to top

Osnovni studij

Pale

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta: Finansije i finansijsko pravo

FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO

ISPITNA PITANJA

(od 2018/2019. akademske godine)

 

PRVA GRUPA PITANJA

 1. Predmet nauke o finansijama i finansijskog prava
 2. Finansijsko pravo i javne finansije
 3. Finansijsko pravo i druge pravne discipline
 4. Istorijski razvoj poreskog sistema u BiH
 5. Pojam i instrumenti fiskalne politike
 6. Pojam javnih rashoda
 7. Klasifikacija javnih rashoda
 8. Načela javnih rashoda
 9. Obim državnih rashoda
 10. Teorija pokrića državnih rashoda
 11. Pojam javnih prihoda
 12. Klasifikacija javnih prihoda
 13. Elementi javnih prihoda
 14. Pojam i karakteristike poreza
 15. Teorije opravdanja poreza
 16. Cilјevi oporezivanja
 17. Učinci oporezivanja
 18. Granica poreskog zahvatanja
 19. Poreska načela
 20. Klasifikacija poreza
 21. Poreski sistem i poreska politika
 22. Poresko pravo EU
 23. Dvostruko oporezivanje
 24. Pojam dvostrukog oporezivanja
 25. Principi za određivanje poreske jurisdikcije
 26. Metode za izbegavanje dvostrukog oporezivanja
 27. Mere za izbegavanje dvostrukog oporezivanja
 28. Pojam prevalјivanja poreza
 29. Stepen prevalјivanja poreza
 30. Vrste prevalјivanja poreza
 31. Namerno i nenamerno prevalјivanje poreza
 32. Prevalјivanje unapred, prevalјivanje unazad i bočno prevalјivanje
 33. Jednostruko, dvostruko i višestruko prevalјivanje
 34. Perkusija
 35. Reperkusija
 36. Incidenca
 37. Posledice incidence
 38. Prevalјivanje poreza i polјoprivreda
 39. Prevalјivanje poreza i monopol
 40. Pojam izbegavanja plaćanja poreza
 41. Vrste evazije poreza
 42. Zakonita evazija poreza
 43. Nezakonita evazija poreza

DRUGA GRUPA PITANJA

 1. Poreski postupak
 2. Propisi kojima se uređuje poreski postupak
 3. Dokazivanje u poreskom postupku
 4. Poreski akti
 5. Načela poreskog postupka
 6. Poreskopravni odnos
 7. Stranke u poreskopravnom odnosu
 8. Poreski poverioci
 9. Poreska uprava
 10. Uprava za indirektno oporezivanje
 11. Pojam socijalnog osiguranja
 12. Poreski dužnici
 13. Prava i obaveze poreskih dužnika
 14. Poreska obaveza
 15. Nastanak i ispunjenje poreske obaveze
 16. Prestanak poreske obaveze
 17. Sekundarna poreska obaveza
 18. Utvrđivanje javnih prihoda
 19. Utvrđivanje javnih prihoda od strane nadležnog organa i samooporezivanjem
 20. Naplata javnih prihoda
 21. Redovna naplata poreza
 22. Prinudna naplata poreza
 23. Zaloga
 24. Kontrola javnih prihoda
 25. Pojam budžeta
 26. Budžetska načela
 27. Budžetska procedura
 28. Kontrola izvršenja budžeta
 29. Budžetski sistem RS
 30. Izvršenje budžeta
 31. Završni račun budžeta
 32. Budžetska kontrola i revizija

TREĆA GRUPA PITANJA

 1. Razvoj poreskog sistema RS
 2. Karakteristike poreskog sistema RS
 3. Sistemi poreza na dobit
 4. Elementi poreza na dobit u RS
 5. Sistemi poreza na dohodak
 6. Porez na dohodak građana u RS
 7. Porez na zarade
 8. Porez na prihode od samostalne delatnosti
 9. Porez na prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine
 10. Porez na prihode od kapitala
 11. Porez na kapitalne dobitke
 12. Porezi na imovinu u statici
 13. Porezi na imovinu u dinamici
 14. Porez na nepokretnost u RS
 15. Porezi na promet
 16. Porez na dodatu vrednost u BiH
 17. PDV - Identifikacija i registracija poreskih obveznika
 18. Akcize
 19. Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 20. Porez na dobitke od igara na sreću i zabavnih igara u Republici Srpskoj
 21. Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje u RS
 22. Takse i naknade
 23. Sistem taksi u RS
 24. Sistem naknada u RS
 25. Carine , pojam i funkcije carine, elementi carine i carinjenja
 26. Carinski sistem BiH
 27. Samodoprinos
 28. Javni zajam

 

Predmetni nastavnik:

Prof. dr Goran Milošević

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892