to top

ODRŽAN SASTANAK POVODOM STUDENTSKE PRAKSE U PRAVOSUDNIM INSTITUCIJAMA

 

ODRŽAN SASTANAK POVODOM STUDENTSKE PRAKSE U PRAVOSUDNIM INSTITUCIJAMA

U sjedištu Pravnog fakulteta u Palama održan je sastanak povodom ostvarene i planirane studentske prakse u pravosudnim institucijama Republike Srpske, i to u Istočnom Sarajevu i Bijeljini. Sastanku koji je održan u organizaciji Nacionalnog centra za državne sudove, Kancelarija u Bosni i Hercegovini, prisustvovali su dekan Pravnog fakulteta prof. dr Goran Marković, prodekan za nastavu doc. dr Sanja Golijanin, prof. dr Mladenka Govedarica, doc. dr Igor Petković, studenti Nikola Čorlija, Miljana Maletić i Srđan Trklja, sekretar Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo g. Neven Kramer, sekretar Osnovnog suda u Sokocu g. Mladen Bašević, sudija Okružnog suda u Istočnom Sarajevu gđa Veselinka Ivanović, viši stručni saradnik Okružnog suda iz Trebinja gđa Ivana Piljević, portparol Tužilaštva Bosne i Hercegovine g. Boris Grubešić, te direktor Nacionalnog centra za državne sudove g. Nenad Galić, zamjenica direktora gđa Lejla Hasanović i pravni/finansijski saradnik ovog centra Berina Keč.

Na sastanku je bilo riječi o praksi koju je pohađalo blizu 60 studenata Pravnog fakulteta iz oblasti krivičnog procesnog prava koja je ostvarena u ljetnom semestru 2021/2022. godine u pravosudnim institucijama u Istočnom Sarajevu i Bijeljini, na osnovu Okvirnog sporazuma o razumijevanju: Unapređenje praktične nastave i obuke za studente prava i diplomirane pravnike. Predstavljeni su rezultati anketa koji ukazuju na zadovoljstvo ostvarenom praksom, kako studenata, tako i mentora iz reda sudija i tužilaca. Pravosudne institucije u Istočnom Sarajevu i Bijeljini iskazale su spremnost za nastavak studentske prakse tokom predstojećeg ljetnjeg semestra. Praksa će biti omogućena i u pravosudnim institucijama u Trebinju. Sa predstavnicima sudova postignut je dogovor i o proširenju studentske prakse na oblast građanskog procesnog prava, te upravnog spora.

Na sastanku je, pored ostalog, postignut načelni dogovor o saradnji Pravnog fakulteta sa Tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Portparol Tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić predstavio je tri modaliteta saradnje sa pravnim fakultetima: jednodnevne posjete studenata Pravnog fakulteta Tužilaštvu BiH, upućivanje manjih grupa studenata na praksu u Tužilaštvo BiH ili dolazak tužilačkog tima na fakultet i rad na studiji slučaja – case study.

Dekan Pravnog fakulteta prof. dr Goran Marković je naglasio značaj studentske prakse kao priliku da studenti povežu teorijski dio rada sa praktičnim, i da se tokom obavljanja studentske prakse preporuče budućim poslodavcima. Dekan je istakao dobra iskustva sudija i tužilaca sa studentima Pravnog fakulteta koji su dosada pohađali praksu, što otvara prostor našim studentima da se, ubrzo nakon diplomiranja, zaposle, što je i dosada bio slučaj. Student Nikola Čorlija je rekao da Pravni fakultet nudi studentima brojne vannastavne aktivnosti, ali da im praksa u pravosudnim institucijama omogućava stvarni uvid u funkcionisanje i organizaciju tih institucija.

Studentska praksa koja je bila tema sastanka, a koja je održavana u protekloj godini, i koja će biti proširena na nove oblasti i institucije u narednom periodu, predstavlja vjerovatno najveću studentsku praksu u Republici Srpskoj i BiH posmatrano po broju uključenih institucija, broju mentora u institucijama i broju mjesta u kojima je praksa održana i u kojima će biti održana tokom predstojećeg ljetnjeg semestra.

Predstavnici Nacionalnog centra za državne sudove istakli su zadovoljstvo saradnjom sa Pravnim fakultetom, smatrajući da je način i obim prakse na našem fakultetu pokazao ozbiljnost fakulteta i njegovih studenata, zbog čega naš fakultet prednjači u sprovođenju programa studentske prakse. Posebno značajnu ulogu u tom procesu odigrali su doc. dr Đorđe Marilović, koji je koordinator ove aktivnosti u ime fakulteta, i prodekan za nastavu doc. dr Sanja Golijanin, koja je, zajedno sa kolegom Marilovićem, organizovala i sprovela studentsku praksu.

 

 

Više o sastanku pogledajte u izvještajima:

RTRS

BN TV

Studomat

Katera news

Princip news

Štampa El. pošta

STUDENTIMA PRAVNOG FAKULTETA U PALAMA DODIJELJENI SERTIFIKATI ZA OBAVLJENU PRAKSU U PRAVOSUDNIM INSTITUCIJAMA

STUDENTIMA PRAVNOG FAKULTETA U PALAMA DODIJELJENI SERTIFIKATI ZA OBAVLJENU PRAKSU U PRAVOSUDNIM INSTITUCIJAMA

Studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu koji studiraju u sjedištu Fakulteta u Palama, u petak 23. decembra 2022. godine, dodijeljeni su sertifikati za uspješno obavljenu studentsku praksu u Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, Osnovnom sudu u Sokocu i Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu.

Sertifikate za uspješno obavljenu praksu u Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu studentima su dodijelili dekan Pravnog fakulteta prof. dr Goran Marković i glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, Anica Vukadin. Za uspješno obavljenu praksu u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu, sertifikate su uručili dekan Marković i sudija Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, Veselinka Ivanović. Sertifikate za obavljenu praksu u Osnovnom sudu u Sokocu, studentima je uručio prodekan za nastavu Pravnog fakulteta, doc. dr Sanja Golijanin.

U kratkom obraćanju studentima, dekan Marković je ukazao na važnost prakse, naglasivši da fakultet radi na proširenju studentske prakse i na druge pravosudne institucije u nekoliko gradova Republike Srpske. Glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, Anica Vukadin, je istakla značaj ovog vida saradnje sa Pravnim fakultetom koji će biti realizovan i u budućnosti. Opredjeljenje za nastavak saradnje i sprovođenje studentske prakse u narednom periodu iskazala je i sudija Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, Veselinka Ivanović.

Dodijeli sertifikata prisustvovali su i stručni saradnik u Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, Jelena Plakalović i nastavnici na predmetima iz oblasti krivičnog i krivičnog procesnog prava, prof. dr Mladenka Govedarica i doc. dr Igor Petković.

U sve tri pravosudne institucije, studentsku praksu tokom ljetnjeg semestra 2021/2022. godine obavilo je 29 studenata koji studiraju u sjedištu Fakulteta u Palama. Zajedno sa studentima iz Odjeljenja u Bijeljinii, koji su praksu realizovali u Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini, praksu su pohađala ukupno 54 studenta.

Praksa je priređena na osnovu Okvirnog sporazuma o razumijevanju – Unapređenje praktične nastave i obuke za studente prava i diplomirane pravnike, u čijoj izradi su učestvovali predstavnici Pravnog fakulteta, na inicijativu NCSC – Nacionalnog centra za državne sudove, Kancelarija u Bosni i Hercegovini. Okvirni sporazum o razumijevanju do sada je zaključilo, ili mu je pristupilo, ukupno 32 institucije i udruženja iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine – šest pravnih fakulteta, jedanaest sudova, sedam tužilaštava, šest profesionalnih udruženja advokata, sudija, tužilaca i stručnih saradnika pravosuđa, i dva centra za edukaciju sudija i tužilaca.

Pravni fakultet je među samo tri fakulteta, i jedini u Republici Srpskoj, čiji studenti su već bili na ovako organizovanoj praksi na osnovu Okvirnog sporazuma o razumijevanju. Istovremeno, zalaganjem dekana prof. dr Gorana Markovića, Pravni fakultet je prvi samostalno i neposredno podstakao proširenje Okvirnog sporazuma na nove članice, u skladu sa mogućnostima koje su propisane Sporazumom. Planiran je dalji rad na uključivanju pravosudnih institucija koje se do sada nisu pridružile Sporazumu. Ovo je značajno unapređenje višedecenijske saradnje sa pravosudnim institucijama i postojećih studentskih praksi koje su ranije održavane uglavnom na osnovu dvostranih sporazuma. Pravni fakultet radi na proširenju prakse na još nekoliko pravosudnih institucija u nekoliko gradova Republike Srpske u skladu sa Okvirnim sporazumom, čime će dodatno potvrditi postojeći položaj fakulteta sa najrazgranatijom i najbogatijom studentskom praksom. Praksu za studente Pravnog fakulteta koordinisali su doc. dr Sanja Golijanin, prodekan za nastavu, i doc. dr Đorđe Marilović, koordinator za sprovođenje Okvirnog sporazuma o razumijevanju.

 

 

 

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892