to top
 • Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

  Pravni fakultet Univerziteta u
  Istočnom Sarajevu

Javna odbrana završnog master rada kandidata Lane Čizmo

U četvrtak, 23. 11. 2023. godine sa početkom u 12.00 časova, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu u Palama, održana je javna odbrana završnog master rada kandidata Lane Čizmo, dipl. pravnika  pod nazivom ''Međunarodno pravna regulativa berzi''. Komisiju za...

Sastanak Besjedničke sekcije

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO PALE Pale/Bijeljina OBAVJEŠTENJE   Pozivaju se svi zainteresovani studenti da prisustvuju sastanku Besjedničke sekcije.Sastanak Besjedničke sekcije održaće se u Bijeljini u petak 24. 11. u 15.30 časova, a u Palama u ponedjeljak 27. 11. u 16 sati.   Prof. dr Dimitrije Ćeranić Doc...

Javna odbrana završnog master rada kandidata Lane Čizmo

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO PALE   OBAVJEŠTENJE Zakazuje se javna odbrana završnog master rada  kandidata Lane Čizmo, dipl. pravnika pod nazivom ''Međunarodno pravna regulativa berzi'' za četvrtak 23. 11. 2023. godine u 12.00 časova, u sjedištu Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom...

O nama

O nama

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu ima tradiciji dugu 65 godina.

Nastavno osoblje i katedre

Nastavno osoblje i katedre

Nastavnici i saradnici koji održavaju nastavu na nastavnim predmetima.

Naučno-istraživački rad

Naučno-istraživački rad

Važniji naučno-istraživački i stručni projekti koji su održani na Pravnom fakultetu

Studijski programi

Studijski programi

Nastava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu se odvija u skladu sa Bolonjskim principima.

Studentska služba

Studentska služba

Studentska služba učestvuje u aktivnostima planiranja, organizovanja i provođenja nastavnog procesa.

UPIS 2023

UPIS 2023

Dobro došli na Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 • Savez studenata Pravnog fakulteta

  Savez studenata Pravnog fakulteta

  Udruženje studenata Pravnog fakulteta Srpsko Sarajevo - Pravnik.

 • Biblioteka

  Biblioteka

  Bibliotečki fond svakim danom se povećava i pokriva sve oblasti prava.

 • Besjednička sekcija

  Besjednička sekcija

  Sekcija za besjedništvo Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu obnovila je rad u oktobru 2010. godine.

 • Debatni klub

  Debatni klub

  Gdje pronaći plodnije tlo za vođenje argumentovane rasprave i razvijanje vještina kritičkog mišljenja do na pravnom fakultetu?

 • Godišnjak PFIS

  Godišnjak PFIS

  Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu je otvoren kako za domaće, tako i inostrane autore, za sve ideje, stavove, kritike i prijedloge.

 • Zbornici radova sa naučnih skupova

  Zbornici radova sa naučnih skupova

  Pravni fakultet je štampao monografiju povodom 70. godišnjice postojanja i rada.

 • Monografije

  Monografije

  Pravni fakultet je štampao monografiju povodom 70. godišnjice postojanja i rada.

 • Udžbenici

  Udžbenici

  Udžbenici koji se koriste na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 • Zbornik radova

  Zbornik radova

  Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 • Zbirka monografskih publikacija

  Zbirka monografskih publikacija

  Velika zbirka monografskih publikacija.

 • Godišnjak studenata PFIS

  Godišnjak studenata PFIS

  Studentski stručni časopis u elektronskom izdanju.

  Naslovna strana

   

  Impresum

   

  Sadržaj na srpskom

   

  Sadržaj na engleskom


  S A D R Ž A J

   


  Predgovor

  1

   

  OPŠTA PITANJA OSTVARIVANJA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

   

  Prof. dr Milan Tomić

  LJUDSKA PRAVA I SLOBODE – PROBLEMI I PERSPEKTIVE

  3

  Prof. dr Jovica Trkulja

  ANTINOMIJE DEMOKRATIJE I LJUDSKIH PRAVA NA PRAGU XXI VEKA

  10

  Prof. dr Dragan Bataveljić

  SLOBODE I PRAVA ČOVEKA I GRAĐANINA I ZNAČAJ BORBE ZA NJIHOVO OSTVARIVANJE I STALNO UNAPREĐIVANJE

  23

  Prof. drMirjanaNadaždinDefterdarević

  INDIVIDUALNA I KOLEKTIVNA LJUDSKA PRAVA – KONTROVERZE JEDNE PODJELE

  48

  Prof. dr Zoran Avramović

  DEMOKRATIJA I INSTRUMENTALIZACIJA LJUDSKIH PRAVA

  60

  Viši ass. mr Zlatiborka Popov-Momčinović

  FEMINISTIČKI DISKURSI O LJUDSKIM PRAVIMA

  78

   

  OSTVARIVANJE POJEDINIH LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

   

  Prof.dr Gordana Stanković

  NORMATIVNO OGRANIČAVANJE PRAVA NA PRAVNU ZAŠTITU U PARNIČNOM POSTUPKU

  91

  Prof.dr Oliver Antić

  PRAVO NA ODBRANU KAO OSNOVNO LJUDSKO PRAVO

  109

  Prof. dr Marijana Pajvančić

  PRAVNA PRIRODA I SADRŽAJ AKTIVNOG BIRAČKOG PRAVA

  122

  Prof. dr Vladan Petrov

  USTAVNI SUD I ZABRANA RADA POLITIČKIH STRANAKA (I DRUGIH UDRUŽENJA)

  133

  Prof. drOlgaCvejić Jančić

  POSEBNA PRAVNA ZAŠTITA STARIH LICA

  146

  Prof.dr Stanka Stjepanović

  ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD IZLOŽENOSTI DUVANSKOM DIMU

  163

  Prof.drDijana Marković Bajalović

  SLOBODA PRIVREĐIVANJA U SVETLU ISTORIJSKOG RAZVOJA KOMPANIJSKOG PRAVA

  174

  Prof. drPredrag Dimitrijević

  PRAVNA REGULATIVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I PRAVO NA PRIVATNOST

  199

  Doc. dr Mladen Vukčević, Ass. Danilo Ćupić

  USTAVNA ŽALBA KAO SREDSTVO ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA (SKICA ZA CRNOGORSKO ISKUSTVO)

  212

  Doc. dr. sc. Zarije Seizović

  PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE U EUROPSKOM SISTEMU ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA KRIVIČNOPRAVNI ASPEKT

  232

  Mr. sc. Maja Sahadžić

  MEĐUNARODNO PRAVO LJUDSKIH PRAVA: ZAŠTITA POJEDINACA I SKUPINA

  245

  Viši ass. Dimitrije Ćeranić, mr

  PRIMJENA MEĐUNARODNIH KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA U BOSNI I HERCEGOVINI

  262

  Ass. Sanja Savić, mr

  ISTORIJA SMRTNE KAZNE KOD SRBA

  279

   

  LJUDSKA PRAVA I SLOBODE U BOSNI I HERCEGOVINI

   

  Prof. dr Mile Dmičić

  USTAVNOSUDSKA ZAŠTITA VITALNOG NACIONALNOG INTERESA

  293

  Prof. dr. sc. Slavo Kukić

  BOSNA I HERCEGOVINA – RASKORAK IZMEĐU VERBALNOG I STVARNOG

  307

  Prof.dr Miodrag N. Simović

  AKTUELNA PITANJA ULOGE USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE U OBEZBJEĐENJU LJUDSKIH PRAVA U KRIVIČNIM STVARIMA

  315

  Doc. dr Goran Marković

  USTAVNOPRAVNI OSNOV OSTVARIVANJA EKONOMSKIH PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

  341

  Viši ass.Svjetlana Ivanović, mr

  KOLEKTIVNO OSTVARIVANJE AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

  366

  Viši ass. Sanja Golijanin, mr

  SUDSKA ZAŠTITA USTAVNIH SLOBODA I PRAVA POVRIJEĐENIH POJEDINAČNIM AKTIMA ILI RADNjAMA

  395

  Spomenka Krunić, dipl. pravnica

  RAVNOPRAVNOST ŽENA I MUŠKARACA OBAVEZE, PREPREKE I MOGUĆNOSTI

  408

  Ljubomir Sandić

  ZAŠTITA I PROMOCIJA PRAVA STARIH LJUDI

  435

   

   

  Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

  Sjedište

  Alekse Šantića br.3
  71420 Pale
  Republika Srpska - BiH
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

  Kontakt

  Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
  Bijeljina: +387 55 211 390;
  Srebrenica: +387 56 490 390;
  Fax: +387 57 226 892