to top

Sveobuhvatno pretraživanje pravne građe putem interneta

S obzirom na to da živimo u digitalno doba, bilo kakvo istraživanje nemoguće je bez primjene računarskih tehnika i interneta. Zbog toga, našim korisnicima smo omogućili da sa jednog mjesta mogu pretraživati različite elektronske baze podataka iz oblasti prava, što će im, nadamo se, znatno olakšati istraživački rad.

Koliko nam je poznato, ovu vrstu usluge ne pruža nijedna biblioteka iz zemalja regiona, niti je ovakva usluga dostupna na drugim internet stranicama u ovom obimu. Ovom uslugom mogu se koristiti kako teoretičari, tako i pravni praktičari, ali i studenti i svi ostali zainteresovani za proučavanje pravne nauke i struke.

Internet građu iz oblasti prava, sistematizovali smo u nekoliko cjelina, koje obuhvataju primarne izvore (legislativu i sudsku praksu), sekundarne izvore (pravne časopise sa otvorenim pristupom i INFOTEK bazu propisa), referentne izvore (biblioteke i internet pretraživače i direktorijume), te institucije (pravne fakultete i međunarodne organizacije). Podjelu smo preuzeli iz rada prof. dr

Spiskove sistematizovanih linkova, neprestano ćemo dopunjavati, te vas pozivamo da nam u tome pomognete, šaljući nam prijedloge dopuna.

 

SPISAK VEZA ZA PRETRAŽIVANJE

 

1

Primarni izvori prava

  1) Legislativa

  2) Sudska praksa

2

Sekundarni izvori

  1) Pravni časopisi

  2) Pravna baza Paragraf leks

3

Referentni izvori prava

  1) Biblioteke

  2) Internet pretraživači i direktorijumi

4

Institucije

  1) Pravni fakulteti

  2) Međunarodne organizacije

 

Štampa El. pošta

Pretraživanje službenih glasila Republike Srpske, Federacije BiH, BiH, SR BiH i SFRJ

Biblioteka Pravnog fakulteta posjeduje sve službene glasnike Republike Srpske, Federacije BiH i Bosne i Hercegovine, od 1992. godine naovamo. Službeni glasnici postoje u štampanom i elektronskom obliku, a pretraživanje je moguće i putem Dikta registra.

Takođe, posjedujemo i sve službene listove SFRJ i SR BiH, objavljene do 1992. godine. S obzirom na to da se neki pravni propisi koji su bili na snazi u SFRJ i SR BiH još uvijek primjenjuju u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, a ujedno predstavljaju i nezaobilazne pravno-istorijske izvore, o značaju ove zbirke izlišno je govoriti.

Ovom vrstom građe, korisnici se mogu služiti samo u prostorijama biblioteke na Palama i u Bijeljini.

Štampa El. pošta

Pretraživanje Paragraf Lex baze važećih pravnih propisa (Republika Srpska, Federacija BiH i kantoni, Brčko Distrikt BiH, Bosna i Hercegovina)

Korisnici naše biblioteke mogu na jednom mjestu pretraživati Paragraf Lex elektronsku bazu pravnih propisa. Ovu bazu podataka čini izuzetno veliki broj izvornih i prečišćenih tekstova propisa Republike Srpske, Federacije BiH i kantona, Brčko Distrikta BiH, Bosne i Hercegovine, ali i službena mišljenja organa uprave, domaća i strana sudska praksa sudova svih instanci, modeli akata i Carinska tarifa.

Pravna baza Paragraf Lex ažurira se i postaje bogatija svakog radnog dana, na čemu temeljno, precizno i odgovorno rade mnogobrojni članovi redakcije pravne baze. Služeći se pravom bazom Paragraf Lex korisnici imaju izuzetno visok stepen sigurnosti u tačnost sadržaja dostupnih dokumenata, iz čega proističe pravna sigurnost i zakonito poslovanje.

Studente treće i četvrte godine prvog ciklusa, kao i sudente drugog ciklusa obučavamo za korišćenje ove baze, nakon čega dobijaju sertifikat o osposobljenosti korišćenja, kao i besplatnu šifru za jednomjesečni ograničen pristup, a sve to zahvaljujući razumijevanju i odličnoj saradnji sa zaposlenima u Paragraf Lex-u. Više informacija o ovoj bazi pravnih propisa, kao i o uslovima njenog komercijalnog korišćenja možete pogledati ovdje

Štampa El. pošta

Jedinstveni bibliotečko-informacioni sistem Republike Srpske i COBISS

Biblioteka Pravnog fakulteta, s ciljem poboljšanja uslova za bavljenje naučno-istraživačkim radom svojih nastavnika, saradnika i studenata, radi na unapređenju svojih usluga i povezivanju u Jedinstveni bibliotečko-informacioni sistem Republike Srpske, kao i na povezivanju sa bibliotekama izvan Jedinstvenog sistema i u inostranstvu.

Jedan od vidova saradnje odvijao se u okviru KoBRSON-a – Konzorcijuma biblioteka Republike Srpske za objedinjenu nabavku naučnih informacija, koji je osnovan 2008. godine. Osnovni ciljevi udruživanja u KoBRSON bili su: 1) optimizovana nabavka stranih naučnih informacija, 2) prelazak sa papirnih izdanja na elektronska, 3) unapređenje pristupa elektronskim informacijama, i 4) promocija domaćeg naučnog izdavaštva. Putem ovog servisa, nastavnici, saradnici i studenti Pravnog fakulteta mogli su da pristupe elektronskim bazama podataka raznovrsnog sadržaja. U međuvremenu, usvojen je novi pristup a KoBRSON je ugašen.

 

Sadašnji okvir Jedinstvenog bibliotečko-informacionog sistema Republike i virtuelne biblioteke Republike izgrađuje se funkcionalnim povezivanjem svih vrsta biblioteka u Republici u bibliotečko-informacionu mrežu i sistem zasnovane na:
1) jedinstvenoj informaciono-komunikacionoj tehnologiji i programskoj platformi,
2) uzajamnoj katalogizaciji i
3) primjeni utvrđenih domaćih i međunarodnih standarda.

Osnov bibliotečko-informacionog sistema u Republici čini sistem uzajamne katalogizacije, trenutno ostvaren kroz COBISS (Kooperativni onlajn bibliografski sistem i servisi). COBISS predstavlja organizacioni model povezivanja biblioteka u nacionalni bibliotečko-informacioni sistem sa uzajamnom katalogizacijom, uzajamnom bibliografsko-kataloškom bazom podataka COBIB i lokalnim bazama podataka biblioteka učesnica, bazom podataka o bibliotekama COLIB, normativnom bazom podataka CONOR, a takođe s brojnim drugim funkcijama, o čemu više možete pročitati ovdje

Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske (NUB RS), koja obavlja funkciju nacionalne i centralne matične biblioteke za sve vrste biblioteka u Republici Srpskoj i ostvaruje opšti interes u bibliotečko-informacionoj djelatnosti u Republici Srpskoj, od 2003. godine uključena je u korišćenje programskom opremom COBISS. NUB RS postala je članica sistema COBISS.BH 2006. godine, od kada bibliotečku građu obrađuje u jedinstvenom sistemu COBISS.Net, te postaje dio savremenog integrisanog bibliotečkog sistema s multifunkcionalnim bazama podataka. NUB RS izašla je iz sistema COBISS.BH 2013. godine, kada ujedno postaje sjedište Virtuelne biblioteke Republike Srpske (VIB RS) koja je nadležna za uspostavljanje jedinstvenog bibliotečko-informacionog sistema COBISS.RS.

U toku je pridruživanje Biblioteke Pravnog fakulteta COBISS.RS sistemu. Tokom priključivanja Biblioteke ovom sistemu, korisnicima su na raspolaganju drugi načini pretraživanja građe, navedeni u spisku usluga na glavnoj stranici Biblioteke (ovdje).

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892