to top

Osnovni studij

Pale

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta: Međunarodno privatno pravo

ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA:

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

 

LITERATURA:

 

Međunarodno privatno pravo l – opšti deo, S. Đorđević, Z. Meškić, Institut za pravne i društvene nauke, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac 2016

 

Međunarodno privatno pravo, T. Varadi, B. Bordaš, G. Knežević, V. Pavić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2010 –

 

Napomena: Za studente koji su ranije odslušali predavanja, važi stara literatura i ispitna pitanja.

 

 

ISPITNA PITANJA

                                                                                                                  

 

Prvi dio / prvi kolokvij

 

 1. Predmet, metod i naziv međunarodnog privatnog prava (S. Đorđević, Z. Meškić)
 2. Element inostranosti (S. Đorđević, Z. Meškić)
 3. Načela međunarodnog privatnog prava (S. Đorđević, Z. Meškić)
 4. Izvori međunarodnog privatnog prava, njihova hijerarhija i popunjavanje pravnih praznina (S. Đorđević, Z. Meškić)
 5. Pojam i struktura kolizione norme; formalizam i pravičnost; pravna kategorija i tačka vezivanja (S. Đorđević, Z. Meškić)
 6. Vrste kolizionih normi – jednostrane i višestrane, proste i kompleksne (S. Đorđević, Z. Meškić)
 7. Alternativne kolizione norme (S. Đorđević, Z. Meškić)
 8. Kumulativne kolizione norme (S. Đorđević, Z. Meškić)
 9. Supsidijarne kolizione norme (S. Đorđević, Z. Meškić)
 10. Nesamostalne kolizione norme (S. Đorđević, Z. Meškić)
 11. Klauzule odstupanja (S. Đorđević, Z. Meškić)
 12. Uzvraćanje i preupućivanje (S. Đorđević, Z. Meškić)
 13. Upućivanje na složeni pravni poredak (S. Đorđević, Z. Meškić)
 14. Mobilni sukob zakona (S. Đorđević, Z. Meškić)
 15. Kvalfikacija u MPP (S. Đorđević, Z. Meškić)
 16. Prva kvalifikacija (S. Đorđević, Z. Meškić)
 17. Druga kvalfikacija (S. Đorđević, Z. Meškić)
 18. Kvalfikacija i renvoi (S. Đorđević, Z. Meškić)
 19. Prethodno pitanje (S. Đorđević, Z. Meškić)
 20. Saznanje i primena merodavnog stranog prava (S. Đorđević, Z. Meškić)
 21. Javni poredak (S. Đorđević, Z. Meškić)
 22. Norme neposredne primene (S. Đorđević, Z. Meškić)
 23. Izigravanje zakona (S. Đorđević, Z. Meškić)
 24. Prilagođavanje (S. Đorđević, Z. Meškić)
 25. Transpozicija (S. Đorđević, Z. Meškić)
 26. Supstitucija (S. Đorđević, Z. Meškić)
 27. Reciprocitet i retorzija (T. Varadi, 205-216)

Drugi dio / drugi kolokvij

 

 1. Merodavno pravo za pravnu i poslovnu sposobnost fizičkih lica (T. Varadi, 269-278)
 2. Pripadnost pravnih lica (T. Varadi, 278-282)
 3. Merodavno pravo za zaključenje i poništaj braka (T. Varadi, 288-295)
 4. Merodavno pravo za lične i imovinske odnose bračnih drugova (T. Varadi, 309-315)
 5. Merodavno pravo za razvod braka (T. Varadi, 306-309)
 6. Diplomatsko-konzularni brakovi (T. Varadi, 300-302)
 7. Merodavno pravo za odnose između roditelja i dece (T. Varadi, 324-326)
 8. Merodavno pravo za usvojenje (T. Varadi, 332-336)
 9. Merodavno pravo za nasleđivanje (T. Varadi, 343-347)
 10. Merodavno za formu testamentalnog raspolaganja (T. Varadi, 347-350)

 

 

Treći dio

 

 1. Merodavno pravo za stvarna prava na nepokretnostima (T. Varadi, 353-356)
 2. Merodavno pravo za stvarna prava na pokretnim stvarima (T. Varadi, 356-362)
 3. Merodavno pravo za stvarna prava na stvarima u tranzitu (T. Varadi, 362-365)
 4. Autonomija volјe (T. Varadi, 375-389)
 5. Kolizione norme za ugovore u odsustvu autonomije volјe (T. Varadi, 389-395)
 6. Merodavno pravo za ugovore prema našem ZMPP (T. Varadi, 410-411)
 7. Određivanje merodavnog prava u pogledu forme ugovora (T. Varadi, 396-400)
 8. Rim 1 Uredba (Rimska konvencija) (T. Varadi, 411-422)
 9. Merodavno pravo za građanskopravne delikte sa elementom inostranosti po pravu Republike Srbije (T. Varadi, 447-450)
 10. Haška konvencija o merodavnom pravu za drumske saobraćajne nezgode (T. Varadi, 450-457)
 11. Pojam i značaj međunarodne nadležnosti (T. Varadi, 493-495)
 12. Međunarodna i mesna nadležnost (T. Varadi, 495-497)
 13. Direktna i indirektna međunarodna nadležnost (T. Varadi, 499)
 14. Isklјučiva i konkurentna međunarodna nadležnost (T. Varadi, 499-502)
 15. Opšta i posebna međunarodna nadležnost (T. Varadi, 502-506)
 16. Prorogaciona međunarodna nadležnost (T. Varadi, 507-509)
 17. Međunarodna litispendencija (T. Varadi, 513-517)
 18. Brisel I Regulativa EU (T. Varadi, 517-523)
 19. Perpetuacio iurisdictionis (ustalјivanje nadležnosti) (T. Varadi, 525-526)
 20. Stranačka i parnična sposobnost stranaca (T. Varadi, 526-527)
 21. Cautio iudicatum solvi (T. Varadi, 528-530)
 22. Uslovlјavanje besplatne sudske pomoći (T. Varadi, 530-531)
 23. Međunarodna pravna pomoć (T. Varadi, 531-537)
 24. Pojam priznanja i izvršenja stranih sudskih odluka u Srbiji (T. Varadi, 538-540)
 25. Sistemi priznanja i izvršenja stranih sudskih odluka (T. Varadi, 540-542)
 26. Pojam strane sudske odluke (T. Varadi, 543-546)
 27. Princip bilateralizacije i efekti stranih odluka koje su priznate u Srbiji (T. Varadi, 546-548)
 28. Uslovi za priznanje i izvršenje prema ZMPP (T. Varadi, 548-561)
 29. Poštovanje prava odbrane kao uslov za priznanje i izvršenje strane sudske odluke (T. Varadi, 553-554)
 30. Odsustvo ranije pravosnažne domaće odluke i odsutvo ranije započetog postupka u istoj stvari kao uslov za priznanje i izvršenje strane sudske odluke (T. Varadi, 554-555)
 31. Reciprocitet kao uslov za priznanje i izvršenje strane sudske odluke (T. Varadi, 555-559)
 32. Poštovanje javnog poretka kao uslov za priznanje i izvršenje strane sudske odluke (T. Varadi, 559-561)
 33. Postupak priznanja i izvršenja prema pravu Srbije (T. Varadi, 563-567)
 34. Pravila Brisel I Regulative (T. Varadi, 567-569)

 

 

 

 

Napomena: Stranice su označene po udžbeniku T. Varadi izdanje iz 2010. godine.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892