to top

Nastavno osoblje

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Doc. dr Sanja Kreštalica

Akademsko zvanje: Docent na užoj naučnoj oblasti Međunarodnog prava

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: 057/226-609

Kabinet: 88

Predmet: Međunarodno javno pravo i Institucije i pravo Evropske unije.

Termini konsultacija: u terminima nastave i ispita

 

 

Rođena je 18. februara 1987. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2010. godine. Master rad pod naslovom „Regionalni sistemi zaštite ljudskih prava“ odbranila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2013. godine. Student je na doktorskim studijama na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Međunarodnopravna uža naučna oblast.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi od 2012. godine. U zvanje višeg asistenta na užoj naučnoj oblasti Međunarodno pravo izabrana je 2014. godine, a u zvanje docenta na pomenutoj naučnoj oblasti izabrana je 2020. godine. Drži vježbe iz predmeta Međunarodno javno pravo i Institucije i pravo Evropske unije.

Učestvovala je na brojnim seminarima, letnjim školama i konferencijama u zemlji i inostranstvu, od kojih su najistaknutije ljetnja škola iz Međunarodnih ljudskih prava na Međunarodnom institutu za ljudska prava u Strazburu (2011), te jednomjesečni program Haške akademije za međunarodno pravo iz oblasti Međunarodnog javnog prava (2014). Kao stipendista Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, učestvovala je u programu međunarodne razmjene akademskog osoblja, te je kao gost istraživač boravila na Međunarodnom institutu za ljudska prava u Strazburu (2015) i Maks Plank institutu za komparativno javno pravo i međunarodno pravo (2016).

Objavila je šest stručnih i naučnih radova.

Govori engleski i francuski jezik, a posjeduje početno znanje njemačkog jezika.

Objavljeni radovi:

  • Imenovanje sudija Evropskog suda za ljudska prava u svjetlu načela nezavisnosti pravosuđa, Zbornik radova „Međunarodni standardi o nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaštva“, Udruženje za međunarodno krivično pravo, Drvengrad, 2016;
  • Ljudska prava u Evropskoj Uniji – od politike ignorisanja do obaveze pristupanja Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, rad je prihvaćen za objavljivanje u Zborniku radova „Odnos prava u regionu i prava Evropske unije“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2015;
  • Komparativna analiza sistema zaštite ljudskih prava u regionima, Zbornik radova „Vladavina prava i pravna država u regionu“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2014;
  • Implementing the European Convention on Human Rights in the Legal Space of Bosnia and Herzegovina, European Public Law Series vol CXV, European Public Law Organization - Faculty of Law University of East Sarajevo, Athens, 2015;
  • Regionalni sistemi zaštite ljudskih prava, preddoktorski rad, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2013;
  • Diplomatske povlastice i imuniteti, Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, godina I, br. 1/2010.

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892