to top

USPJEŠNO OKONČANA STUDENTSKA PRAKSA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ISTOČNOM SARAJEVU

 

Proteklih sedmica, uspješno je okončana studentska praksa u Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, koju su pohađali studenti koji studiraju u sjedištu Fakulteta, u Palama.

Tokom prakse, koja je organizovana na osnovu Okvirnog sporazuma o razumijevanju – Unapređenje praktične nastave i obuke za studente prava i diplomirane pravnike, studenti su imali priliku da upotpune znanje koje su stekli iz oblasti krivičnog materijalnog i procesnog prava, da se upoznaju sa organizacijom i načinom rada tužilaštva, ali i sa izazovima koje sa sobom nosi profesija tužioca.

U fokusu rada bili su slučajevi iz prakse i uloga tužioca u njihovom rješavanju. Kroz razne predmete, studenti su imali priliku da praktično sagledaju sve faze postupka: od zaprimanja krivične prijave, preko sprovođenja istrage, preduzimanja radnji dokazivanja, pa do faze podizanja optužnice. Takođe, tokom prakse studenti su se detaljnije upoznali sa vrstama i sadržajem tužilačkih odluka, te su, kroz hipotetičke primjere i modele problema iz prakse, imali mogućnost da pokažu kako bi se i sami snašli u ulozi tužioca. Tom prilikom su pokazali visok nivo znanja stečen tokom studiranja.

O obavljenoj praksi, studenti su imali sljedeće utiske:

„Obavljanje prakse u Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu je bilo veoma lijepo iskustvo. Imali smo priliku da slušamo tužioce , stručne saradnike i druge zaposlene. Svi su bili veoma ljubazni i nesebično su nam prenijeli svoje znanje. Preporučila bih svim narednim generacijama da ne propuste ovaj vid prakse, jer je jedno nezaboravno iskustvo. “

Magdalena Golijan, student treće godine

“Praksom u Okružnom javnom tužilaštvu smo i više nego zadovoljni. Svi u Tužilaštvu, sa kojima smo imali kontakt, bili su izuzetno ljubazni i otvoreni za sva naša pitanja. Proveli su nas kroz cijeli postupak, od primanja krivične prijave u pisarnici, CMS baze, dežurstava tužilaca itd. Takođe smo imali priliku da posjetimo prostorije za saslušanje svjedoka i da analiziramo pojedine predmete. Posebno bih izdvojila stručnu saradnicu Jelenu Plakalović sa kojom smo proveli najviše vremena. Sve u svemu, jedno divno iskustvo koje nam je svakako bilo od velike koristi.”

Anđela Đogo, student treće godine

“Utisci sa prakse u Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu su veoma pozitivni. Cijeli radni kolektiv, a posebno sekretar, stručni saradnici i tužioci su se potrudili da nam na što bolji način približe i upoznaju nas sa radom Tužilaštva. Stekli smo dosta novih znanja koja su nam pomogla da bolje razumijemo materiju koju učimo na fakultetu i steknemo potpuniju sliku o samom radu tužilaca. Preporučila bih i ostalim kolegama da se prijave jer je veoma korisno i zanimljivo iskustvo. “

Anastasija Spaić, student treće godine

“Kao student treće godine prava, imao sam priliku obaviti studentsku praksu u Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, određen broj sati u toku mjeseca aprila. Iz toga razloga, ovim putem želio bih da podijelim svoje utiske nakon obavljene prakse.

Studentska praksa u Okružnom javnom tužilaštvu pružila mi je priliku da steknem praktičan uvid u rad ove institucije. Tokom prakse sam naučio mnogo stvari o postupcima krivičnog gonjenja, pravnim procedurama, prikupljanju dokaza i analizi dokaza.

U toku prakse imao sam priliku da radim sa tužiocima, stručnim saradnicima, psiholozima i drugim zaposlenima u tužilaštvu, kao i da se bavim različitim aktivnostima poput: čitanja urneka; simulacijom uloge tužioca u direktnom i unakrsnom ispitivanju svjedoka; simulacijom tužilačke pozicije u pojedinim slučajevima; analiziranjem posebnih istražnih radnji; učestvovanja u analizi privrednih i krivičnih predmeta,  i mnogim drugim aktivnostima.

Takođe, upoznao sam se sa procesom obrade različitih predmeta u tužilaštvu. Razgovarao sam sa tužiocima i stručnim saradnicima o brojnim temama u vezi sa spajanjem teorijskog i praktičnog znanja.

Pohađanje prakse u tužilaštvu bilo je izuzetno korisno za moju buduću pravnu karijeru. Stekao sam vrijedno znanje o pravnom sistemu, procesu rada tužilaštva i pravnoj argumentaciji. Smatram da je ovo iskustvo važno za buduće pravnike, naročito za one koji žele da se bave krivičnim pravom.

Veoma mi je drago što sam se prijavio za pohađanje ove prakse. Želio bih zahvaliti svim članovima Okružnog javnog tužilaštva na saradnji u toku studentske prakse. Veliko je zadovoljstvo obavljati praksu u tako stručnom kolektivu.

Iskreno savjetujem mladim kolegicama i kolegama da se prijave za studentsku praksu.“

Filip Šupić, student treće godine

“Zahvalila bih Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Okružnom javnom tužilaštvu na mogućnosti obavljanja ove vrste prakse. Kroz period od nekoliko dana imali smo priliku da se upoznamo sa radom tužioca, stručnih saradnika i ostalih članova uprave u ovoj ustanovi. Pored toga što su nam predočili sa kojim slučajevima se najčešće susreću, nesebično su dijelili i svoja lična iskustva u poslovanju. Kratko rečeno, pokazali su nam da nije teško biti profesionalan. Preporučila bih i ostalim studentima da se prijave na praksu i tako steknu novo iskustvo. “

Maja Žmukić, student treće godine

“Praksu u Okružnom javnom tužilaštvu smatram veoma korisnom i uvid u način rada  ovog organa mnogo znači. Iskustvo je bilo veoma lijepo i potrudio sam se da shvatim i naučim što više zbog toga što smatram da će ovo iskustvo biti vrlo korisno u budućnosti. Naučili smo mnogo toga i imali smo odličnu kooperaciju sa svima u Tužilaštvu što su nam i oni potvrdili. Vrlo sam zahvalan svima u Tužilaštvu i Pravnom fakultetu što nam je ova prilika obezbijeđena.”

Filip Vasić, student treće godine

Štampa El. pošta

ODRŽAN SASTANAK POVODOM STUDENTSKE PRAKSE U PRAVOSUDNIM INSTITUCIJAMA

 

ODRŽAN SASTANAK POVODOM STUDENTSKE PRAKSE U PRAVOSUDNIM INSTITUCIJAMA

U sjedištu Pravnog fakulteta u Palama održan je sastanak povodom ostvarene i planirane studentske prakse u pravosudnim institucijama Republike Srpske, i to u Istočnom Sarajevu i Bijeljini. Sastanku koji je održan u organizaciji Nacionalnog centra za državne sudove, Kancelarija u Bosni i Hercegovini, prisustvovali su dekan Pravnog fakulteta prof. dr Goran Marković, prodekan za nastavu doc. dr Sanja Golijanin, prof. dr Mladenka Govedarica, doc. dr Igor Petković, studenti Nikola Čorlija, Miljana Maletić i Srđan Trklja, sekretar Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo g. Neven Kramer, sekretar Osnovnog suda u Sokocu g. Mladen Bašević, sudija Okružnog suda u Istočnom Sarajevu gđa Veselinka Ivanović, viši stručni saradnik Okružnog suda iz Trebinja gđa Ivana Piljević, portparol Tužilaštva Bosne i Hercegovine g. Boris Grubešić, te direktor Nacionalnog centra za državne sudove g. Nenad Galić, zamjenica direktora gđa Lejla Hasanović i pravni/finansijski saradnik ovog centra Berina Keč.

Na sastanku je bilo riječi o praksi koju je pohađalo blizu 60 studenata Pravnog fakulteta iz oblasti krivičnog procesnog prava koja je ostvarena u ljetnom semestru 2021/2022. godine u pravosudnim institucijama u Istočnom Sarajevu i Bijeljini, na osnovu Okvirnog sporazuma o razumijevanju: Unapređenje praktične nastave i obuke za studente prava i diplomirane pravnike. Predstavljeni su rezultati anketa koji ukazuju na zadovoljstvo ostvarenom praksom, kako studenata, tako i mentora iz reda sudija i tužilaca. Pravosudne institucije u Istočnom Sarajevu i Bijeljini iskazale su spremnost za nastavak studentske prakse tokom predstojećeg ljetnjeg semestra. Praksa će biti omogućena i u pravosudnim institucijama u Trebinju. Sa predstavnicima sudova postignut je dogovor i o proširenju studentske prakse na oblast građanskog procesnog prava, te upravnog spora.

Na sastanku je, pored ostalog, postignut načelni dogovor o saradnji Pravnog fakulteta sa Tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Portparol Tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić predstavio je tri modaliteta saradnje sa pravnim fakultetima: jednodnevne posjete studenata Pravnog fakulteta Tužilaštvu BiH, upućivanje manjih grupa studenata na praksu u Tužilaštvo BiH ili dolazak tužilačkog tima na fakultet i rad na studiji slučaja – case study.

Dekan Pravnog fakulteta prof. dr Goran Marković je naglasio značaj studentske prakse kao priliku da studenti povežu teorijski dio rada sa praktičnim, i da se tokom obavljanja studentske prakse preporuče budućim poslodavcima. Dekan je istakao dobra iskustva sudija i tužilaca sa studentima Pravnog fakulteta koji su dosada pohađali praksu, što otvara prostor našim studentima da se, ubrzo nakon diplomiranja, zaposle, što je i dosada bio slučaj. Student Nikola Čorlija je rekao da Pravni fakultet nudi studentima brojne vannastavne aktivnosti, ali da im praksa u pravosudnim institucijama omogućava stvarni uvid u funkcionisanje i organizaciju tih institucija.

Studentska praksa koja je bila tema sastanka, a koja je održavana u protekloj godini, i koja će biti proširena na nove oblasti i institucije u narednom periodu, predstavlja vjerovatno najveću studentsku praksu u Republici Srpskoj i BiH posmatrano po broju uključenih institucija, broju mentora u institucijama i broju mjesta u kojima je praksa održana i u kojima će biti održana tokom predstojećeg ljetnjeg semestra.

Predstavnici Nacionalnog centra za državne sudove istakli su zadovoljstvo saradnjom sa Pravnim fakultetom, smatrajući da je način i obim prakse na našem fakultetu pokazao ozbiljnost fakulteta i njegovih studenata, zbog čega naš fakultet prednjači u sprovođenju programa studentske prakse. Posebno značajnu ulogu u tom procesu odigrali su doc. dr Đorđe Marilović, koji je koordinator ove aktivnosti u ime fakulteta, i prodekan za nastavu doc. dr Sanja Golijanin, koja je, zajedno sa kolegom Marilovićem, organizovala i sprovela studentsku praksu.

 

 

Više o sastanku pogledajte u izvještajima:

RTRS

BN TV

Studomat

Katera news

Princip news

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892