to top

Pravni fakultet

Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Novosti

PRAVNI FAKULTET DOBIO DOZVOLU ZA RAD TREĆEG CIKLUSA STUDIJA (DOKTORSKI STUDIJ)

 

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske odobrilo je Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu izvođenje studijskog programa trećeg ciklusa akademskih studija „Pravo“ – 180 ECTS bodova, u trajanju od tri godine, odnosno šest semestara. Studenti će moći da prošire znanja i da steknu zvanje doktora pravnih nauka na tri predviđena smjera: Javnopravni, Građanskopravni i Krivičnopravni. U okviru Javnopravnog smjera predviđena su tri modula: Ustavnopravni, Upravnopravni i Radnopravni modul. Takođe, u okviru Građanskopravnog smjera studenti će moći da biraju jedan od tri ponuđena modula: Građanskopravni modul l, Građanskopravni modul II i Poslovnopravni modul. 

Konkurs za upis studenata na prvu godinu trećeg ciklusa studija u akademskoj 2024/2025. godini biće objavljen 12. juna. Odobren je upis ukupno 22 studenta, od čega 11 studenata u sjedištu fakulteta u Palama i 11 u odјeljenju van sjedišta u Bijeljini. Na Javnopravnom i Građanskopravnom smjeru predviđena su po tri slobodna mjesta, a na Krivičnopravnom po dva u sjedištu u Palama i u odјeljenju u Bijeljini. Na sva tri smjera predviđen je upis po jednog stranog državljanina. Svi studenti imaju status samofinansirajućih, a školarina za studente na trećem ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu za svaku akademsku godinu iznosi 3.000 KM. Ovome treba dodati troškove ocjene i odbrane doktorske disertacije (1.200 KM). Treći ciklus studija mogu da upišu kandidati koji imaju završen prvi i drugi ciklus studija, a detaljniji uslovi upisa biće predviđeni konkursom.

Pravni fakultet je pokretanjem trećeg ciklusa studija zaokružio sistem obrazovanja pravnika koji će imati priliku da steknu kvalitetno obrazovanje i akademsku titulu doktora pravnih nauka u istočnom dijelu Republike Srpske. Cilj studijskog programa je obrazovanje vrhunskih stručnjaka u oblasti pravnih nauka, koji će steći produbljena teorijska znanja i biti osposobljeni da obavljaju najsloženije poslove u oblasti prava i učestvuju u osmišljavanju i funkcionisanju pravnog sistema.

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892