to top

Nastavno osoblje

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Doc. dr Radislav Lale

Akademsko zvanje: Docent na užoj naučnoj oblasti Radno i socijalno pravo

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: 057/226-609

Kabinet: 70

Predmet: Radno i socijalno pravo i Teorija države, kao i  Radni sporovi i Kolektivni ugovori o radu na drugom ciklusu studija.

Termini konsultacija: u terminima nastave i ispita

 

 

Rođen je 22. septembra 1984. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2009. godine. Magistarsku tezu pod naslovom „Posebni režimi disciplinske odgovornosti zaposlenih“ odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2012. godine. Doktorsku disertaciju na temu „Osiguranje za slučaj nezaposlenosti u domaćem, uporednom i međunarodnom pravu“ odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2016. godine.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi od 2009. godine. U zvanje docenta na užoj naučnoj oblasti Radno i socijalno pravo izabran je 2016. godine. Drži nastavu iz predmeta Radno i socijalno pravo i Teorija države, te Radni sporovi i Kolektivni ugovori o radu na drugom ciklusu studija.

Vrši dužnost prodekana za nastavu na Pravnom fakultetu i sekretara Katedre za javnopravne nauke.

Objavio je 16 stručnih i naučnih radova.

Služi se engleskim jezikom.

Odabrana bibliografija:

  • Ugovor o radu kao pravni osnov za zasnivanje radnog odnosa, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, br. 5/2009;
  • Odmori i odsustva, Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, godina I, br. 1/2010;
  • Udaljenje radnika sa rada (suspenzija), Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, godina III, br. 1/2012;
  • Disciplinska odgovornost radnika u radnom zakonodavstvu Republike Srpske, Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, br. 2/2012;
  • Aktivna politika prema nezaposlenima, Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, br. 1/2014;
  • Pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti u Republici Srpskoj, Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, br. 1/2015;
  • Protection of Employees' Rights in the Republic of Srpska, European Public Law Series, Bibliothèque de Droit Public Européen, Public Law in Bosnia and Herzegovina: Trends and Challenges, European Public Law Organization, Vol. CXV, Athens, 2015;
  • Rodna ravnopravnost u radnom zakonodavstvu Republike Srpske, Zbornik radova sa Škole rodne ravnopravnosti, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Gender centar Vlade Republike Srpske, Istočno Sarajevo, 2015;
  • Postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine, rad je prihvaćen za objavljivanje u Godišnjaku Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, br. 1/2016;
  • Materijalno obezbjeđenje radnika za slučaj nezaposlenosti kao element prava na rad u ustavnom sistemu Bosne i Hercegovine, rad je prihvaćen za objavljivanje u Zborniku radova ,,Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2016.

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);