to top

Asocijacije

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Jedinstveni bibliotečko-informacioni sistem Republike Srpske i COBISS

Biblioteka Pravnog fakulteta, s ciljem poboljšanja uslova za bavljenje naučno-istraživačkim radom svojih nastavnika, saradnika i studenata, radi na unapređenju svojih usluga i povezivanju u Jedinstveni bibliotečko-informacioni sistem Republike Srpske, kao i na povezivanju sa bibliotekama izvan Jedinstvenog sistema i u inostranstvu.

Jedan od vidova saradnje odvijao se u okviru KoBRSON-a – Konzorcijuma biblioteka Republike Srpske za objedinjenu nabavku naučnih informacija, koji je osnovan 2008. godine. Osnovni ciljevi udruživanja u KoBRSON bili su: 1) optimizovana nabavka stranih naučnih informacija, 2) prelazak sa papirnih izdanja na elektronska, 3) unapređenje pristupa elektronskim informacijama, i 4) promocija domaćeg naučnog izdavaštva. Putem ovog servisa, nastavnici, saradnici i studenti Pravnog fakulteta mogli su da pristupe elektronskim bazama podataka raznovrsnog sadržaja. U međuvremenu, usvojen je novi pristup a KoBRSON je ugašen.

 

Sadašnji okvir Jedinstvenog bibliotečko-informacionog sistema Republike i virtuelne biblioteke Republike izgrađuje se funkcionalnim povezivanjem svih vrsta biblioteka u Republici u bibliotečko-informacionu mrežu i sistem zasnovane na:
1) jedinstvenoj informaciono-komunikacionoj tehnologiji i programskoj platformi,
2) uzajamnoj katalogizaciji i
3) primjeni utvrđenih domaćih i međunarodnih standarda.

Osnov bibliotečko-informacionog sistema u Republici čini sistem uzajamne katalogizacije, trenutno ostvaren kroz COBISS (Kooperativni onlajn bibliografski sistem i servisi). COBISS predstavlja organizacioni model povezivanja biblioteka u nacionalni bibliotečko-informacioni sistem sa uzajamnom katalogizacijom, uzajamnom bibliografsko-kataloškom bazom podataka COBIB i lokalnim bazama podataka biblioteka učesnica, bazom podataka o bibliotekama COLIB, normativnom bazom podataka CONOR, a takođe s brojnim drugim funkcijama, o čemu više možete pročitati ovdje

Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske (NUB RS), koja obavlja funkciju nacionalne i centralne matične biblioteke za sve vrste biblioteka u Republici Srpskoj i ostvaruje opšti interes u bibliotečko-informacionoj djelatnosti u Republici Srpskoj, od 2003. godine uključena je u korišćenje programskom opremom COBISS. NUB RS postala je članica sistema COBISS.BH 2006. godine, od kada bibliotečku građu obrađuje u jedinstvenom sistemu COBISS.Net, te postaje dio savremenog integrisanog bibliotečkog sistema s multifunkcionalnim bazama podataka. NUB RS izašla je iz sistema COBISS.BH 2013. godine, kada ujedno postaje sjedište Virtuelne biblioteke Republike Srpske (VIB RS) koja je nadležna za uspostavljanje jedinstvenog bibliotečko-informacionog sistema COBISS.RS.

U toku je pridruživanje Biblioteke Pravnog fakulteta COBISS.RS sistemu. Tokom priključivanja Biblioteke ovom sistemu, korisnicima su na raspolaganju drugi načini pretraživanja građe, navedeni u spisku usluga na glavnoj stranici Biblioteke (ovdje).

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892