to top

Nastavno osoblje

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prof. dr Svjetlana Ivanović

Akademsko zvanje: Docent na užoj naučnoj oblasti Autorsko pravo i pravo industrijske svojine

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: 057/226-609

Kabinet: 52

Predmet: Pravo intelektualne svojine, Autorsko pravo, Pravo industrijske svojine, Pravo intelektualne svojine i informaciono društvo

Termini konsultacija: u terminima nastave i ispita

Nalozi na profesionalnim društvenim mrežama:

ResearchGate, Google Академик, Academia, Linkedin.

 

Rođena je 25. oktobra 1982. godine u Bijeljini. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2006. godine. Master rad pod naslovom „Pravo na reviziju ugovornih odredaba o visini autorskog honorara“ odbranila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine. Doktorsku disertaciju na temu „Sudska zaštita subjektivnih prava intelektualne svojine“ odbranila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 2016. godine.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi od 2007. godine. U zvanje docenta na užoj naučnoj oblasti Autorsko pravo i pravo industrijske svojine izabrana je 2017. godine. Drži nastavu iz predmeta Pravo intelektualne svojine, Autorsko pravo, Pravo industrijske svojine, te Pravo intelektualne svojine i informaciono društvo na drugom ciklusu studija.

Učestvovala je na brojnim seminarima, konferencijama i naučnim skupovima. Bila je član radnih grupa za izradu nacrta zakonâ iz oblasti prava intelektualne svojine.

Član je Udruženja pravnika Republike Srpske i Udruženja pravnika u privredi Republike Srbije.

Služi se engleskim i ruskim jezikom.

            Odabrana bibliografija:

 • Pravni poslovi građanskog prava (koautorski udžbenik, koautori Stanka Stjepanović, Branko Morait, Bogdana Stjepanović), Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Pale 2022;
 • „Autorskopravni aspekti nastave na daljinu“, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Izazovi pravnom sistemu", Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo 2021;
 • „Autorsko pravo i pretraživanje teksta i podataka“, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 92/2021;
 • „Prava izdavača u digitalnom okruženju“, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa „Pravo, tradicija i promjene“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo 2020;
 • „Artificial Intelligence and Copyright”, Transformative Technologies: Legal and Ethical Challenges of the 21st Century, Conference Proceedings, Pravni fakultet Banja Luka, Banja Luka 2020;
 • „Korišćenje tuđeg autorskog dјela – između slobode izražavanja i povrede autorskog i srodnih prava“, Pravo i privreda, 3/2020;
 • „Osvrt na novi režim odgovornosti internet posrednika za povredu autorskog prava u pravu Evropske unije“, Intelektualna svojina i internet, Beograd 2020;
 • „Autorskopravni aspekti digitalizacije kulturne baštine“, Intelektualna svojina i internet, Beograd 2018;
 • „Kaznena naknada štete u pravu intelektualne svojine“, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 76/2017;
 • „Nasljeđivanje autorskog prava u Republici Srpskoj“, (koautorski rad, Dimitrije Ćeranić prvi autor), Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, 1/2017;
 • „Autorski honorar u izdavačkom ugovoru“, Pravo i privreda 4-6/2015.

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892