to top

OKONČANA STUDENTSKA PRAKSA U OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI NA OSNOVU OKVIRNOG SPORAZUMA

 

Studenti Pravnog fakulteta uspješno su završili obavljanje studentske prakse u Osnovnom sudu u Bijeljini. Praksa je održana tokom juna i jula iz oblasti krivičnog procesnog prava, što je nastavak dugogodišnje saradnje u oblasti studentske prakse između Pravnog fakulteta i Osnovnog suda, a prva praksa organizovana na osnovu Okvirnog sporazuma o razumijevanju – Unapređenje praktične nastave i obuke za studente prava i diplomirane pravnike. Studente podijeljene u male grupe kroz praksu su vodili mentori, sudije Osnovnog suda. Tokom pet radnih dana za svaku grupu bilo je omogućeno upoznavanje sa nadležnostima i načinom rada Suda, proučavanje dostupnih predmeta, praćenje suđenja, a na učesnike je poseban utisak ostavila mogućnost postavljanja pitanja i neposrednog razgovora sa mentorima.

Studentska praksa u Osnovnom sudu priređena je kao nastavak prakse koju su učesnici prethodno imali u Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini, po modelu studentske prakse koji je osmišljen na Pravnom fakultetu, a predstavlja dio programa prakse na osnovu Okvirnog sporazuma po kojem je u ovoj akademskoj godini obuhvaćeno čak osam pravosudnih institucija iz tri grada Republike Srpske – Istočnog Sarajeva, Bijeljine i Trebinja.

Posebnu važnost Pravni fakultet posvećuje zadovoljstvu studenata sprovedenim aktivnostima u okviru prakse. Zbog toga su od velike važnosti podrška i razumijevanje predsjednika Osnovnog suda Aida Hanušića, uprave i zaposlenih. O njihovom trudu i posvećenosti, naročito sudija mentora, svjedoče utisci naših studenata koje prenosimo.

 

„Pre svega, zahvalila bih rukovodstvu Pravnog fakulteta što su nam omogućili obavljanje prakse u Osnovnom sudu. Za mene je ovo bilo jedno veliko iskustvo i podstrek za dalje studiranje. Imala sam priliku da se upoznam sa radom suda. Posebnu zahvalnost dugujem mentoru, sudiji Siniši Lazareviću, pre svega na izdvojenom vremenu i ljubaznosti. Pored svojih mnogobrojnih obaveza prihvatio je da radi sa nama i da nam nesebično prenese svoje znanje i iskustvo, kao i da odgovori na sva pitanja i razjasni sve nedoumice koje smo imali. Tokom petodnevne prakse u Osnovnom sudu imali smo priliku da prisustvujemo velikom broju suđenja za različita krivična dela. Smatram da je jako važno da kao studenti stečeno znanje iz teorije učvrstimo praksom, što se i ovog puta postiglo.“

Milijana Stevanović, student treće godine

„U Osnovnom sudu u Bijeljini smo se prvo upoznali sa radom prijemne kancelarije i pisarnice. Ugostio nas je i predsjednik suda te porazgovarao sa nama o daljim planovima i mogućnosti obavljanja pripravničkog rada u pravosudnim institucijama. Praksa u Osnovnom sudu se bazirala na prisustvo suđenjima. Svaki dan smo išli na dva do tri suđenja a najčešći predmeti su bili nasilje u porodici, pronevjera, šumska krađa, dječija pornografija te proizvodnja i promet opojnih droga. Posebnu pohvalu dugujemo operateru za informaciono-komunikacione tehnologije koji nam je tokom boravka u Osnovnom sudu bio na raspolaganju. Ja sam i više nego zadovoljna protekom prakse, jer sam naučila kako primjeniti do sada naučeno u praksi. Savjetovala bih svima da se prijave za svaki vid prakse koji pruža naš fakultet. Takođe sam svjesna da praktična nastava oduzima dosta vremena i snage ali isto tako smatram da se ovakve prilike ne sreću često i da ih treba iskoristiti.“

Anja Jurošević, student treće godine

„Javljam se povodom obavljene prakse u Osnovnom sudu u Bijeljini. Nosim pozitivne utiske i sa ove prakse. Bili smo u mogućnosti da posjetimo prijemnu kancelariju i pisarnicu i upoznali smo se sa njihovim radom. Posjetili smo predsjednika Osnovnog suda, kao i operatera informaciono-komunikacione tehnologije. Takođe smo prisustvovali brojnim suđenjima, a prije svakog suđenja smo imali priliku da porazgovaramo sa sudijama.“

Cvija Jović, student četvrte godine

 

„Što se tiče prakse u Osnovnom sudu u Bijeljini, mogu reći pre svega da su svi zaposleni, počev od prijemnog odeljenja, preko pisarnice, daftilografa, pa do samih sudija, bili vrlo srdačni i zainteresovani da nam izađu u susret. Ono što je posebno obeležilo konkretno ovu praksu su suđenja. Naravno, na samom početku smo imali priliku i čast da se upoznamo sa predsednikom suda, koji nas je primio u svoju kancelariju i poželeo uspešnu praksu. Kada je reč o suđenjima, imali smo priliku da prisustvujemo na suđenjima koja su se odnosila na različita krivična dela, što je bilo posebno zanimljivo, a i korisno. Kako smo odslušali krivično procesno pravo, a mnogi i spremaju taj ispit, mogu reći da se pruža jedna šira slika i mnogo pomaže boljem razumevanju gradiva. Stoga, na kraju mogu reći da je praksa bila vrlo uspešna, korisna i sadržajna.“

Tamara Milićević, student treće godine

 

„Utisci sa prakse u Osnovnom sudu u Bijeljini su takođe pozitivni. Boravak u Osnovom sudu smatram veoma poučnim za naš budući poziv. Osoblje koje nas je dočekalo bilo je krajnje prijatno. Prisustovale smo glavnim pretresima, bile smo na prijemu kod predsjednika suda i upoznale se sa radom pisarnice. Mentor je nastojao da nam približi kako to izgledaju radni dani jednoga sudije i rado je odgovarao na sva naša pitanja. Svoje do sada stečeno teorijsko znanje sam upotpunila praktičnim.“

Milica Ristanić, student treće godine

 

„Praksa u Osnovnom sudu u Bijeljini, studentu završne godine studija, pruža značajno iskustvo i bolje upoznavanje sa funkcionisanjem ove pravosudne institucije. Znanje koje sam stekla na fakultetu, uspješno sam primijenila na ovoj praksi. Imala sam priliku da učestvujem u svim fazama postupka koje se vode pred ovim sudom. Na samom početku prakse, upoznala sam se sa radom prijemnog odjeljenja gdje se vrši prijem i unos dokumenata, pisarnice, zatim sa odjeljenjem za upravljanje predmetima, prijemom i otpremom pošte kao i sa arhivom. Nakon svih ovih tehničkih obrada, predmeti odlaze u ruke sudija na odlučivanje. Prisustvovala sam na više ročišta kako u krivičnim tako i građanskim postupcima. U nekoliko slučajeva nailazila sam na jako interesantna i žustra suđenja. U jednom veoma interesantnom predmetu, imala sam priliku i da prisustvujem suočenju svjedoka, jednom od veoma važnih instituta našeg krivičnog zakonodavstva, koje smo izučavali tokom studija. Ova praksa mi je prošla znatno brzo, ali mi je svakako pomogla u oblikovanju i upotpunjenju mog znanja. Na kraju bih zahvalila mentoru, sudiji Siniši Lazareviću, koji je nesebično dijelio svoje znanje. Omogućio nam je pristup predmetima, objašnjavao nam je primjenu određenih instituta i pokazao težinu i odgovornost sudijskog poziva. Takođe nam je skrenuo pažnju i na kolegijalnost koja je potrebna da bi se svaki predmet doveo do kraja i donijela prava odluka. Zahvalila bih Pravnom fakultetu i profesoru Đorđu Mariloviću koji nam je omogućio obavljanje ove prakse.“

Marija Božić, student četvrte godine

Štampa El. pošta

OKONČANA STUDENTSKA PRAKSA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI NA OSNOVU OKVIRNOG SPORAZUMA

 

Pravni fakultet i Okružno javno tužilaštvo nastavili su saradnju u oblasti održavanja studentske prakse na osnovu Okvirnog sporazuma o razumijevanju – Unapređenje praktične nastave i obuke za studente prava i diplomirane pravnike. U toku maja i juna ove godine, studenti Pravnog fakulteta pohađali su praksu u Okružnom javnom tužilaštvu, iz oblasti krivičnog procesnog prava. Studenti su bili podijeljeni u male grupe, a sa njima su neposredno radili mentori iz reda okružnih javnih tužilaca. Detaljno utvrđen program prakse obuhvatio je upoznavanje studenata sa djelokrugom rada i sa nadležnostima Tužilaštva, upoznavanje sa pojedinačnim predmetima, sa naglaskom na način rješavanja prijave i vođenje istrage. Studentima je predstavljen rad pisarnice Tužilaštva, upoznati su sa praktičnim primjerima iz prakse Tužilaštva, izradom tužilačke odluke, a posebna pažnja bila je posvećena prisustvu studenata na glavnom pretresu pred sudom i sadržajnim razgovorima i konsultacijama sa tužiocem, mentorom grupe. Vrijedno pomena je i to što Pravni fakultet i ovu studentsku praksu organizuje za sve studente odgovarajuće godine studija, a ne samo za uži krug ili određene grupe. Svi studenti koji su se odazvali na ranije objavljen poziv, dobili su priliku da učestvuju u praksi, što je opredjeljenje Pravnog fakulteta i što omogućava najviši domet u pogledu spoja teorije i prakse već tokom studiranja.

Okružno javno tužilašto u Bijeljini, kao i ostalih osam pravosudnih institucija koje u ovom trenutku učestvuju u organizaciji studentske prakse na Pravnom fakultetu na osnovu Okvirnog sporazuma, pokazali su posebno razumijevanje i posvećenost. Ovo je još značajnije ako se ima u vidu da, u uslovima zahtjevne norme i kriterijuma vrednovanja rada sudija i tužilaca, ovakve aktivnosti nažalost nisu prepoznate niti vrednovane u odgovarajućim sistemima evaluacije rada. Pravni fakultet i ovim putem zahvaljuje za priliku koja je pružena studentima i budućim mladim kolegama diplomiranim pravnicima, a o sadržaju i značaju studentske prakse najbolje govore utisci polaznika.

„Sa prakse u Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini nosim samo pozitivne utiske. Svaki dan je bio dinamičan i drugačiji od prethodnog, što nam je omogućilo da se upoznamo sa načinom na koji izgleda i funkcioniše jedna radna sedmica u Tužilaštvu. Imali smo priliku da posjetimo pisarnicu i upoznamo se sa zadacima zaposlenih, prisustvovali smo suđenjima i analizirali predmete iz prakse. Posebnu zahvalnost dugujemo okružnoj javnoj tužiteljki Bojani Lazarević, našoj mentorki, koja je, uprkos obimu posla i složenosti zadataka, bila ljubazna da izdvoji vrijeme za rad sa studentima. Ono što mi se posebno dopalo je divan pristup naše mentorke od prvog dana, zahvaljujući kome smo koleginice i ja bile slobodne da, bez ustručavanja, postavljamo brojna pitanja koja se tiču tužilačke funkcije.

Imale smo priliku da diskutujemo sa mentorkom o pojedinim institutima i njihovom različitom poimanju iz teorijskog i praktičnog aspekta, da argumentujemo lična mišljenja i da same formiramo zaključke analizirajući predmete iz prakse. Upravo neposredan razgovor sa mentorkom nam je omogućio da saznamo šta podrazumijeva tužiočev posao, ali i šta je potrebno da bi neko postao tužilac. Željela bih da zahvalim Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu na mogućnosti obavljanja prakse u Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini, koja zaista predstavlja jedno značajno i korisno iskustvo.“

Anja Karavlah, student treće godine 

„Pre svega, zahvalila bih koordinatoru ove prakse doc. dr Đorđu Mariloviću i upravi Fakulteta na prilici da kroz neposredno prisustvo u Tužilaštvu uvidimo stvarnost i lepotu tog poziva, o kom smo tokom protekle akademske godine imali priliku da slušamo. Biti sa tužiocem u kancelariji i pratiti ga kroz radni dan je fenomenalan doživljaj, držati „živ“ predmet u rukama i raspravljati o njemu nešto je što nam je svakako dočaralo stvarne izazove i dileme sa kojima se tužioci susreću. Imale smo priliku da posetimo i pisarnicu Tužilaštva, koja je daleko od onoga što smo mi zamišljale. Savremeni sistemi i programi u kojima se radi olakšavaju unošenje predmeta i vođenje celog postupka. Posebno me oduševio šestočlani tim koji tu radi i funkcioniše „kao sat“. U razgovoru sa njima zaključili smo da je nekada i kolektivni rad prednost, s obzirom na to da svi oni jedni druge dopunjuju i savetuju.

Tužiteljka Bojana Lazarević, kojoj dugujemo neizmernu zahvalnost za rad i trud koji je uložila, ali i vreme koje je izdvojila za nas, približila nam je svoj posao na takav način da posle ovih pet dana svaka od nas može da zaključi koliko joj je ovaj poziv privlačan. Sve studente pozvala bih da iskoriste ovakve prilike i uzmu učešća u bogatoj studentskoj praksi koja im se nudi jer će im to iskustvo značiti kako u izgradnji sopstvenih afiniteta tako i u osposobljavanju njih kao budućih diplomiranih pravnika.“

Kristina Živanović, student treće godine 

„Nosim pozitivne utiske. Jako mi se dopao pristup okružnog javnog tužioca, koja nam je na jednostavan i nama shvatljiv način objasnila u čemu se sastoji posao jednog javnog tužioca. Kroz nekoliko slučajeva iz prakse omogućila nam je da i mi aktivno učestvujemo, u smislu da je tražila naše mišljenje u vezi sa naprijed navedenim predmetima, i na taj način procijenila kako razmišljamo i logički zaključujemo. Dopalo mi se što se u nekoliko dana moglo iz jednog drugog ugla vidjeti kako funkcioniše rad Tužilaštva u praksi, a ne samo kroz teorijsku nastavu na fakultetu. Takođe, imali smo priliku da posjetimo pisarnicu Tužilaštva i da se upoznamo sa njenim radom, gdje su nam objasnili kako teče proces od zaprimanja akata, pa do njihove obrade. Imali smo priliku i da prisustvujemo suđenju.“

Cvija Jović, student četvrte godine

„Naš mentor bio je tužilac Ranko Kerović. U četvrtak smo prisustvovale suđenju, a nakon toga smo razgovarale sa tužiocem o tom slučaju. U petak smo ponovo prisustvovale suđenju a nakon toga smo razgovarale sa sudijom koja je bila postupajuća u postupku. Ona nam je dala veoma korisne i dobre životne savjete. Takođe smo uspjele i da se fotografišemo u sudnici i pisarnici. Želim da Vam zahvalim što ste nam omogućili da obavljamo praksu u takvoj instituciji. Ponosne smo što smo studenti našeg fakulteta.“

Mirjana Rikić, student treće godine

„Praksa u Okružnom tužilaštvu omogućila mi je da na pravi način shvatim lepotu tužilačkog poziva, ali i težinu koju ta funkcija nosi sa sobom. Tužiteljka je odgovarajućim primerima i otvorenim načinom komunikacije sve nas navela da razmišljamo i da razumemo značaj koji ovaj poziv nosi sa sobom. Imali smo priliku da dođemo u dodir sa realnim predmetima i životnim situacijama, te da iskažemo svoje impresije i zaključke u vezi sa svim pojedinostima. Uputili su nas u čitav proces odlučivanja i postupanja, kako u pogledu materijalnog predmeta, tako i formalnih pojedinosti procesa. Svi su bili izuzetno ljubazni i zainteresovani da nam prenesu svoje znanje i iskustvo.“

Marija Đorđević, student treće godine

„Utisci sa prakse u Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini su izrazito pozitivni. Mentor se trudio da nam na najbolji mogući način prenese svoje znanje i iskustvo. Prisustvovale smo suđenjima koja su mi bila zanimljiva, a poslije njih mentor bi nam dodatno pojašnjavao sve što bi nas interesovalo. Upoznale smo se i sa radom pisarnice Tužilaštva gdje nas je dočekalo veoma stručno i prijatno osoblje, spremno da odgovori na sva naša pitanja. Smatram ovo iskustvo vrlo korisnim.“

Milica Ristanić, student treće godine.

„Povodom prakse u Tužilaštvu, moji utisci su fantastični. Zadovoljan sam organizacijom prakse, kako je to sve teklo, imali smo čast da nam mentor prakse bude tužilac Nebojša Jovanović, koji je prije svega odličan čovjek, koji fantastično obavlja svoj posao. Mogli smo da naučimo štošta od njega, posvetio nam je vrijeme, pričao nam o raznim slučajevima u njegovoj karijeri. Upoznao sam sa njegovim poslom, nadležnostima, vodio nas je na suđenja, sve je bilo fantastično.“

Zarija Josipović, student treće godine

„Kao student treće godine osnovnih studija na Pravnom fakultetu, imala sam priliku da pohađam praksu u pravosudnim institucijama u junu mjesecu. Moja očekivanja su i više nego ispunjena i jako sam zadovoljna načinom rada i pristupom prema nama studentima. Na praksi u OJT mentor nam je bila tužilac Bojana Lazarević. Upoznali smo se sa radom pisarnice Tužilaštva gdje sam naučila kako se predmeti primaju i grupišu. Takođe, tužilac nas je upoznala sa djelokrugom i nadležnostima Tužilaštva kao i sa drugim tužiocima i ostalim zaposlenim licima. Najveći utisak na mene ostavili su konkretni predmeti koje nam je tužilac Bojana podijelila i „testirala“ naše znanje u pogledu rješavanja predmeta. Uvažavala je svako naše mišljenje prilikom rješavanja predmeta i ispravljala naše greške. Prisustvovali smo i suđenjima. Razgovarali smo sa tužiocima o najčešćim krivičnim djelima koja se događaju na teritoriji Bijeljine. Njihov pristup prema studentima tokom prakse je za svaku pohvalu.

Ja sam i više nego zadovoljna protekom prakse, jer sam naučila kako primijeniti do sada naučeno u praksi. Savjetovala bih svima da se prijave za svaki vid prakse koji pruža naš fakultet. Takođe, svjesna sam da praktična nastava oduzima dosta vremena i snage ali isto tako smatram da se ovakve prilike ne sreću često i da ih treba iskoristiti.“

Anja Jurošević, student treće godine

„Što se tiče prakse u Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini, mogu Vam preneti zaista samo pozitivne utiske, za šta je, osim organizacije Fakulteta, zaslužan i izabrani mentor. To je tužilac sa velikim pravničkim znanjem, bogatim radnim iskustvom, za koje se nije ustručuvao da podeli sa nama. Objašnjavao nam je celokupan proces, počevši od istrage, pa do drugostepenog postupka. Vodio nas je sa sobom gde god je išao, i na izjašnjenja o krivici, pri tom prethodno nas upoznavši sa celokupnim predmetom. Zatim na suđenja, kako u osnovnom, tako i okružnom sudu. To je zaista neprocenjivo iskustvo. U međuvremenu, skretao nam je pažnju na zanimljive slučajeve iz svoje prakse i pojašnjavao određena pravna pitanja i nedoumice. Sve u svemu, mogu reći da je ovo bila pre svega izuzetno korisna, a potom i zanimljiva i sadržajna, praksa.“

Tamara Milićević, student treće godine

„Ovom prilikom želim da zahvalim rukovodstvu Pravnog fakulteta što nam je omogućilo pohađanje prake u Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini i Osnovnom sudu u Bijeljini. Ova praksa mi je omogućila da naučim mnoge aspekte praktičnog dijela pravne struke. U okviru prakse u OJT najprije smo se upoznali sa sastavom Tužilaštva i načinom organizacije. Potom, imali smo uvid u dokumentaciju u vezi sa konkretnim predmetima. Svaka grupa je imala svog mentora, što nam je omogućilo jako dobru interakciju sa tužiocem i rješavanje nedoumica koje smo imali. Dalji tok prakse ogledao se u pohađanju suđenja, gdje smo naučili način na koji tužilac treba da se ophodi na sudu i koje dokaze i kako treba da izvede pred sudom. Takođe, prije svakog suđenja upoznavali smo se sa datim predmetom, a poslije smo zajedno sa tužiocem imali sumiranje utisaka u vezi sa tim suđenjem. Nakon ove prakse upoznala sam se sa širokim spektrom krivičnih djela i konkretnom primjenom pravnih normi na njih. Moji utisci u vezi sa ovom praksom su odlični! Svi zaposleni u Tužilaštvu su nam pomogli da steknemo nova znanja, a upoznali smo i sastav krivičnog odjeljenja Osnovnog suda u Bijeljini. Naučili smo mnogo praktičnih stvari i, kako sam lično bila zainteresovana za rad u pravosuđu, ovo je dodatno učvrstilo moju odluku. Još jednom, izražavam svoje zadovoljstvo obavljanjem ove prakse. Za mene je bilo odlično i jako korisno.“

Hristina Stančić, student četvrte godine

„Osećam potrebu da iskažem zahvalnost Fakultetu i koordinatoru doc. dr Đorđu Mariloviću na još jednoj uspešno realizovanoj praksi. Moji utisci su i više nego pozitivni. Imala sam priliku da se upoznam sa načinom rada Tužilaštva. Veliku zahvalnost dugujem mentoru, Saši Petkoviću, pre svega na izdvojenom vremenu i ljubaznosti. Pored svojih brojnih obaveza prihvatio je da radi sa nama i da nam nesebično prenese svoje znanje i iskustvo. Tokom petodnevne prakse u Tužilaštvu imali smo priliku da čujemo mnogo stvari iz krivične oblasti, saveta kao i da prisustvujemo velikom broju suđenja.“

Milijana Stevanović, student treće godine

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892