to top

Postdiplomski studij

Bijeljina

Oglasna tabla

Obavještenje za studente drugog ciklusa - master studija o obnovi godine za akademsku 2022/2023. godinu

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO

PALE

Bijeljina

 

OBAVJEŠTENJE

 

Obavještavaju se studenti  prve godine i obnove prve godine II (drugog) ciklusa – master studija da će se obnova godine za akademsku 2022/2023. godinu vršiti

od 18. 10. 2022. do 1. 11. 2022. godine.

Za  REDOVNE studente koji prvi put obnavljaju prvu godinu drugog ciklusa studija potrebno je:

 • Dostaviti uplatnicu naknade za obnovu godine shodno Troškovniku. Iznos naknade se dobija tako što se cifra 7,33 – a koja se dobija tako što se 50% iznosa školarine dijeli sa ukupnim brojem od 60 ECTS bodova - pomnoži sa brojem prenesenih ECTS bodova);
 • Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (48.00 KM + 32.00 KM);
 • Dostaviti uplatnicu za obrasce (2.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta;
 • Dostaviti uplatnicu za osiguranje (5.00 KM)
 • Dostaviti uplatnicu za biblioteku (10.00 KM);
 • Zajedno sa popunjenim obrascima i uplatnicama dostaviti uredno popunjen indeks sa predmetima koji nisu položeni.

 

Shodno članu 75. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju, status redovnog studenta traje najduže u dvostrukom broju akademskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa, a s obzirom da master studij traje jednu akademsku godinu – drugom obnovom prve godine se gubi status redovnog studenta i stiče svojstvo vanrednog studenta.

 

Za VANREDNE studente – koji su upisani kao vanredni studenti i studente koji drugi put obnavljaju prvu godinu je potrebno:

 • Dostaviti uplatnicu naknade za obnovu godine shodno Troškovniku (iznos naknade se dobija tako što se broj nepoloženih ispita množi sa iznosom od 60,00 KM kao naknadom za jedan nepoloženi ispit);
 • Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (48.00 KM + 32.00 KM);
 • Dostaviti uplatnicu za obrasce (2.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta;
 • Dostaviti uplatnicu za osiguranje (5.00 KM)
 • Dostaviti uplatnicu za biblioteku (10.00 KM);
 • Zajedno sa popunjenim obrascima i uplatnicama dostaviti uredno popunjen indeks sa predmetima koji nisu položeni.

 

Studenti drugog ciklusa studija koji propuste obnoviti godinu  u redovnom, gore navedenom roku, moći će izvršiti naknadnu obnovu godine koja će trajati od 2.11.2022. godine do 8.11.2022. godine, uz naknadu od 40.00 KM, shodno Troškovniku za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2022/2023. godinu.

NAPOMENA: Studentima koji ne izvrše obnovu godine, shodno članu 54. Statuta Fakulteta prestaje status studenta i neće moći polagati ispite. Studenti koji su položili sve ispite predviđene Nastavnim planom i programom, i oni koji su prijavili završni master rad (koji je u postupku izrade) takođe su obavezni izvršiti obnovu godine, u suprotnom neće moći prijaviti ni braniti završni master rad  dok ne izvrše ovu obavezu.

 

Pale, 30. 9. 2022. godine

STUDENTSKA SLUŽBA

PRAVNOG FAKULTETA UIS

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892