to top

Osnovni studij

Pale

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta: Upravno pravo - materijalni dio

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА

УПРАВНО ПРАВО – МАТЕРИЈАЛНИ ДИО

Проф. др Предраг Димитријевић,

Управно право материјални део, Бања Лука, 2014.

          

 1. Настанак и развој управног права
 2. Предмет управног права
 3. Однос управног права са другим правним дисциплинама
 4. Извори управног права (појам и обиљежја)
 5. Устав, закон и међународни уговори као извори управног права
 6. Подзаконски општи правни акти Скупштина као извори управног права
 7. Подзаконски општи акти Предсједника Републике и Владе као извори управног права
 8. Подзаконски општи акти управе као извори управног права
 9. Подзаконски општи акти јединица локалне самоуправе и јавних служби као извори управног права
 10. Судска и управна пракса као извори управног права
 11. Управна норма као основнa институција управног права
 12. Управни однос као основна институција управног права
 13. Управна ствар као основна институција управног права
 14. Управна радња као основна институција управног права
 15. Управног надзор као основна институција управног права
 16. Положај управе у систему подјеле власти
 17. Однос управе и судства
 18. Концепт управе
 19. Управни модели
 20. Појам управе, различита значења и приступи
 21. Теоријски појам управе (организациони појам)
 22. Теоријски појам управе (функционални појам)
 23. Позитивно правни појам управе (функционални појам)
 24. Позитивно правни појам управе (организациони појам)
 25. Појам и значај организације управе
 26. Појам и системи организације управе
 27. Реални принцип организације управе
 28. Територијални принцип организације управе
 29. Персонални принцип организације управе
 30. Хијерархијски принцип организације управе
 31. Монократски и колегијални принцип
 32. Појам органа управе
 33. Обиљежја органа управе
 34. Централни и подручни органи управе
 35. Органи државне управе и локални (нецентрални) органи управе
 36. Самостални органи управе и органи у саставу
 37. Органи управе нижег и вишег степена. Општи и посебни органи управе
 38. Оружани и цивилни органи управе. Инокосни и колегијални органи управе
 39. Облици органа управе
 40. Управне организације
 41. Јавне агенције
 42. Унутрашња организација управе
 43. Правни положај државне управе
 44. Односи органа државне управе, Народне скупштине и предсједника Републике
 45. Односи органа државне управе и Владе
 46. Односи органа државне управе према судовима и јавним тужилаштвима
 47. Однос органа државне управе према Омбудсману
 48. Односи органа државне управе према недржавној управи
 49. Међусобни односи органа државне управе
 50. Републички органи управе (министарства и републичке управе)
 51. Републичке управне организације
 52. Јавне агенције у Босни и Херцеговини
 53. Унутрашња организација државне управе у Републици Српској
 54. Локална самоуправа (појам, обиљежја и послови)
 55. Организација и органи локалне самоуправе
 56. Настанак, развој и појмовно уобличавање јавне службе
 57. Принципи јавних служби
 58. Теоријско уобличавање појма јавне службе
 59. Позитивно правни појам јавне службе
 60. Управна (јавна) овлашћења
 61. Организациони облици јавних служби
 62. Однос државне управе и јавних служби
 63. Кадрови у управи (појам и врсте)
 64. Министри и руководиоци републичких управа и управних организација (директори)
 65. Запослена лица у органима државне управе
 66. Појам државног службеника
 67. Правни положај државних службеника
 68. Сукоб интереса и Кодекс понашања државних службеника
 69. Управна дјелатност
 70. Послови органа државне управе
 71. Акти управе (појам и класификација)
 72. Општи акти управе (управни прописи)
 73. Теоријски појам управног акта
 74. Позитивно правни појам управног акта (појам и обиљежја)
 75. Доносилац управног акта као обиљежје управног акта
 76. Ауторитативност управног акта
 77. Једностраност управног акта као обиљежје управног акта
 78. Правно дејство управног акта
 79. Конкретност управног акта као обиљежје управног акта
 80. Управна ствар као обиљежје управног акта
 81. Додаци управном акту
 82. Позитивни и негативни управни акти
 83. Конститутивни и декларативни управни акти
 84. Увјерења
 85. Правно везани и слободни (дискрециони) управни акти
 86. Индивидуални, заједнички и генерални управни акти
 87. Једноставни и збирни (сложени) управни акти
 88. Формални и неформални управни акти. Управни акти по захтјеву странке и по службеној дужности
 89. Рјешења и закључци
 90. Законитост управног акта
 91. Почетак и престанак правног дејства управног акта
 92. Коначност и извршност управног акта
 93. Правноснажност (непроменљивост) управног акта
 94. Погрешни управни акти
 95. Неисправни и противправни (незаконити и нецјелисходни) управни акти
 96. Уклањање погрешних управних аката
 97. Материјални акти управе (управне радње)
 98. Управни уговори (појам и обиљежја)
 99. Врсте управних уговора
 100. Акти органа јединица локалне самоуправе

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892