to top

Pravni fakultet

Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Novosti

NA PRAVNOM FAKULTETU ODRŽAN NAJVEĆI NAUČNI SKUP U OBLASTI PRAVA U JUGO-ISTOČNOJ EVROPI I JEDAN OD NAJVEĆIH PRAVNIČKIH SKUPOVA U CIJELOJ EVROPI

ENGLISH

 

U subotu, 28. oktobra 2023. godine, na Pravnom fakultetu održan je XII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na opštu temu „Pravne praznine i punoća prava“. Na skupu je učestvovalo 206 autora i koautora iz 23 države (Rusija, Grčka, Kina, Italija, Mađarska, Španija, Kuba, Meksiko, Turska, Bugarska, Rumunija, Gruzija, Moldavija, Kipar, Holandija, Danska, Švedska, Srbija, Sjeverna Makedonija, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora i BiH sa autorima iz Republike Srpske i Federacije BiH) koji su saopštili 162 referata na srpskom, ruskom, engleskom, italijanskom, španskom odnosno maternjim jezicima učesnika.

Prema broju autora, država iz kojih dolaze, broju referata, kao i broju i značaju suorganizatora, Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta najveći je naučni skup u oblasti prava koji je u posljednje tri godine održan na prostoru jugo-istočne Evrope i jedan je od najvećih na tlu cijele Evrope. Suorganizatori naučnog skupa su Evropska organizacija za javno pravo, Međunarodni savez pravnika, Institut za uporedno pravo, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, čiji predstavnici su učestvovali u radu skupa.

Više od polovine referata saopšteno je uživo u prostorijama Pravnog fakulteta u Palama, a ostatak je saopšten onlajn, putem Zum platforme. Rad se odvijao na plenarnom zasjedanju na kome su ugledni pravnici svjetskog renomea saopštili uvodne referate. Potom je uslijedio rad na devet sekcija koje su se uporedo odvijale uz rad uživo i onlajn. Na kraju, skup je zaključen uz zahvalnost svim učesnicima i suorganizatorima sa željom za nastavkom saradnje u godinama pred nama.

Naučni skup koji je održan dokaz je regionalnog, evropskog ali i svjetskog ugleda koji ima Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Povjerenje koje su Pravnom fakultetu ukazale međunarodne naučnoistraživačke organizacije i udruženja svojim suorganizatorstvom, kao i istaknuti pravnici svjetskog ugleda svojim učešćem na skupu, pokazali su da je naš fakultet stasao u jednu od najozbiljnijih i najuglednijih ustanova u oblasti pravne nauke na cijelom prostoru jugo-istočne Evrope ali i šire.

Održavanje XII Naučnog skupa povodom Dana Pravnog fakulteta značajno je podržao, na osnovu sporazuma o poslovnoj saradnji, Olimpijski centar Jahorina, kao i ​Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, Advokatska komora Republike Srpske, Notarska komora Republike Srpske, pojedini advokati i privredna društva, te organi nekoliko lokalnih samouprava. Svima njima ovim putem iskreno zahvaljujemo. 

 

 

 

THE LARGEST LEGAL SCIENTIFIC CONFERENCE IN SOUTHEAST EUROPE AND ONE OF THE LARGEST LEGAL CONFERENCES IN EUROPE HELD AT THE FACULTY OF LAW

On Saturday, 28 October 2023, the Faculty of Law held the XII Scientific Conference on the Occasion of the Day of the Faculty of Law on the general theme „Legal Gaps and the Completeness of Law“. The Conference was attended by 206 authors and co-authors from 23 countries (Russia, Greece, China, Italy, Hungary, Spain, Cuba, Mexico, Turkey, Bulgaria, Romania, Georgia, Moldova, Cyprus, Netherlands, Denmark, Sweden, Serbia, North Macedonia, Croatia, Slovenia, Montenegro and Bosnia and Herzegovina with authors from both Republic of Srpska and the Federation of B&H), who presented 162 papers in Serbian, Russian, English, Italian, or the native language of the participant.

In terms of the number of authors, countries they come from, number of papers and number and reputation of the co-organizers, the Scientific Conference on the Occasion of the Day of the Faculty of Law is the largest legal conference held in the last three years in the Southeast Europe and one of the largest in the whole of Europe.

More than half of the participants presented their work in person at the Faculty of Law in Pale, while others took part online via Zoom platform. The Conference began with the plenary session at which the world-renowned legal scholars delivered their keynote addresses. The simultaneous work in nine sections followed, where the participants presented their papers in person or online. Finally, the organizers closed the Conference, thanking all the participants and co-organizers and extending their wishes to continue this fruitful cooperation in the years to come.

The successfully held Scientific Conference is a reflection of the regional, European, and even worldwide reputation of the Faculty of Law of the University in East Sarajevo. The international scientific and research organizations and associations who placed their confidence in the Faculty of Law by co-organizing the Conference and the world-renowned legal scholars who took part in it stand as proof that our Faculty developed into one of the most prestigious and prominent institutions of legal science in Southeast Europe and beyond.

The XII Scientific Conference was held under the auspices of the Jahorina Olympic Center, the Ministry for Scientific Research and Technological Development of the Republic of Srpska, the Bar Association of the Republic of Srpska, the Notary Chamber of the Republic of Srpska, individual law offices and companies and different local authorities. We extend our heartfelt gratitude to all of them.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892