to top

Nastavno osoblje

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Viši asistent Ljubana Sladić, ma

Akademsko zvanje : Viši asistent

E-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon : 057/226-609

Kabinet : 66

Predmeti : Kriminalistika, Krivično procesno pravo – opšti dio, Kriminologija sa penologijom i Prekršajno pravo

Termini konsultacija: u terminima nastave i ispita

 

Rođena je 21. oktobra 1991. godine u Bijeljini. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2014. godine. Master rad pod naslovom „Rehabilitacija u krivičnom pravu“ odbranila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2015. godine. Student je doktorskih studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, krivičnopravna uža naučna oblast.

U Osnovnom sudu u Bijeljini je od  2015. do 2017. godine obavljala pripravničko-volonterski staž. Pravosudni ispit položila je 2018. godine.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi od 2018. godine u zvanju višeg asistenta. Izvodi vježbe iz predmeta Kriminalistika, Krivično procesno pravo – opšti dio, Kriminologija sa penologijom i Prekršajno pravo.

Član je Udruženja pravnika Republike Srpske.

Sekretar je Katedre za krivično pravo.

Govori engleski jezik, a služi se španskim i njemačkim jezikom.

Radovi :

  1. Sporazum o priznanju krivice, Godišnjak studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 1/2014;
  2. O moždanoj smrti, Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 1/2016.
  3. Evropski komitet za sprečavanje mučenja i nečovječnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka – uloga i značaj, (koautorski sa prof. dr Uroš Pena) Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa „Prava i vrijednosti“ Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2019;
  4. Položaj oštećenog u krivičnom i prekršajnom postupku, Časopis Advokatura, Advokatska komora Republike Srpske, broj 23, 2019;
  5. Nasilje u porodici i nasilje nad porodicom i državnopravni instrumenti reakcije, (koautorski sa doc. dr Dimitrije Ćeranić) Zbornik radova LIX savjetovanja „Izmene u krivičnom zakonodavstvu i statusu nosilaca pravosudnih funkcija i adekvatnost državne reakcije na kriminalitet (međunarodni pravni standardi i stanje u Srbiji)“ Zlatibor, 2019;
  6. Kazna doživotnog zatvora kao krivičnopravni instrument reakcije na kriminalitet (opravdanost ili ne?), Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa „Izazovi pravnom sistemu“ Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2021;
  7. Zahtjev za zaštitu zakonitosti u prekršajnom postupku, Zbornik sažetaka „Protivrječja savremenog prava“ sa X naučnog skupa Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2021;
  8. Dјeca u kontaktu i sukobu sa zakonom – pojam i terminološka neusaglašenost, Zbornik radova Udruženja tužilaca FBIH – Časopis za pravnu teoriju i praksu, br. 1 – 2021, Sarajevo, decembar 2021.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892