to top

Nastavno osoblje

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prof. dr Sanja Savić

 

Akademsko zvanje:  Vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti Rimsko pravo i istorija države i prava

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: 057/226-609

Kabinet: 38

Predmet: Nacionalna pravna istorija i Opšta pravna istorija, kao i  Ustavna istorija Srbije 1804–1914. godine i Crkva i država (ideje i institucije) na drugom ciklusu studija

Termini konsultacija: u terminima nastave i ispita

Rođena je 1984. godine u Zenici. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2008. godine. Master rad pod naslovom „Oblici realnog obezbeđenja potraživanja u rimskom pravu i njihov uticaj na savremeno pravo“ odbranila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011. godine. Doktorsku disertaciju na temu „Zemaljski ustav za Bosnu i Hercegovinu iz 1910. godine“ odbranila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 2016. godine.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi od 2009. godine. U zvanje docenta na užoj naučnoj oblasti Rimsko pravo i istorija države i prava izabrana je 2016. godine. Drži nastavu iz predmeta Nacionalna pravna istorija i Opšta pravna istorija, te Ustavna istorija Srbije 1804–1914. godine i Crkva i država (ideje i institucije) na drugom ciklusu studija.

Bila je sekretar Katedre za istorijskopravne nauke.

Oktobra 2016. godine je izabrana za Koordinatora za osiguranje kvaliteta sa Pravnog fakulteta.

Član je Udruženja pravnika Republike Srpske.

Objavila je 12 stručnih i naučnih radova.

Služi se engleskim i njemačkim jezikom.

Sanja Savić je do sada objavila sledeće radove:

1. Sanja Savić, „Uslovi i načini zaklјučenja braka u rimskom i pozitivnom pravu RS“, Pravna riječ br. 20/2009, str. 367-374

2. Sanja Savić, „Doprinos pretora razvoju rimskog prava“, Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu br. 5/2009, str. 307-313

3. Sanja Savić, „Pravni položaj naroda po Zemalјskom ustavu iz 1910. godine“, Pravna riječ br. 22/2010, str. 387-397

4. Sanja Savić, „Pravni položaj Srba u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj“, Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu br. 1/2010, str. 175-188

5. Sanja Savić, „Organizacija i nadležnost Sabora po Zemalјskom ustavu iz 1910. godine“, Anali pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici br. 7/2011, str. 227-236

6. Sanja Savić, „Istorija smrtne kazne kod Srba“, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu 2011, str. 279-292

7. Sanja Savić, „Vajmarski ustav“, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu 2012, str. 227-234

8. Sanя Savič, „Istoriя nakazaniя v vide lišeniя svobodы u Serbov”, Pravovoe obrazovanie graždanskoe obщestvo spravedlivoe gosudarstvo, Kemerovo 2012, str. 311-316. (časopis objavlјen u elektronskoj verziji)

9. Sanja Savić, „Zakonodavna delatnost u službi genocidne politike Nezavisne Države Hrvatske”, Zbornik saopštenja i sjećanja - Genocid i zločini Nezavisne Države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima u Drugom svjetskom ratu, Banja Luka 2014, str. 391-401

10. Sanja Savić, „Pravna država prema Zemalјskom ustavu (Štatutu), Zbornik radova – Vladavina prava i pravna država u regionu, Istočno Sarajevo 2014, str. 817-829

11. Sanja Savić, „Pravni sistem i diskriminacija u Bosni i Hercegovini za vreme austrougarske vladavine“, Zbornik radova – Pravni sistem i zaštita od diskriminacije (prva sveska), Kosovska Mitrovica 2015, str.501-509

12. Sanja Savić, „Pravni položaj Bosne i Hercegovine za vreme austrougarske vladavine“, Pravna riječ br. 42/2015, str. 267-279

Osim toga, učestvovala je i na sledećim naučnim skupovima:

- Oktobarski pravnički dani, Banja Luka 2009. godine,

- Oktobarski pravnički dani, Banja Luka 2010. godine,

- Aktuelnost i značaj lјudskih prava, Istočno Sarajevo 2010. godine,

- BiH i evropski dentitet, Zenica 2010. godine,

- Prava djeteta i ravnopravnost polova - između normativnog i stvarnog, Pale 2012. godine,

- Vladavina prava i pravna država u regionu, Pale 2013. godine

- Šesta međunarodna konferencija o Jasenovcu, Banja Luka 2014. godine

- Pravni sistem i zaštita od diskriminacije, Kosovska Mitrovica 2015. godine,

- Oktobarski pravnički dani, Banja Luka 2015. godine

- Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma, Pale 2015. godine

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892