to top

Nastavno osoblje

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prof. dr Uroš Pena

Akademsko zvanje : Vanredni profesor za užu naučnu oblast Krivično i krivično procesno pravo

E-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon : 057/226-609

Kabinet : 64

Predmeti : Kriminalistika i Prekršajno pravo na I ciklusu studija , Pravo izvršenja krivičnih sankcija i Organizovani kriminalitet na II ciklusu studija

Termini konsultacija : u terminima nastave i ispita

 

Rođen je 31. Oktobra 1959. godine u Mrkonjić Gradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 1982. godine. Pravosudni ispit položio je 1988. godine. Magistarsku tezu pod nazivom „Novi koncept rada policije u zajednici i njegova implementacija, sa osvrtom na BiH“ odbranio je 2006. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Strategije suprotstavljanja kriminalitetu, sa osvrtom na rad policije u zajednici“ odbranio je 2008. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi od 2010. godine u zvanju docenta i vanrednog profesora na predmetima Kriminalistika i Prekršajno pravo na I ciklusu studija te Pravo izvršenja krivičnih sankcija i Organizovani kriminalitet na II ciklusu studija. Od 1988. godine bio je radno angažovan u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, a obavljao je funkciju direktora policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske od 2006. do 2010. godine i zamjenika direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH od 2010. do 2018. godine.
Rukovodilac je Katedre za krivično pravo.
Učestvovao je u više stručnih i naučnih seminara, rasprava i edukacija od kojih se izdvajaju :
Okrugli sto „Rad policije u zajednici“, Banja Luka (2004),
Okrugli sto „Ogranizovani kriminalitet sa osvrtom na ilegalne migracije“, Ukrajina (2005)
Naučno-istraživački projekat „Rad policije u zajednici“, Visoka škola unutrašnjih poslova, Banja Luka (2006)
International Police Executive Symposium, „Urbanization and Security“, 14th Annual Meeting, Dubai (2007)
Naučno-istraživački projekat „Sprečavanje korupcije u MUP-u RS“, MUP Republike Srpske (2007)
Naučni skup „Značaj digitalnih dokaza u krivičnom postupku“, Visoka škola unutrašnjih poslova Banja Luka, Hans Zejdel fondacija, Banja Luka (2012)
Naučni skup „Dokazivanje-jedini put utvrđivanja spornih činjenica“, Internacionalna asocijacija kriminalista, Istočno Sarajevo (2014)
U dosadašnjem naučnom i stručnom radu objavio je sedam udžbenika i monografija i preko 45 radova u domaćim i stranim časopisima.

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892