Prvi ciklus studija

NASTAVNI PLAN
2022–23.

Red. broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Status (O/I)

Uslovljeni predmeti

Semestar

Fond časova (sedmični)

ECTS

P

V

LV

Prva godina

1.

PF-1-1-001

Teorija države

O

Nije uslovljen

Z

3

2

-

8

2.

PF-1-2-001

Teorija prava

O

Teorija države

LJ

3

2

-

7

3.

PF-1-1-002

Nacionalna pravna istorija

O

Nije uslovljen

Z

3

2

-

7

4.

PF-1-1-003

Rimsko pravo

O

Nije uslovljen

Z

4

2

-

8

5.

PF-1-1-004

Sociologija

O

Nije uslovljen

Z

3

1

-

7

6.

PF-1-2-005

Opšta pravna istorija

O

Nije uslovljen

LJ

3

2

-

6

7.

PF-1-2-006

Uvod u građansko pravo

O

Nije uslovljen

LJ

3

2

-

7

8.

PF-1-2-007

Osnovi ekonomije

O

Nije uslovljen

LJ

3

1

-

6

9.

PF-1-2-008

Engleski jezik

O

Nije uslovljen

LJ

3

1

-

4

UKUPNO:

28

15

-

60

Druga godina

1.

PF-1-3-009

Stvarno pravo

O

Uvod u građansko pravo

Z

3

2

-

7

2.

PF-1-3-010

Krivično pravo l

O

Teorija prava

Z

3

2

-

8

3.

PF-1-3-011

Porodično pravo

O

Uvod u građansko pravo, Rimsko pravo

Z

3

2

-

6

4.

PF-1-3-012

Ustavno pravo l

O

Teorija prava

Z

3

2

-

6

5.

PF-1-4-012

Ustavno pravo II

O

Ustavno pravo l

LJ

3

2

-

7

6.

PF-1-4-014

Krivično pravo II

O

Krivično pravo l

LJ

3

2

-

8

7.

PF-1-4-040

Javne finansije i opšte finansijsko pravo

O

Osnovi ekonomije

LJ

3

1

-

7

8.

PF-1-4-016

Nasljedno pravo

O

Uvod u građansko pravo

LJ

4

2

-

8

9.

PF-1-3-013

Engleski jezik II

O

Englesk jezik

Z

3

1

-

3

UKUPNO:

28

16

-

60

Treća godina

1.

PF-1-5-018

Krivično procesno pravo – Opšti dio

O

Krivično pravo II

Z

3

2

-

7

2.

PF-1-5-019

Obligaciono pravo – Opšti dio

O

Porodično pravo, Nasljedno pravo, Stvarno pravo

Z

3

2

-

8

3.

PF-1-5-025

Međunarodno javno pravo

O

Nije uslovljen

Z

4

1

-

7

4.

PF-1-5-026

PF-1-5-027

Izborni predmet

I

Nije uslovljen

Z

2

1

-

4

5.

PF-1-5-041

Posebno finansijsko pravo

O

Javne finansije i opšte finansijsko pravo

Z

2

1

-

5

6.

PF-1-6-018

Krivično procesno pravo – Posebni dio

O

Krivično procesno pravo – Opšti dio

LJ

3

2

-

7

7.

PF-1-6-022

Obligaciono pravo – Posebni dio

O

Obligaciono pravo – Opšti dio

LJ

3

2

-

6

8.

PF-1-6-023

Kriminologija sa penologijom

O

Nije uslovljen

LJ

3

2

-

5

9.

PF-1-6-024

Pravo privrednih društava

O

Nije uslovljen

LJ

3

2

-

6

10.

PF-1-5-020

Kriminalistika

O

Nije uslovljen

Z

3

1

-

5

UKUPNO:

29

16

-

60

Lista izbornih predmeta:

PF-1-5-026 – Pravno normiranje

PF-1-5-027 – Pravna informatika

Četvrta godina

1.

PF-1-7-029

Građansko procesno pravo l

O

Obligaciono pravo – Posebni dio

Z

3

2

-

7

2.

PF-1-8-029

Građansko procesno pravo II

O

Građansko procesno pravo l

LJ

3

2

-

8

3.

PF-1-7-030

Upravno pravo l

O

Nije uslovljen

Z

3

1

-

5

4.

PF-1-8-035

Upravno pravo II

O

Upravno pravo l

LJ

3

1

-

5

5.

PF-1-7-032

Poslovno pravo (Ugovori u privredi i hartije od vrijednosti)

O

Obligaciono pravo – Posebni dio

Z

3

1

-

5

6.

PF-1-7-042

Međunarodno privatno pravo – Opšti dio

O

Obligaciono pravo – Opšti dio

Z

2

1

-

3

7.

PF-1-8-043

Međunarodno privatno pravo – Posebni dio

O

Međunarodno privatno pravo – Opšti dio

 

LJ

2

1

 -

3

8.

PF-1-8-033

Institucije i pravo EU

O

Međunarodno javno pravo

LJ

3

1

-

4

9.

PF-1-7-044

Radno pravo

O

Obligaciono pravo – Posebni dio

Z

3

1

-

4

10.

PF-1-8-045

Socijalno pravo

O

Radno pravo

LJ

2

1

-

3

11.

PF-1-7-046

Autorsko pravo

O

Obligaciono pravo – Posebni dio

Z

2

1

-

4

12.

PF-1-8-047

Pravo industrijske svojine

O

Autorsko pravo

LJ

2

1

 

3

13.

PF-1-7-038

PF-1-7-039

Izborni predmet

I

Krivično procesno pravo – Posebni dio

Pravo privrednih društava

Z

2

0

-

3

14.

PF-1-8-037

Prekršajno pravo

O

Krivično procesno pravo – Posebni dio

LJ

2

1

-

3

UKUPNO:

35

15

-

60

Lista izbornih predmeta:

PF-1-7-038 – Međunarodno krivično pravo

PF-1-7-039 – Stečajno pravo

                         

 

 

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892