to top

Postdiplomski studij

Pale

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta: Pravo konkurencije

ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA

PRAVO KONKURENCIJE

1. Pojam i predmet prava konkurencije

2. Nevidljiva ruka tržišta i savršena konkurencija

3. Monopol i monopolistiučka konkurencija

4. Delotovorna (efektivna) i dinamička konkurencija

5. Oligopol

6. Harvardska škola

7. Čikaška škola

8. Razvoj ekonomske misli nakon Čikaške škole (Postčikago)

9. Ekonomsko blagostanje i očuvanje procesa konkurencije kao ciljevi prava konkurencije

10. Ciljevi evropskog prava konkurencije

11. Izvori prava konkurencije EU (str. 56-62)

12. Preduzeće kao subjekt prava konkurencije – ekonomsko jedinstvo

13. Grupe društava kao subjekt prava konkurencije

14. Pravno sledbeništvo u pravu konkurencije

15. Društva lica, fizička lica I deo rovrednog društva kao subjekt prava konkurencije

16. Ustanove javnog prava kao subjekti prava konkurencije

17. Obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa

18. Udruženje preduzeća kao subjekt prava konkurencije

19. Teritorijalna primena prava konkurencije (str. 84-89)

20. Stvarna primena prava konkurencije

     21. Metodologija određivanja relevantnog tržišta (str. 98-107 i jedan od slučajeva iz prakse EU po izboru studenta str. 112-124)

     22. Ograničenja SSNIP testa (str. 107-109)

     23. Određivanje relevantnog tržišta u specifičnim sluačjevima (str. 109-112)

14. Pojam i oblici restriktivnih sporazuma (str. 128-130)

20. Prećutno zaključenje ugovora

25. Mane volje

26. Odluke udruženja preduzeća

27. Usaglašena praksa

28. Horizontalni i vertikalni sporazumi

29. Sporazumi o cenama

30. Sporazumi o ograničavanju ponude

31. Sporazumi o podeli tržišta

32. Kolektivni bojkot

33. Ciljna ogrnaičenja u sporazumima o istraživanju i razvoju i transferu tehnologije

34. Utvrđivanje cena u daljoj prodaji

35. Necenovna ograničenja dalje prodaje

36. Ograničenja prodaje primaoca licence

37. Vertikalna ciljna ograničenja

38. Posledična ograničenja (str. 159-161)

39. Pomoćna ograničenja

40. Sporazumi de minimis

41. Ništavost sporazuma

42. Izuzeće sporazuma od zabrane

43. Dominantan položaj

44. Tržišni udeo

45. Prepreke ulasku

46. Ekonomska snaga kupca

47. Cene i profiti kao kriterijum za utvrđivanje dominantnog položaja

48. Kolektivna dominacija

49. Zloupotreba dominantnog položaja (str. 197-199)

50. Štetna posledica zloupotrebe dominantnog položaja (str. 199-200)

51. Eksploatativne i eliminatorne zloupotrebe

52. Razlikovanje 'normalne' konkurencije od eliminatornih zloupotreba

53. Štetna posledica – integracija tržišta

54. Nametanje nepravičnih cena i drugih uslova poslovanja

55. Ograničavanje proizvodnje, tržišta i tehničkog razvoja na štetu potrošača

    56. Predatorska praksa (str. 220-230 i jedan od prikazanih slučajeva iz prakse EU po izboru studenta)

    57. Cenovne makaze (margin squeeze) – student treba da zna i jedan od prikazanih slučajeva iz prakse EU po svom izboru

    58. Selektivni popusti i rabati – student treba da zna i jedan od prikazanih slučajeva iz prakse EU po svom izboru

59. Odbijanje poslovanja (str. 263-268 i jedan od prikazanih slučajeva po izboru studenta)

60. Vezana prodaja (str. 278-283 i jedan od prikazanih slučajeva po izboru studenta)

61. Definisanje, vrste, efekti i razlozi kontrole koncentracija

62. Pravni pojam koncentracije

64. Statusne promene kao pravni oblik koncentracije

65. Sticanje kontrole nad učesnikom na tržištu kao pravni oblik koncentracije

66. Kontrola na osnovu učešća u kapitalu

67. Zajednička kontrola

68. Kontrola nad imovinom ili delom imovine

69. Zajednička ulaganja sa potpunim funkcijama

70. Obaveza prijavljivanja koncentracije I pragovi notifikacije

71. Postupak ispitivanja, standard kontrole i odluke u postupku kontrole koncentracije

Ispitna pitanja od 1-60 uče se iz knjige D. Marković-Bajalović “Pravo konkurencije Evropske unije”, Sarajevo, 2016.

Ispitna pitanja od 60-71 uče se iz knjige B. Begović, V. Pavić “Uvod u pravo konkurencije”, Beograd, 2012. I članka D. Marković-Bajalović “Pojam koncentracije privrednih društava”, Pravo i politika, Novi Sad, str. 57-70.

Navedene knjige mogu se naći u biblioteci Pravnog fakulteta u Palama dok se  članak “Pojam koncentracije privrednih društava može naći na internet adresi  http://www.fepps.edu.rs/images/pravo_i_politika/pravo_i_politika_2.pdf

Ispitna pitanja važe počev od junsko-juskog ispitnog roka 2015/16 godine.

                                                                                  Prof. Dijana Marković-Bajalović, s.r.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892