to top

USPJEŠNO OKONČANA STUDENTSKA PRAKSA IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA U OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI NA OSNOVU OKVIRNOG SPORAZUMA

Studenti Pravnog fakulteta uspješno su završili praksu iz oblasti građanskog prava u Osnovnom sudu u Bijeljini. Studentska praksa iz oblasti građanskog prava organizovana je u zimskom semestru 2023/2024. a. g., a biće nastavljena u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini u narednim mjesecima. U ovom semestru prvi put je organizovana praksa iz oblasti građanskog prava na osnovu Okvirnog sporazuma o razumijevanju, koji je postao prepoznatljiv i široko prihvaćen instrument za obezbjeđenje saradnje Pravnog fakulteta sa pravosudnim institucijama i uopšte pravničkom strukom i praksom. Praksa u Osnovnom sudu održana je za ukupno četiri grupe, od kojih je svaka imala mentora iz reda sudija. Ovim putem izražavamo veliku zahvalnost za profesionalizam, kolegijalnu podršku i ljubaznost svih mentora i organizatora prakse u Osnovnom sudu u Bijeljini. Utiske studenata prenosimo u nastavku.

„Građansko procesno pravo je znato obuhvatna i raznovrsna oblast prava. Na ovoj praksi smo se susreli sa različitim predmetima sporova, kako na parničnom tako i na vanparnično odjeljenju. Pratili smo glavna i pripremna ročišta koja su se ticala produženja roditeljskog prava, razvoda braka, utvrđivanja službenosti prolaza putem, povrede odredaba ugovora o kupoprodaju, povrede odredaba ugovora o radnom odnosu službenog lica kao i naknade materijalne i nematerijalne štete. Mogli smo da uvidimo kako sve ono što smo učili iz procesnih predmeta dobija svoju dinamiku u sudnici. Imali smo priliku da prisustvujemo saslušanju tužilaca i tuženih u svojstvu parničnih stranaka, ali i saslušanju svjedoka i vještaka medicinske, ekonomske struke, kao i psihologa ispred organa za socijalni rad. Postupajuće sudije su nakon svakog ročišta sa nama razgovarali o predmetu i imali smo mogućnost da pitamo sve što nas je zanimalo.

Ovo je bila jedna sadržajna i zanimljiva praksa, na kojoj se može mnogo toga naučiti. Zahvalila bih se sudijama Bojičiću i Mićiću koji su se znatno posvetili našoj praksi, nesebično podijelili svoje znanje sa nama i razgovarali o najzanimljivijim predmetima iz njihove prakse. Zahvalnost upućujem Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i profesoru Đorđu Mariloviću koji stoji kao organizator ove prakse.“

Marija Božić, student četvrte godine

„Pohađanje prakse u Osnovnom sudu u Bijeljini je veoma prijatno iskustvo koje bih svakome preporučio. Građanska materija je široka i kompleksna oblast prava te je značajno i na praktičan način sa njom se upoznati još za vrijeme studiranja. Različite parnice kojima smo prisustvovali svojom dinamikom su nas motivisale da ozbiljno shvatimo naše studiranje kao i posao koji ćemo u budućnosti obavljati.“

Čedan Perić, student treće godine

„Praksa u Osnovnom sudu u Bijeljini pomogla mi je da shvatim značaj poznavanja materije iz različitih oblasti građanskog prava. Predmeti sa kojima smo se susretali su bili vrlo zanimljivi, te smo imali priliku da diskutujemo i razmenimo mišljenja sa sudijom Dijanom Stevanović, koja nam je ujedno bila i mentor. Obilazak i provedeno vreme u sudu doprinelo je da razumemo kako celokupan mehanizam i postupak donošenja odluka teče. Naša mentorka se potrudila da nam približi i pojasni kako izgleda njen radni dan, svojim primerom pokazala nam je i da se učenje, posvećenost, trud i rad isplate i da je na nama da samostalno krojimo svoj put. Zahvalna sam upravi Pravnog fakulteta, kao i profesoru Đorđu Mariloviću, na ukazanoj prilici da steknemo novo znanje i neprocenjivo iskustvo. Svim studentima bih preporučila da iskoriste pružene prilike i da usput pronađu sebe.“

Marija Đorđević, student četvrte godine

„Moje iskustvo na praksi je dodatno potvrdilo moje vjerovanje da je teorijsko znanje ključno, a ono što se uči kroz praksu je usavršavanje već nečeg stečenog. Možda neka lekcija neće biti na ispitu, ali zasigurno će se nekada pojaviti u životu kroz rad u struci, tako da znanje koje stičemo za vrijeme studiranja, a pritom stičemo izuzetno kvalitetno znanje, ponavljam ključno je za budućeg dobrog pravnika. Ovakav utisak je uslovljen izuzetnim znanjem zaposlenih u Osnovnom sudu u Bijeljini, koji pored toga što posjeduju ogromno znanje pravne struke, posjeduju takođe izuzetnu pristupačnost, ljubaznost i strpljenje za nas studente. Ovim putem bih zahvalila mentoru, sudiji Aleksandru Matkoviću koji je svoje znanje sa nama podjelio, te nas afirmisao da budemo dobri pravnici, ali prvenstveno dobri ljudi koji će sutra da održe ugled ove profesije.“

Anastasja Badnjar, student treće godine

„Po okončanju još jedne uspešno realizovane prakse, mogu da kažem da sam kao budući pravnik bogatija za još jedno novo iskustvo. Praksa u Osnovnom sudu bila je obogaćena mogućnošću da pratimo postupke i prisustvujemo suđenjima. Imali smo priliku da vidimo kako izgleda prethodni postupak, da saznamo šta je to najvažnije od dokaza i koje su to procesne radnje koje se moraju obaviti.

Veliku zahvalnost dugujemo i našoj mentorki, sudiji Dijani Stevanović koja je bila otvorena za sva naša pitanja i nedoumice, ali i Pravnom fakultetu na prilici da posetimo institucije pravosuđa.“

Kristina Živanović, student četvrte godine

„Imali smo priliku da obiđemo prostorije suda, uključujući odjel gdje se nalaze svi predmeti koji se razvrstavaju prema sudijama kojima su i dodijeljeni pa do same arhive. Prisustvovali smo suđenjima, što je bilo ujedno i naše prvo iskustvo i veoma je zanimljivo. Sudija je bio jako otvoren za komunikaciju i na svako naše pitanje je ljubazno odgovarao. Imali smo mogućnost uvida u pojedine predmete, gdje nam je sudija ukratko objasnio i cijeli postupak rukovanja tim predmetima. To je uključivalo razmatranje žalbi, da li su svi podaci o strankama odgovarajući, da li su plaćene takse i slično. Bilo je jako lijepo biti dio ove prakse i na neki način pogledati u svoju budućnost. Nadam se da ćemo imati još lijepih iskustava.“

Tatjana Elčić, student treće godine

„Što se tiče utisaka sa same prakse, mogu reći da su oni skroz korektni. Dobili smo divnu mladu sudiju, koja nam je puno značila i što se samog suda tiče i što se tiče saveta u vezi sa građanskim procesnim pravom. Sve u svemu svi su bili fini prema nama, nismo imali nikakve probleme i bili su za nas tu koliko god su oni mogli i koliko su im obaveze dozvoljavale.

Sama praska mi je pomogla da sagledam taj deo zanimanja iz drugog ugla i da vidim gde bih mogla sebe da pronađem.“

Marija Tripić, student četvrte godine

„Pohađanje studentske prakse je veoma važan dio svakog studiranja te sam zbog toga veoma počastvovana jer na Pravnom fakultetu UIS postoji obilje mogućnosti za istu. Konkretno, praksa u pravosudnim institucijama je veoma značajna jer nas upoznaje sa različitim pozivima pravne profesije i motiviše nas za savjesno obavljanje poslova u budućnosti.

Kao posebno značajno izdvojila bih profesionalan, pristupačan i strpljiv stav koji su pokazali svi zaposleni u Osnovnom sudu u Bijeljini. Uvijek su sarađivali, bili otvoreni za diskusiju o predmetima i detaljnu analizu mogućih nedoumica. Mnogo toga smo naučili od njih. Pohađanje studentske prakse je jako lijepo iskustvo i svima bih preporučila.“

Iva Matić, student treće godine

„Praksa u Osnovnom sudu u Bijeljini je prilika studentima da kroz neposredno prisustvo u praksi uvide stvarnost i ljepotu našeg poziva. Imali smo priliku da dođemo u dodir sa realnim predmetima i životnim situacijama, te da iskažemo svoje impresije i zaključke u vezi sa svim pojedinostima. Svi su bili izuzetno ljubazni i zainteresovani da nam prenesu svoje znanje i iskustvo. Zahvaljujem se Pravnom fakultetu na ukazanoj prilici, ponosna sam što sam student na istom!“

Jovana Trninić, student treće godine

„Moji utisci su izrazito pozitivni – naučila sam nove stvari, uvjerila se da su stvari u praksi mnogo zanimljivije nego kada svoja znanja zasnivamo isključivo na teoriji, i stekla nova poznanstva sa apsolventima s kojima do sada nisam imala priliku da diskutujem.“

Jelena Tomić, student treće godine

„Pohađanje studentske prakse je veoma značajno za budući profesionalni rad svakog studenta. Imali smo priliku da se upoznamo sa mnogim predmetima iz građanskog prava i detaljno da ih analiziramo sa našim mentorima koji su odgovarali strpljivo na sva naša pitanja i uvijek bili raspoloženi za diskusiju.

Ovakav način praktične nastave omogućava priliku da studenti upoznaju potencijalne buduće poslodavce ali i da izgrade neraskidive veze između sebe koje će vremenom samo postajati jače. Ovakva vrsta praktičnog rada sa studentima interesantna je i radujem  se narednim oblicima prakse.“

Selena Vidović, student treće godine

„Prije svega, želim da zahvalim na ovoj prilici koju nam je naš fakultet pružio i koja nam je mnogo značila, kako u pogledu savladavanja gradiva, tako i u pogledu motivacije za dalji rad.

U Osnovnom sudu u Bijeljini su nas dočekali prijatno, profesionalno i sa stavom da nam na što bolji način predstave svoj rad. Prisutvovali smo ročištima, upoznali se sa predmetima i o njima diskutovali sa sudijom. Nakon svakog ročišta smo imali mogućnost da postavljamo pitanja i saznamo sve što nas interesuje, na šta smo uvijek dobili potpun odgovor. Nadam se da ću ponovo imati priliku za ovako nešto, te savjetujem kolegama da se prijave i obogate za još jedno novo iskustvo i znanje.“

Željka Sekulić, student druge godine

„Moji utisci sa ove prakse su odlični! Tokom ove prakse imali smo priliku sarađivati sa sudijama i prisustvovati suđenjima. Mentori moje grupe su bili sudije Radiša Bojičić i Ljubiša Mićić. Ovom prilikom bih željela da zahvalim mentorima na divnoj saradnji. Mentori su bili otvoreni za rad i dijeljenje svog iskustva sa studentima. Imali smo priliku da razgovaramo o predmetima iz različitih oblasti. Ova praksa predstavlja odličnu nadogradnju dosada stečenog teorijskog znanja i nadam se da će se saradnja Pravnog fakulteta i pravosudnih institucija nastaviti idalje.“

Hristina Stančić, apsolvent

Štampa El. pošta

USPJEŠNO OKONČANA STUDENTSKA PRAKSA NA OSNOVU OKVIRNOG SPORAZUMA U OSNOVNOM SUDU SOKOLAC, ODЈELJENJE U PALAMA

Studenti Pravnog fakulteta koji studiraju u sjedištu Fakulteta u Palama uspješno su učestvovali u studentskoj praksi iz oblasti građanskog (procesnog) prava u Osnovnom sudu Sokolac, odјeljenje u Palama. Praksa je održana u drugoj polovini decembra mjeseca prema modelu prakse koji je osmišljen na Pravnom fakultetu, a predstavlja dio programa prakse na osnovu Okvirnog sporazuma o razumijevanju – Unapređenje praktične nastave i obuke za studente prava i diplomirane pravnike. Višednevni mentorski rad sa studentima i mogućnost neposredne komunikacije sa sudijama, omogućili su studentima da ovladaju praktičnim znanjem i vještinama u oblasti  građanskog prava.

Nastavak studentske prakse iz oblasti građanskog prava planiran je u mjesecu februaru iduće godine kada će studente ugostiti sudije Građansko-privrednog odjeljenja Okružnog suda u Istočnom Sarajevu.

 

O značaju same prakse, studenti su rekli sljedeće.

„Pohađanje studentske prakse u Osnovnom sudu Sokolac, odjeljenje u Palama, bilo je dragocjeno iskustvo. Boravak u radnom okruženju pravosudne institucije (a priori) pružio mi je priliku da dodatno unaprijedim, te (a posteriori) praktično primjenim teorijsko znanje, stečeno tokom studiranja. Kroz razgovor sa (profesionalnim i ljubaznim) mentorima o građanskom postupku i predmetima, uočio sam izazove sudijskog poziva i kompleksnost građanskog postupka. U suštini, studentska praksa je značajna vannastavna aktivnost, koja doprinosi  razvoju i usavršavanju profesionalnih vještina. Svakako, preporučujem svima da se prijave za praksu.“

Filip Šupić, student četvrte godine

 

„Praksa u Osnovnom sudu je uvijek obogaćujuće iskustvo. Interakcija sa sudijama donosi brojne benefite, sudije su bili profesionalni i otvoreni za sva pitanja u vezi sa pravnom strukom. Prisustvovanje suđenjima pružilo mi je priliku za praktično iskustvo i doprinijelo razumijevanju parničnog postupka, stoga preporučujem mlađim generacijama da pohađaju prakse.”

Mihailo Andrijašević, student četvrte godine

 

„Prisustvovali smo pripremnim ročištima kao i parničnom (glavnom) ročištu. Sudije mentori su nas uputili na način rada suda i tok samog postupka, načinima izlaganja dokaza, saslušanja vještaka, kao i procjeni relavatnih dokaza za vođenje postupka.Radnici suda kao i sudije mentori dočekali su nas prijatno, otvoreni za saradnju kao i za sva pitanja i nedoumice koje nas zanimaju.

Ova praksa je jedno divno iskustvo koje nam je pridonijelo lakšem razumijevanju materije.Praksa koju organizuje Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, svakako će nam pružiti mogućnost da lakše dođemo do zaposlenja, i stručnog usavršavanja.“

Mihailo Kovačević, student treće godine 

„Prije svega htjela bih da se zahvalim na mogućnosti koju nam je Pravni fakultet pružio. Nama studentima, praksa poput ove mnogo znači. Imali smo priliku da prisustvujemo ročištima i praktično uočimo sve ono o čemu učimo. Pored toga, mnogo su nam značili i razgovori sa sudijama, koji su bili veoma pristupačni. Imali smo mogućnost da pitamo sve što nas zanima i da proširimo svoje znanje.”

Lana Šućur, student treće godine

 

„Ovom prilikom prvo bih htjela da iskažem  zahvalnost na omogućenoj  praksi. Imali smo zaista lijepo iskustvo sa sudijama, sa kojima samo razgovarali o ročištima i drugim predmetima. Bilo je mnogo korisno i zanimljivo prisustvovati ročištima i vidjeti kako to u praksi funkcioniše. Praksa nam pomaže da bolje razumijemo teoriju koju učimo, a i da je lakše savladamo. Takođe, praksa nam je pomogla da se bolje upoznamo sa  radom suda, njegovom organizacijom i nadležnostima.”

Sara Okiljević, student treće godine

 

„Veoma sam zahvalna na omogućenoj praksi. Utisci su veoma pozitivni, smatram da je korisno da, pored teorije koju svakodnevno učimo, imamo i ovaj vid prakse. Prisustvovali smo ročištima, vidjeli kako to u praksi izgleda i moram da kažem da su sudije bile veoma susretljive i otvorene za diskusiju o bilo kom postavljenom pitanju. “

Sofija Golijanin, student treće godine

 

„Prije svega, želim da se zahvalim na omogućenoj praksi koja nam je dosta pomogla u shvatanju pojedinih teorijskih principa. Na praksi smo imali mogućnost da prisustvujemo ročištima koja su bila dosta zanimljiva, a uz to smo imali mogućnost da sa sudijama diskutujemo o različitim dilemama i o svim pitanjima koja su nas zanimala. Sudije su se jako potrudile da nam sve detaljno pojasne i da uživamo na praksi, kao što i jesmo.”

Marina Milošević, student treće godine

 

„Prisustvovali smo pripremnim ročištima u koje su nas najprije sudije mentori uputili,kao i sam način rada suda u toku samog postupka,kao i način izlaganja dokaza,saslušanje vještaka naravno i procjeni dokaza koji su upotrebljavani. Zaista smatram da je ova praksa jedno divno iskustvo te da ce imati veliki značaj u našem daljem radu i školovanju.Sudije mentori su se potrudili da, na što bolji i profesionalniji način, prikažu rad suda i samu njihovu ulogu.”

Marina Sudžum, student treće godine

 

„Praksa u Osnovnom sudu u Sokocu, odjeljenje u Palama je bila veoma korisna za razumijevanje materije iz Građansko procesnog prava. Imali smo priliku da prisustvujemo ročištima i da razgovaramo sa sudijama koji su nas ljubazno primili i upoznali sa svojim radom. Kao i ostale prakse koje sam pohađala, i ova praksa mi je pomogla da obogatim svoje znanje iz oblasti građanskog prava, a pored toga i pružila zanimljivo iskustvo.”

Anastasija Spaić, student četvrte godine 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892