to top
 • Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

  Pravni fakultet Univerziteta u
  Istočnom Sarajevu

Javna odbrana završnog master rada kandidata Marije Stjepanović

OBAVJEŠTENJE   Zakazuje se javna odbrana završnog master rada  kandidata Marije Stjepanović, dipl. pravnika pod nazivom ''Mjere procesne prinude prema maloljetnicima u krivičnom postupku'' za srijedu 17. 7. 2024. godine u 10.30 časova, u sjedištu Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu u...

Javna odbrana završnog master rada kandidata Dragana Faladžića

U petak, 14. 6. 2024. godine sa početkom u 14.00 časova, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu u Palama, održana je javna odbrana završnog master rada kandidata Dragana Faladžića, dipl. pravnika pod nazivom ''Priroda dvokružnog većinskog sistema''.Komisiju za...

Javna odbrana završnog master rada kandidata Marka Đerića

Dana 11. 6. 2024. godine sa početkom u 11.00 časova, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu u Palama, održana je javna odbrana završnog master rada kandidata Marka Đerića, dipl. pravnika  pod nazivom ''Žrtve narkomanije''. Komisiju za odbranu ovog završnog...

O nama

O nama

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu ima tradiciji dugu 65 godina.

Nastavno osoblje i katedre

Nastavno osoblje i katedre

Nastavnici i saradnici koji održavaju nastavu na nastavnim predmetima.

Naučno-istraživački rad

Naučno-istraživački rad

Važniji naučno-istraživački i stručni projekti koji su održani na Pravnom fakultetu

Studijski programi

Studijski programi

Nastava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu se odvija u skladu sa Bolonjskim principima.

Studentska služba

Studentska služba

Studentska služba učestvuje u aktivnostima planiranja, organizovanja i provođenja nastavnog procesa.

UPIS 2024

UPIS 2024

Dobro došli na Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 • Savez studenata Pravnog fakulteta

  Savez studenata Pravnog fakulteta

  Udruženje studenata Pravnog fakulteta Srpsko Sarajevo - Pravnik.

 • Biblioteka

  Biblioteka

  Bibliotečki fond svakim danom se povećava i pokriva sve oblasti prava.

 • Besjednička sekcija

  Besjednička sekcija

  Sekcija za besjedništvo Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu obnovila je rad u oktobru 2010. godine.

 • Debatni klub

  Debatni klub

  Gdje pronaći plodnije tlo za vođenje argumentovane rasprave i razvijanje vještina kritičkog mišljenja do na pravnom fakultetu?

 • Godišnjak PFIS

  Godišnjak PFIS

  Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu je otvoren kako za domaće, tako i inostrane autore, za sve ideje, stavove, kritike i prijedloge.

 • Zbornici radova sa naučnih skupova

  Zbornici radova sa naučnih skupova

  Pravni fakultet je štampao monografiju povodom 70. godišnjice postojanja i rada.

 • Monografije

  Monografije

  Pravni fakultet je štampao monografiju povodom 70. godišnjice postojanja i rada.

 • Udžbenici

  Udžbenici

  Udžbenici koji se koriste na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 • Zbornik radova

  Zbornik radova

  Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 • Zbirka monografskih publikacija

  Zbirka monografskih publikacija

  Velika zbirka monografskih publikacija.

 • Godišnjak studenata PFIS

  Godišnjak studenata PFIS

  Studentski stručni časopis u elektronskom izdanju.

  Испитна питања из предмета Облигационо право-посебни дио

  (Питања имају оријентациони карактер, што значи да наставник,

  у оквиру наставног плана, може и другачије да формулише питање)

   

  (1) Уговор о продаји

  1. Обавезе продавца
  2. Обавезе купца
  3. Права продавца
  4. Права купца
  5. Уговор о продаји непокретности
  6. Уговор о продаји покретних ствари
  7. Продаја путем е-платформи
  8. Акцијска продаја робе
  9. Материјални недостаци продане ствари
  10. Правни недостаци продане ствари
  11. Гаранција за исправно функционисање продане ствари
  12. Једнострани раскид уговора
  13. Споразумни раскид уговора
  14. Раскид уговора због промијењених околности
  15. Накнада уговорне штете

   

  (2) Уговор о размјени

  1. Појам уговора
  2. Правне особине
  3. Битни елементи
  4. Обавеза предаје ствари
  5. Обавеза заштите у случају материјалних и правних недостатака
  6. Обавеза преузимања ствари

   

   

  (3) Уговор о поклону

   

  1. Појам
  2. Поклон са налогом или теретом
  3. Мјешовити поклон
  4. Узајамни поклон
  5. Наградни поклон
  6. Поклон заснован на моралној дужности
  7. Поклон у општекорисне сврхе
  8. Поклон за случај смрти
  9. Предмет поклона
  10. Animus donandi
  11. Обавезе поклонодавца
  12. Раскид уговора о поклону
  13. Враћање предмета поклона

   

  (4) Уговор о зајму

   

  1. Појам
  2. Битни елементи уговора о зајму
  3. Обавезе зајмодавца
  4. Обавезе зајмопримца
  5. Касаторна клаузула
  6. Ломбардни зајам
  7. Емисиони зајам
  8. Намјенски зајам
  9. Улог на штедњу

   

  (5) Уговор о закупу

   

  1. Појам уговора
  2. Подзакуп
  3. Отуђење закупљене ствари
  4. Посебне врсте закупа
  5. Предмет закупа
  6. Закупнина
  7. Вријеме трајања закупа
  8. Обавезе закуподавца
  9. Обавезе закупца
  10. Престанак закупа

   

  (6) Уговор о дјелу

   

  1. Појам
  2. Битни елементи уговора о дјелу
  3. Закључивање уговора надметањем
  4. Обавезе посленика
  5. Обавезе наручиоца посла
  6. Однос уговора о дјелу према уговору о купопродаји
  7. Однос уговора о дјелу према уговору о пуномоћству
  8. Однос уговора о дјелу према уговору о раду

   

  (7) Уговор о послузи

   

  1. Појам уговора
  2. Предмет послуге
  3. Вријеме трајања послуге
  4. Обавеза послугодавца да преда ствар
  5. Обавеза послугодавца да надокнади штету усљед материјалних недостатака предате ствари
  6. Обавеза послугодавца да сноси ванредне трошкове
  7. Обавеза послугопримца да чува и употребљава ствар према њеној намјени
  8. Обавеза послугопримца да сноси редовне трошкове
  9. Обавеза враћања примљене ствари
  10. Престанак послуге

   

  (8) Уговор о остави

   

  1. Појам уговора
  2. Неправа остава
  3. Остава у нужди
  4. Угоститељска остава
  5. Уговорни секвестар
  6. Трезорна остава
  7. Предмет оставе
  8. Вријеме трајања оставе
  9. Обавезе оставопримца
  10. Обавезе оставодавца

   

  (9) Уговор о налогу

   

  1. Појам уговора
  2. Предмет уговора
  3. Обавеза налогопримца
  4. Допуштено одступање од налога и упута
  5. Повјеравање извршења налога другоме
  6. Подношење извјештаја
  7. Обавезе налогодавца да накнади налогопримцу трошкове
  8. Обавеза на накнаду штете
  9. Висина накнаде штете за извршење налога
  10. Престанак уговора о налогу отказом
  11. Утицај смрти и престанак правног лица на уговор о налогу
  12. Престанак налога у случају стечаја и лишења пословне способности
  13. Час престанака налога

   

  (10) Уговор о ортаклуку

   

  1. Појам уговора
  2. Обиљежја уговора
  3. Сагласност о битним елементима
  4. Права ортака
  5. Обавезе ортака
  6. Ортачки удјели
  7. Циљ који ортаци желе постићи
  8. Посредно дејство уговора о ортаклуку
  9. Начин престанка уговора о ортаклуку

   

  (11) Уговор о превозу

   

  1. Појам уговора
  2. Превоз ствари и лица
  3. Накнада за превоз
  4. Субјекти уговора о превозу
  5. Уговор о превозу ствари
  6. Обавезе превозиоца
  7. Обавезе пошиљаоца
  8. Право залоге
  9. Уговор о превозу лица
  10. Обавезе превозиоца
  11. Обавезе путника
  12. Престанак уговора о превозу

   

  (12) Уговор о јемству

   

  1. Појам уговора
  2. Битни елементи уговора
  3. Способност за јемчење
  4. Обим јемчеве одговорности
  5. Врсте јемства
  6. Солидарност јемаца
  7. Однос јемца и повјериоца
  8. Однос јемца и дужника
  9. Престанак јемства

   

  Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

  Sjedište

  Alekse Šantića br.3
  71420 Pale
  Republika Srpska - BiH
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

  Kontakt

  Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
  Bijeljina: +387 55 211 390;
  Srebrenica: +387 56 490 390;
  Fax: +387 57 226 892