to top

UPIŠITE MASTER STUDIJ NA PRAVNOM FAKULTETU

Dobar pravnik mora da prati nova stručna i naučna saznanja. Da ga vrijeme ne bi pregazilo, mora da se stalno stručno usavršava. U tome mu moraju pomoći iskusni, stručni i priznati profesori. Novo vrijeme zahtijeva od diplomiranog pravnika da svoju diplomu dopuni još jednom – diplomom mastera prava. To će biti klјuč njegovog stručnog uspjeha i napredovanja u karijeri. Da biste to postigli, upišite master studij na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Studirajte u svom gradu, u Palama ili u Bijeljini, kako biste mogli da uskladite porodične i poslovne obaveze sa studiranjem.

Izaberite najkvalitetniji master studij na državnom fakultetu. Redovni studenti koji prvi put upišu studij, a državljani su Republike Srpske i Republike Srbije, ne plaćaju školarinu. Ostali studenti plaćaju školarinu koja je najniža u regionu. Ostvarite saradnju sa uglednim i iskusnim profesorima, koji će Vas, kroz nastavu i konsultacije, dovesti do novih znanja teorijske i praktične prirode. Koristite se vrlo bogatom fakultetskom bibliotekom, koja će u cijelosti zadovolјiti Vaše potrebe tokom studija. Koristite se i bazama akademskih časopisa i knjiga, koje će Vam znatno olakšati pisanje stručnih radova i izradu završnog master rada.

Opredijelite se za jedan od studijskih programa, koji će Vam omogućiti da se usavršite u poslu kojim se bavite: Krivično pravo, Građansko pravo (sa modulima Građansko pravo i Poslovno pravo), Javno pravo (sa grupama predmeta iz oblasti ustavnog, upravnog, međunarodnog, radnog prava i istorije države i prava), na kome ćete polagati četiri ispita. Ovakav nastavni plan omogućiće Vam da se usavršite u onim granama prava koje Vas najviše interesuju i da postanete jedan od najbolјih stručnjaka u pravnoj struci. 

Steknite zvanje mastera da biste se uklјučili u evropski sistem obrazovanja, 300 ECTS bodova je minimum za mnoga radna mjesta u Evropi, a uskoro će biti i kod nas.

 

USLOVI ZA UPIS 

Pravo prijave na konkus za upis na drugi ciklus studija vrednovanih sa 60 ECTS bodova imaju kandidati koji su prethodno završili prvi ciklus odgovarajućih akademskih studija i stekli najmanje 240 ECTS bodova. 

Prilikom upisa/prijave na drugom ciklusu studija, kandidat je dužan podnijeti prijavu i priložiti slјedeća dokumenta i to:

 

-Izvod iz matične knjige rođenih;

-Uvjerenje o državlјanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;

-Orginal ili ovjerenu kopiju diplome o završenom I ciklusu studija, odnosno osnovnom studiju;

-Uvjerenje o položenim ispitima na prvom ciklusu studija odnosno osnovnom studiju;

-Nastavni plan i program studija koje je kandidat završio (ukoliko je studirao na drugom fakultetu);

-Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti.

PRIJEMNI ISPIT BIĆE ORGANIZOVAN SAMO AKO SE PRIJAVI VEĆI BROJ KANDIDATA OD BROJA KOJI SE PRIMA.

STUDENTI DRŽAVLJANI REPUBLIKE SRPSKE I REPUBLIKE SRBIJE KOJI PRVI PUT UPISUJU MASTER STUDIJ NE PLAĆAJU ŠKOLARINU. OSTALI STUDENTI IMAĆE NAJJEFTINIJE ŠKOLOVANJE U REGIONU.

 

 

Pogledajte NASTAVNI PLAN I PROGRAM master studija

Nastavni plan i program 2023

Nastavni plan i program 2015

 

Spisak tema završnih master radova u akademskoj 2023/2024. godini

KAKO SE POLAŽU ISPITI NA PRAVNOM FAKULTETU?

KAKO SE POLAŽU ISPITI NA PRAVNOM FAKULTETU? Kad je u pitanju polaganje ispita, svaki student ima, ili bi trebalo da ima, dva cilja: da stekne dobro znanje i da polaganje ispita ne predstavlja mučenje za njega ili nju. Oba cilja su...

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U AKADEMSKU 2024/2025. GODINU

Na osnovu člana 8. i 67. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20),  Odluke Vlade Republike Srpske broj: 04/1–012–2–1089/24 od 29.03.2024. godine i broj: 04/1–012–2–1741/23 od 18.05.2023. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2024/2025. godini na javnim visokoškolskim ustanovama i Odluke Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu broj: 01–S–181–LXVI/24 od 30. 05. 2024. godine, raspisuje se:  KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog...

STUDIRAJ U SVOJOJ DRŽAVI (VIDEO)

  ✨Studirajte u svojoj državi, svojoj Republici, budite ponosni što gradite budućnost u svojoj zajednici. 🏛️ 📚Ovdje ste okruženi ljudima koji dijele vaše vrijednosti i vizije. Izaberite Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Birajte ponos, znanje i budućnost u svojoj zemlji! 🎓 ✨...

LAKO DO ZAPOSLENJA

PROMO VIDEO Da li ste znali? 🎓🌟 U 2023. godini, 107 naših diplomiranih studenata prijavili su se kao nezaposleni, a 121 je našlo zaposlenje! 📈👩‍🎓👨‍🎓 Na našem fakultetu imate mogućnost obavljanja studentske prakse u 20 različitih institucija, a diploma koju steknete...

BESPLATNO STUDIRAJ U ATINI (VIDEO)

    🎓 Besplatno studiraj u Atini! Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu nudi trogodišnji program evropskog prava i uprave u glavnom gradu Grčke. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku za vrhunsko obrazovanje u jednom od najljepših evropskih gradova. Prijavite se i započnite svoju...

STUDIRAJ KVALITETNO I BESPLATNO (VIDEO)

Diploma Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu priznata je u našoj zemlji i inostranstvu! 🎓 Studenti koji su završili studije sada su visoko kvalifikovani i postigli su značajne uspjehe. Obrazovanje na našem fakultetu predstavlja prelazak u svijet profesionalizma i mogućnost...

BESPLATNA ŠKOLARINA

📚🌟 Za naše studente iz Republike Srpske i Republike Srbije – školovanje bez plaćanja školarine! 🎓 Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu pruža jedinstvenu priliku za besplatno obrazovanje. Postanite dio našeg akademskog tima i započnite put ka uspješnoj karijeri uz...

VAŽNI DATUMI, UPIS 2024

Konkurs za upis studenata u akademskoj 2024/2025. godini na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu biće objavljen 12. juna 2024. godine na internet stranici Univerziteta, kao i u dnevnim novinama.Prijavljivanje kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na svim članicama...

VELIKA POTREBA ZA PRAVNICIMA

Na tržištu rada u Republici Srpskoj najveća je potreba za pravnicima, ekonomistima, učiteljima, rekao je direktor direktor Zavoda za zapošljavanje Miroslav Vujičić. “Interesantno je da struke kojih imamo najviše na Zavodu za zapošljavanje, najviše se i traže kada je u pitanju...

NAPRAVITE PRAVI IZBOR UPIŠITE MASTER STUDIJ NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU I…

NAPRAVITE PRAVI IZBOR UPIŠITE MASTER STUDIJ NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU I STEKNI ZNANJE I ZVANJE MASTER PRAVA – 300 ECTS Imate mogućnost da izaberete jedan od sljedećih studijskih programa: - Studijski program javno pravo (u okviru kojeg imate mogućnost da birate ustavnopravnu grupu predmeta...

STUDIRAJ NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU (VIDEO)

NAPRAVITE PRAVI IZBOR Studirajte na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu! Studiraj u svom gradu, studiraj u svojoj Republici! VIDEO pokrenite klikom na fotografiju.    

Pravni fakultet (VIDEO)

Saznajte o Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu ovdje (VIDEO). Pravni fakultet nudi najkvalitetnije pravno obrazovanje u sjedištu, u Istočnom Sarajevu, Opština Pale, i u Odjeljenju van sjedišta u Bijeljini. Studenti državljani Republike Srpske i Republike Srbije koji prvi put upisuju prvu...

Riječ dobrodošlice

Poštovani maturanti,   Dobro došli na Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, jedan od najstarijih i najprestižnijih fakulteta u državi i regionu. Ono što nas vodi jeste znanje, kvalitet, rad i odgovornost. Ova četiri stuba i principa na kojima stojimo garant su...

UPIŠITE MASTER STUDIJ NA PRAVNOM FAKULTETU

Dobar pravnik mora da prati nova stručna i naučna saznanja. Da ga vrijeme ne bi pregazilo, mora da se stalno stručno usavršava. U tome mu moraju pomoći iskusni, stručni i priznati profesori. Novo vrijeme zahtijeva od diplomiranog pravnika da svoju...

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892