to top

Osnovni studij

Pale

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja: Pravna informatika

UNIVERZITET ISTOČNO SARAJEVO

PRAVNI FAKULTET

PALE

P R A V N A   I N F O R M A T I K A

Ispitna pitanja

za studente koji nisu polagali kolokvijum


 1. Pojam i značaj kibernetike.
 2. Sistemski pristup.
 3. Pravna kibernetika i pravna informatika.
 4. Pojam prava informacione tehnologije.
 5. Upotreba ICT i informaciono društvo.
 6. Globalizacija i informaciono društvo.
 7. Informatička funkcija savremene države.
 8. Informaciona tehnologija i pravo.
 9. Kibernetička priroda prava.

10.  Ograničenja kibernetizacije prava.

11.  Pravna regulativa informacionog društva u Evropskoj uniji.

12.  Pojam i istorija Interneta.

13.  Upravljanje Internetom.

14.  Pravni problemi u sajber prostoru.

15.  Pravna regulativa Interneta.

16.  Primena informatike u zakonodavstvu.

17.  Primena informatike u pravosuđu.

18.  Primena informatike u javnoj upravi.

19.  Obrada pravnih informacija.

20.  Baze podataka.

21.  Pravni informacioni sistemi.

22.  Ekspertni sistemi.

23.  Zaštita podataka u (pravnim) informacionim sistemima.

24.  Upotreba kompjutera pri donošenju upravnih akata.

25.  Pravna pitanja u vezi sa aktima donetim putem ICT.

26.  Pojam i informatička priroda pravnog postupka.

27.  Glavne pretpostavke za informatizaciju upravnog postupka.

28.  Komunikacija u upravnom postupku.

29.  Informatizacija skraćenog upravnog postupka.

30.  Greške kod automatskih pravnih akata.

31.  Pravno dejstvo pogrešnih pravnih akata donetih putem računara.

32.  Odgovornost u vezi sa upravnim aktima donetim putem računara.

33.  Pravna priroda automatskih pravnih akata.

34.  Pojam i domeni elektronske uprave.

35.  Ciljevi e-uprave.

36.  Pretpostavke e-uprave.

37.  Aktivnosti (funkcije) e-uprave.

38.  Organizaciona struktura (arhitektura) e-uprave.

39.  Pravna regulativa e-uprave.

40.  Socijalne posledice e-uprave.

41.  Problemi Internet komunikacije.

42.  Bezbednost elektronske komunikacije.

43.  Tehnologija elekronskog potpisa (Kriptografija i elektronski potpis).

44.  Pravna regulativa elektronskog potpisa.

45.  Bezbednost elektronskih transakcija i elektronsko pravo.

46.  Elektronska ekonomija kao deo globalne elektronske komunikacije.

47.  Pojam elektronskog poslovanja (e-commerce).

48.  Pravna pitanja e-Trgovine.

49.  Zakonski propisi u EU i uticaj na e-biznis.

50.  Pravno regulisanje e-poslovanja.

51.  Elektronska trgovina i digitalni potpis.

52.  Elektronsko bankarstvo (e-banking).

53.  E-poslovanje i državni interes (šta država ima od toga?).

54.  Autorska i srodna prava na Internetu.

55.  Softverska piraterija.

56.  Piraterija na internetu.

57.  Tehnička i pravna zaštita softvera.

58.  Elektronska (digitalna) demokratija: Opšti osvrt.

59.  Nedostaci izbornog postupka.

60.  Vrste informacionog glasanja.

61.  Greške i rizici izborne tehnologije.

62.  Pojam privatnosti (Privacy).

63.  Pravo privatnosti i pravna zaštita (pravna zaštita privatnosti).

64.  Zaštita ličnih podataka.

65.  Zaštita privatnosti

66.  Pojam i osnovne karakteristike kompjuterskog kriminala.

67.  Pojavni oblici kompjuterskog kriminaliteta.

68.  Pojam kompjuterskog kriminaliteta.

69.  Kompjuterski kriminalitet u uporednom krivičnom pravu.

70.  Kompjuterska krivična dela.Ispitna pitanja

za studente koji su polagali kolokvijum


 1. Informatička funkcija savremene države
 2. Informaciona tehnologija i pravo
 3. Obrada pravnih informacija i baze podataka
 4. Pravni informacioni sistemi
 5. Upotreba kompjutera pri donošenju upravnih akata
 6. Glavne pretpostavke za informatizaciju upravnog postupka
 7. Pojam  i ciljevi elektronske uprave
 8. Aktivnosti (funkcije) e-uprave
 9. Tehnologija elektronskog potpisa (Kriptografija i elektronski potpis)

10.  Pravna regulativa elektronskog potpisa

11.  Elektronsko poslovanje (pojam)

12.  Vrste informacionog glasanja

13.  Pojam privatnosti

14.  Pravo privatnosti i pravna zaštita

15.  Pravna regulativa o zaštiti privatnosti (opšti osvrt)

16.  Obrada podataka o ličnosti bez pristanka

17.  Prava lica na koje se odnose podaci o ličnosti

18.  Postupak pred Poverenikom za zaštitu podataka o ličnosti

19.  Pojam i osnovne karakteristike kompjuterskog kriminaliteta

20.  Kompjuterski kriminalitet

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892