to top
 • Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

  Pravni fakultet Univerziteta u
  Istočnom Sarajevu

Obavještenje za studente prvog ciklusa studija o ovjeri zimskog i upisu ljetnjeg semestra

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU PRAVNI FAKULTET P A L E   OBAVJEŠTENJE   Obavještavaju se studenti l (prvog) ciklusa studija koji su upisani u akademskoj 2023/2024. godini, da će se, shodno članu 58. stav (1) Statuta Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu,  redovna ovjera zimskog i...

Obavještenje za studente drugog ciklusa - master studija o ovjeri zimskog i upisu ljetnjeg semestra

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU PRAVNI FAKULTET P A L E   OBAVJEŠTENJE Obavještavaju se studenti II (drugog) ciklusa – master studija koji su upisani u l (prvu) godinu u akademskoj 2023/2024. godini da će se redovna ovjera zimskog i upis ljetnjeg semestra vršiti od 5. 2...

OBAVJEŠTENJE: ODLUKA O IZBORU STUDENTA KOJI UČESTVUJE U PROGRAMU MEĐUNARODNE RAZMJENE STUDENATA ERAZ…

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO PALE   OBAVJEŠTENJE Dekan Pravnog fakulteta donio je Odluku o izboru studenta koji učestvuje u programu međunarodne razmjene studenata ERAZMUS+. Odluku možete preuzeti OVDJE.

O nama

O nama

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu ima tradiciji dugu 65 godina.

Nastavno osoblje i katedre

Nastavno osoblje i katedre

Nastavnici i saradnici koji održavaju nastavu na nastavnim predmetima.

Naučno-istraživački rad

Naučno-istraživački rad

Važniji naučno-istraživački i stručni projekti koji su održani na Pravnom fakultetu

Studijski programi

Studijski programi

Nastava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu se odvija u skladu sa Bolonjskim principima.

Studentska služba

Studentska služba

Studentska služba učestvuje u aktivnostima planiranja, organizovanja i provođenja nastavnog procesa.

UPIS 2024

UPIS 2024

Dobro došli na Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 • Savez studenata Pravnog fakulteta

  Savez studenata Pravnog fakulteta

  Udruženje studenata Pravnog fakulteta Srpsko Sarajevo - Pravnik.

 • Biblioteka

  Biblioteka

  Bibliotečki fond svakim danom se povećava i pokriva sve oblasti prava.

 • Besjednička sekcija

  Besjednička sekcija

  Sekcija za besjedništvo Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu obnovila je rad u oktobru 2010. godine.

 • Debatni klub

  Debatni klub

  Gdje pronaći plodnije tlo za vođenje argumentovane rasprave i razvijanje vještina kritičkog mišljenja do na pravnom fakultetu?

 • Godišnjak PFIS

  Godišnjak PFIS

  Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu je otvoren kako za domaće, tako i inostrane autore, za sve ideje, stavove, kritike i prijedloge.

 • Zbornici radova sa naučnih skupova

  Zbornici radova sa naučnih skupova

  Pravni fakultet je štampao monografiju povodom 70. godišnjice postojanja i rada.

 • Monografije

  Monografije

  Pravni fakultet je štampao monografiju povodom 70. godišnjice postojanja i rada.

 • Udžbenici

  Udžbenici

  Udžbenici koji se koriste na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 • Zbornik radova

  Zbornik radova

  Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 • Zbirka monografskih publikacija

  Zbirka monografskih publikacija

  Velika zbirka monografskih publikacija.

 • Godišnjak studenata PFIS

  Godišnjak studenata PFIS

  Studentski stručni časopis u elektronskom izdanju.

  UNIVERZITET ISTOČNO SARAJEVO

  PRAVNI FAKULTET

  PALE

  P R A V N A   I N F O R M A T I K A

  Ispitna pitanja

  za studente koji nisu polagali kolokvijum


  1. Pojam i značaj kibernetike.
  2. Sistemski pristup.
  3. Pravna kibernetika i pravna informatika.
  4. Pojam prava informacione tehnologije.
  5. Upotreba ICT i informaciono društvo.
  6. Globalizacija i informaciono društvo.
  7. Informatička funkcija savremene države.
  8. Informaciona tehnologija i pravo.
  9. Kibernetička priroda prava.

  10.  Ograničenja kibernetizacije prava.

  11.  Pravna regulativa informacionog društva u Evropskoj uniji.

  12.  Pojam i istorija Interneta.

  13.  Upravljanje Internetom.

  14.  Pravni problemi u sajber prostoru.

  15.  Pravna regulativa Interneta.

  16.  Primena informatike u zakonodavstvu.

  17.  Primena informatike u pravosuđu.

  18.  Primena informatike u javnoj upravi.

  19.  Obrada pravnih informacija.

  20.  Baze podataka.

  21.  Pravni informacioni sistemi.

  22.  Ekspertni sistemi.

  23.  Zaštita podataka u (pravnim) informacionim sistemima.

  24.  Upotreba kompjutera pri donošenju upravnih akata.

  25.  Pravna pitanja u vezi sa aktima donetim putem ICT.

  26.  Pojam i informatička priroda pravnog postupka.

  27.  Glavne pretpostavke za informatizaciju upravnog postupka.

  28.  Komunikacija u upravnom postupku.

  29.  Informatizacija skraćenog upravnog postupka.

  30.  Greške kod automatskih pravnih akata.

  31.  Pravno dejstvo pogrešnih pravnih akata donetih putem računara.

  32.  Odgovornost u vezi sa upravnim aktima donetim putem računara.

  33.  Pravna priroda automatskih pravnih akata.

  34.  Pojam i domeni elektronske uprave.

  35.  Ciljevi e-uprave.

  36.  Pretpostavke e-uprave.

  37.  Aktivnosti (funkcije) e-uprave.

  38.  Organizaciona struktura (arhitektura) e-uprave.

  39.  Pravna regulativa e-uprave.

  40.  Socijalne posledice e-uprave.

  41.  Problemi Internet komunikacije.

  42.  Bezbednost elektronske komunikacije.

  43.  Tehnologija elekronskog potpisa (Kriptografija i elektronski potpis).

  44.  Pravna regulativa elektronskog potpisa.

  45.  Bezbednost elektronskih transakcija i elektronsko pravo.

  46.  Elektronska ekonomija kao deo globalne elektronske komunikacije.

  47.  Pojam elektronskog poslovanja (e-commerce).

  48.  Pravna pitanja e-Trgovine.

  49.  Zakonski propisi u EU i uticaj na e-biznis.

  50.  Pravno regulisanje e-poslovanja.

  51.  Elektronska trgovina i digitalni potpis.

  52.  Elektronsko bankarstvo (e-banking).

  53.  E-poslovanje i državni interes (šta država ima od toga?).

  54.  Autorska i srodna prava na Internetu.

  55.  Softverska piraterija.

  56.  Piraterija na internetu.

  57.  Tehnička i pravna zaštita softvera.

  58.  Elektronska (digitalna) demokratija: Opšti osvrt.

  59.  Nedostaci izbornog postupka.

  60.  Vrste informacionog glasanja.

  61.  Greške i rizici izborne tehnologije.

  62.  Pojam privatnosti (Privacy).

  63.  Pravo privatnosti i pravna zaštita (pravna zaštita privatnosti).

  64.  Zaštita ličnih podataka.

  65.  Zaštita privatnosti

  66.  Pojam i osnovne karakteristike kompjuterskog kriminala.

  67.  Pojavni oblici kompjuterskog kriminaliteta.

  68.  Pojam kompjuterskog kriminaliteta.

  69.  Kompjuterski kriminalitet u uporednom krivičnom pravu.

  70.  Kompjuterska krivična dela.  Ispitna pitanja

  za studente koji su polagali kolokvijum


  1. Informatička funkcija savremene države
  2. Informaciona tehnologija i pravo
  3. Obrada pravnih informacija i baze podataka
  4. Pravni informacioni sistemi
  5. Upotreba kompjutera pri donošenju upravnih akata
  6. Glavne pretpostavke za informatizaciju upravnog postupka
  7. Pojam  i ciljevi elektronske uprave
  8. Aktivnosti (funkcije) e-uprave
  9. Tehnologija elektronskog potpisa (Kriptografija i elektronski potpis)

  10.  Pravna regulativa elektronskog potpisa

  11.  Elektronsko poslovanje (pojam)

  12.  Vrste informacionog glasanja

  13.  Pojam privatnosti

  14.  Pravo privatnosti i pravna zaštita

  15.  Pravna regulativa o zaštiti privatnosti (opšti osvrt)

  16.  Obrada podataka o ličnosti bez pristanka

  17.  Prava lica na koje se odnose podaci o ličnosti

  18.  Postupak pred Poverenikom za zaštitu podataka o ličnosti

  19.  Pojam i osnovne karakteristike kompjuterskog kriminaliteta

  20.  Kompjuterski kriminalitet

   

  Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

  Sjedište

  Alekse Šantića br.3
  71420 Pale
  Republika Srpska - BiH
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

  Kontakt

  Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
  Bijeljina: +387 55 211 390;
  Srebrenica: +387 56 490 390;
  Fax: +387 57 226 892