to top

Osnovni studij

Pale

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta: Osnovi ekonomije

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA

OSNOVI EKONOMIJE

2019/20. a. g.

 

R. BR.

PITANJE

1.

Ekonomija kao nauka

2.

Potrebe

3.

Robe, usluge i upotrebno dobro

4.

Limitiranost resursa, oportunitetni troškovi i ekonomski izbor

5.

Kriva proizvodnih mogućnosti

6.

Ekonomska organizacija društva i njeni problemi

7.

Privreda, privređivanje i proizvodnja

8.

Društveni sistem proizvodnje

9.

Reprodukcioni sistem i proizvodni inputi

10.

Podjela rada

11.

Racionalnost i efikasnost

12.

Privredna struktura

13.

Međuzavisnost subjekata, kružni tok proizvoda i dohodaka

14.

Ekonomski principi (zakonitosti)

15.

Tržišna ekonomija (pojam i obilјežja, instituti, principi)

16.

Privredni poredak

17.

Opšte naznake o tržištu

18.

Tržišni cjenovni mehanizam

19.

Razvoj, istorijat i uslovi optimalnog funkcionisanja tržišta

20.

Tržišna struktura i infrastruktura

21.

Privatna, javna dobra i zajednički resursi

22.

Prirodni monopoli i njihova regulacija

23.

Pojam i funkcije novca

24.

Količina novca u opticaju; novčani agregati, likvidnost i prinosnost novca

25.

Svojina kao institut

26.

Država kao institut

27.

Preduzeće kao institut: pojam, vrste i socijalna odgovornost

28.

Raspoloživi dohodak, lična štednja i potrošnja

29.

Potrošač i potrošačko ponašanje (Gosenovi zakoni)

30.

Funkcija i zakon tražnje

31.

Uticaj cijena drugih roba na tražnju osnovne robe

32.

Tražnja robe kao funkcija potrošačkog budžeta

33.

Kretanje krive tražnje

34.

Funkcija i zakon ponude

35.

Zavisnost ponude robe od cijena drugih roba

36.

Zavisnost ponude robe od troškova, tehnologije i drugih faktora

37.

Tržišna ravnoteža

38.

Proizvođački i potrošački višak

39.

Elastičnost tražnje

40.

Cjenovna i unakrsna elastičnost tražnje

41.

Dohodna i reklamna elastičnost tražnje

42.

Elastičnost ponude

43.

Faktori proizvodnje (pojam, usavršavanje, faktorski dohoci)

44.

Rad kao faktor proizvodnje

45.

Tržište rada i cijena rada

46.

Prirodni resursi i renta

47.

Kapital kao faktor proizvodnje

48.

Štednja, investicije i kamatna stopa

49.

Preduzetništvo

50.

Proizvodna funkcija, autput i ekonomija obima

51.

Pojam i vrste troškava proizvodnje

52.

Prosječni i granični troškovi

53.

Ukupan prihod i profit

54.

Funkcije profita i strategije za njegovo povećanje

55.

Prag rentabilnosti, maksimiranje profita i ulaz-izlaz iz grane

56.

Pojam, značaj i funkcija trgovine

57.

Menadžment i marketing firme

58.

Pokazatelјi dohodnosti i rentabilnosti firme

59.

Tržišne strukture ili modeli tržišta (opšti dio)

60.

Perfektna konkurencija

61.

Monopolistička konkurencija

62.

Oligopol

63.

Čisti monopol

64.

Stepen monopolizacije – tržišna koncentracija

65.

Kartel, koncern, trust

66.

Indeksi i optimalni nivo koncentracije

67.

Konkurencijske sile, prednost i izvori konkurentnih prednosti

68.

Generičke strategije po Ansofu i Porteru

69.

Eksternalije i upravlјanje eksternalijama

70.

Bruto domaći proizvod/BDP

71.

Nezaposlenost

72.

Inflacija

73.

Agregatna tražnja

74.

Agegatna ponuda

75.

Ravnoteža na robnom tržištu /AS-AD model/

76.

Privredni rast i faktori privrednog rasta

77.

Privredni razvoj

78.

Privredni ciklusi

79.

Regionalna i politika lokalne samouprave

80.

Novčano tržište – ponuda i tražnja novca

81.

Krediti: principi, vrste i značaj

82.

Centralna banka i poslovno bankarstvo

83.

Svjetska banka, MMF i Banka za međunarodna poravnanja

84.

Monetarna politika: cilјevi, sredstva, vrste i potpolitike

85.

Devizni kurs

86.

Fiskalna politika: vrste, cilјevi, i osnovni problemi

87.

Uloga, principi i ravnoteža budžeta

88.

Porezi i poreski sistem

89.

Antimonopolska politika

90.

Politika cijena

91.

Dohoci i politika dohodaka

92.

Raspodjela dohodaka i socijalna pravda

93.

Socijalna ekonomija i socijalna politika

94.

Stabilizaciona antiinflaciona politika

95.

Dugoročna ekonomska politika

96.

Tendencije u svjetskoj privredi

97.

Međunarodne ekonomske integracije

98.

Platni bilans (PB)

99.

Bezbjednost ekonomskog sistema i razvoja

100.

Pojam, zakonomjernosti i domen naše tranzicije

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892