to top

Nastavno osoblje

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Viši asistent Ljubana Sladić, ma

Akademsko zvanje : Viši asistent

E – mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon : 057/226-609

Kabinet : 66

Predmeti : Kriminalistika, Krivično procesno pravo – opšti dio, Kriminologija sa penologijom i Prekršajno pravo

Termini konsultacija : u terminima nastave i ispita

 

 

 Rođena je 21. oktobra 1991. godine u Bijeljini. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2014. godine. Master rad pod naslovom „Rehabilitacija u krivičnom pravu“ odbranila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2015. godine. Student je doktorskih studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, krivičnopravna uža naučna oblast.

U Osnovnom sudu u Bijeljini je od 2015. do 2017. godine obavljala pripravničko-volonterski staž. Pravosudni ispit položila je 2018. godine.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi od 2018. godine u zvanju višeg asistenta. Izvodi vježbe iz predmeta Kriminalistika, Krivično procesno pravo – opšti dio, Kriminologija sa penologijom i Prekršajno pravo.

Član je Udruženja pravnika Republike Srpske.

Sekretar je Katedre za krivično pravo.

Govori engleski jezik, a služi se španskim i njemačkim jezikom.

Radovi :

  1. Sporazum o priznanju krivice, Godišnjak studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 1/2014;
  2. O moždanoj smrti, Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 1/2016.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892