to top

Nastavno osoblje

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Doc. dr Mirjana Pupić

Akademsko zvanje: Docent

E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: 057/226-609

Kabinet: 72

Predmet: Rimsko pravo i Opšta pravna istorija.

Termini konsultacija: u terminima nastave i vježbi

 

Rođena je 7. juna 1983. godine u Čajniču. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2007. godine. Magistarsku tezu pod naslovom „Testament u srednjovjekovnom Dubrovniku“ odbranila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2014. godine.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi od 2009. godine. U zvanje višeg asistenta na užoj naučnoj oblasti Rimsko pravo i istorija države i prava izabrana je 2015. godine. Drži vježbe iz predmeta Rimsko pravo i Opšta pravna istorija.

Bila je sekretar Katedre za istorijskopravne nauke.

Objavila je tri naučna rada.

Služi se engleskim i ruskim jezikom.

Objavljeni radovi:

  • Kraj rimske republike, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, br. 4/2009.
  • Brak sa manusom, Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, br. 1/2010.
  • Uloga notara u srednjovjekovnom Dubrovniku, Zbornik radova „Odnos prava u regionu i prava Evropske unije“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2015.
  • Struktura i sadržaj kanosrednjovjekovnih dubrovačkih testamenata, Zbornik radova "Pravo, tradicija i promjene" Tom I, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo 2020.
  • Epitropi u dubrovačkom pravu, Zbornik radova „Izazovi pravnom sistemu", Tom II, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo 2021.

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892