to top

Osnovni studij

Pale

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta: Međunarodno privatno pravo, akademska 2023/2024.

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

 

LITERATURA:

 

Međunarodno privatno pravo I – opšti deo, S. Đorđević, Z. Meškić, Institut za pravne i društvene nauke, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac 2016

 

Međunarodno privatno pravo, T. Varadi, B. Bordaš, G. Knežević, V. Pavić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2020 –

 

Napomena: Za studente koji su ranije odslušali predavanja, važi stara literatura i ispitna pitanja.

 

ISPITIVAČ: Doc. dr Dragana Damjanović

 

ISPITNA PITANJA

                                                                                                                  

 

Prvi dio / prvi kolokvij

 

 1. Predmet, metod i naziv međunarodnog privatnog prava (S. Đorđević,13-17)
 2. Element inostranosti (S. Đorđević, 17-20)
 3. Načela međunarodnog privatnog prava (S. Đorđević, 20-24)
 4. Izvori međunarodnog privatnog prava, njihova hijerarhija i popunjavanje pravnih praznina (S. Đorđević, 24-31)
 5. Pojam i struktura kolizione norme; formalizam i pravičnost; pravna kategorija i tačka vezivanja (S. Đorđević, 32-36)
 6. Vrste kolizionih normi – jednostrane i višestrane, proste i kompleksne (S. Đorđević, 36-38)
 7. Alternativne kolizione norme (S. Đorđević, 38-40)
 8. Kumulativne kolizione norme (S. Đorđević, 40-41)
 9. Supsidijarne kolizione norme, nesamostalne kolizione norme i klauzule odstupanja (S. Đorđević, 41-43)
 10. Uzvraćanje i preupućivanje (S. Đorđević, 44-52)
 11. Izuzeci od renvoi (S. Đorđević, 52-55)
 12. Upućivanje na složeni pravni poredak (S. Đorđević, 55-64)
 13. Pojam mobilnog sukoba zakona i osnovna pravila njegovog rješavanja (S. Đorđević, 65-68)
 14. Mobilni sukob zakona – okončana činjenična stanja (S. Đorđević, 68-70)
 15. Mobilni sukob zakona – otvorena činjenična stanja (S. Đorđević, 71-73)
 16. Mobilni sukob zakona – mješovita činjenična stanja (S. Đorđević, 73-76)
 17. Pojam kvalifikacije (S. Đorđević, 77-79)
 18. Prva kvalifikacija (S. Đorđević, 79-93)
 19. Druga kvalifikacija (S. Đorđević, 93-100)
 20. Kvalifikacija i renvoi (S. Đorđević, 100-102)

 

Drugi dio / Drugi kolokvijum

 

 1. Prethodno pitanje – pojam i određivanje mjerodavnog prava za prethodno pitanje (S. Đorđević, 104-111)
 2. Određivanje mjerodavnog prava za prethodno pitanje u domaćem MPP-u ( S. Đorđević, 111-114)
 3. Razgraničenje prethodnog pitanja od prvog i zavisnog pitanja (S. Đorđević, 114-115)
 4. Saznanje i primjena mjerodavnog stranog prava – načelo oficijelnosti i iura novit curia; utvrđivanje elementa inostranosti u činjeničnom stanju i ex offo primjena kolizione norme (S. Đorđević,116-119)
 5. Utvrđivanje sadržine i primjena stranog prava (S. Đorđević, 119-124)
 6. Nesaznatljivost stranog prava (S. Đorđević, 124-126)
 7. Javni poredak (S. Đorđević, 127-135)
 8. Specijalne klauzule javnog poretka (S. Đorđević, 135-136)
 9. Pojam i karakteristike normi neposredne primene (S. Đorđević, 136-141)
 10. Primjena domaćih normi neposredne primjene (S. Đorđević, 141-143)
 11. Primjena stranih normi neposredne primjene i dejstvo normi neposredne primjene (S. Đorđević, 144-146)
 12. Pojam i elementi izigravanja zakona (S. Đorđević, 146-151)
 13. Sankcionisanje izigravanja zakona, izbjegavanje primjene domaćeg prava pred inostranim organom (S. Đorđević, 151-153)
 14. Pojam prilagođavanja i protivriječnosti pravnih normi (S. Đorđević, 154-160)
 15. Korekcija kolizionih i materijalnopravnih normi – kolizionopravno i materijalnopravno prilagođavanje (S. Đorđević, 164-166)
 16. Prilagođavanje i ustanova javnog poretka (S. Đorđević, 166-167)
 17. Transpozicija (S. Đorđević, 168-175)
 18. Reciprocitet i retorzija u MPP i područja u kojima se primjenjuje odnosno ne primjenjuje (T. Varadi, 205-210)
 19. Reciprocitet i retorzija u odnosu na složene pravne sisteme i problem dokazivanja reciprociteta (T. Varadi, 210-212)
 20. Oblici reciprociteta (T. Varadi, 212-216)

 

Treći dio

 

 1. Mjerodavno pravo za pravnu i poslovnu sposobnost fizičkih lica (T. Varadi, 269-279)
 2. Pripadnost pravnih lica (T. Varadi, 279-283)
 3. Mjerodavno pravo za materijalne uslove za zaključenje braka (T. Varadi, 289-295)
 4. Mjerodavno pravo za formu braka (T. Varadi, 295-300)
 5. Diplomatsko-konzularni brakovi ( T. Varadi, 300-302)
 6. Mjerodavno pravo za nevažnost braka (T. Varadi, 302-305)
 7. Mjerodavno pravo za razvod braka (T.Varadi, 305-309)
 8. Mjerodavno pravo za lične i imovinske odnose bračnih drugova (T. Varadi, 309-313)
 9. Mjerodavno pravo za imovinske odnose u vanbračnoj zajednici (T. Varadi, 313-315)
 10. Mjerodavno pravo u pogledu bračnog i vanbračnog porijekla djece (T. Varadi, 316-320)
 11. Mjerodavno pravo za odnose između roditelja i djece (T. Varadi, 320-322)
 12. Haška konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece (T.Varadi, 323-325)
 13. Mjerodavno pravo u pogledu obaveze izdržavanja – izdržavanje između roditelja i djece, izdržavanje između ostalih srodnika i izdržavanje između usvojilaca i usvojenika (T.Varadi, 327-328)
 14. Mjerodavno pravo za usvojenje (T. Varadi, 329-331)
 15. Mjerodavno pravo za zakonsko nasljeđivanje (T. Varadi, 339-340)
 16. Mjerodavno pravo u pogledu testamentarne sposobnosti i sadržaja testamenta (T. Varadi, 342-343)
 17. Mjerodavno pravo za formu testamentarnog raspolaganja (T. Varadi, 343-345)
 18. Mjerodavno pravo za stvarna prava na nepokretnostima (T. Varadi, 349-352)
 19. Mjerodavno pravo za stvarna prava na pokretnim stvarima (T. Varadi, 352-358)
 20. Mjerodavno pravo za stvarna prava na stvarima u tranzitu (T. Varadi, 359-361)
 21. Mjerodavno pravo za stvarna prava na hartijama od vrijednosti i stvarna prava iz hartije od vrijednosti (T. Varadi, 363-364)
 22. Autonomija volje (T. Varadi, 371-384)
 23. Kolizione norme za ugovore u odsustvu autonomije volje (T. Varadi, 384-390)
 24. Određivanje mjerodavnog prava u pogledu forme ugovora (T. Varadi, 392-396)
 25. Mjerodavno pravo za ugovor o kupoprodaji (T.Varadi, 398-399)
 26. Mjerodavno pravo za ugovor o pomorskom prevozu putnika, stvari i prtljaga (T. Varadi, 399-401)
 27. Mjerodavno pravo za ugovor o vazdušnom prevozu putnika i stvari (T. Varadi, 401)
 28. Mjerodavno pravo za ugovor o transferu tehnologije (T. Varadi, 403)
 29. Mjerodavno pravo za mjeničnu sposobnost (T. Varadi, 424-425)
 30. Mjerodavno pravo za formu mjeničnih obaveza i prava i obaveze kod mjenice (T. Varadi, 425-427)
 31. Mjerodavno pravo za sticanje bez osnova i poslovodstvo bez naloga (T. Varadi, 431-434)
 32. Mjerodavno pravo za građanskopravne delikte sa elementom inostranosti u domaćem međunarodnom privatnom pravu (T. Varadi, 441-443)
 33. Haška konvencija o mjerodavnom pravu za drumske saobraćajne nezgode (T. Varadi, 447-450)
 34. Pojam i značaj međunarodne nadležnosti (T. Varadi, 487-489)
 35. Međunarodna i mjesna nadležnost (T. Varadi, 489-491)
 36. Direktna i indirektna međunarodna nadležnost (T. Varadi, 493)
 37. Isključiva i konkurentna međunarodna nadležnost (T. Varadi, 493-496)
 38. Opšta i posebna međunarodna nadležnost (T. Varadi, 496-501)
 39. Prorogaciona međunarodna nadležnost (T. Varadi, 501-503)
 40. Međunarodna litispendencija (T. Varadi, 507-511)
 41. Perpetuacio iurisdictionis (ustaljivanje nadležnosti) (T. Varadi, 519-520)
 42. Stranačka i parnična sposobnost stranaca (T. Varadi, 520-521)
 43. Cautio iudicatum solvi (T. Varadi, 522-524)
 44. Uslovljavanje besplatne sudske pomoći (T. Varadi, 524-525)
 45. Međunarodna pravna pomoć (T. Varadi, 525-530)
 46. Sistemi priznanja i izvršenja stranih sudskih odluka (T. Varadi, 534-536)
 47. Pojam strane sudske odluke (T. Varadi, 537-539)
 48. Uslovi za priznanje – međunarodna nadležnost suda (T. Varadi, 543-546)
 49. Uslovi za priznanje – pravnosnažnost, odnosno izvršnost strane odluke i poštovanje prava odbrane (T. Varadi, 546-548)
 50. Uslovi za priznanje – odsustvo ranije pravnosnažne domaće odluke i odsustvo ranije započetog postupka u istoj stvari (T. Varadi, 548-549)
 51. Uslovi za priznanje – uzajamnost (T. Varadi, 549-553)
 52. Uslovi za priznanje – poštovanje javnog poretka (T. Varadi, 553-555)
 53. Posebna pravila o priznanju odluka koje se tiču statusa (T. Varadi, 555-557)
 54. Postupak priznanja i izvršenja stranih sudskih odluka (T. Varadi, 557-560)
 55. Imunitet diplomatskih i konzularnih predstavnika i međunarodnih organizacija (T. Varadi, 565-566)

Imunitet države (T. Varadi, 567-568)

 

 

 

 

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892